Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isoleret ultrafiltration (tørdialyse)

 

 

 • NOTE: Jf. Hæmodialyse – Tørvægt og Træk Klik her

 • NOTE: Jf. Hæmodialyse – Antikoagulation klik her

Definition1

Formål1

Forudsætninger1

Behandlingen udføres på1

Observationer/behandling1

Inden opstart1

Under behandlingen2

Dialysemaskinen2

 

Definition

Ved tørdialyse forstås, at der kun trækkes væske gennem filtret. Dialysatflow er afbrudt. Herved undgås osmotiske forandringer i blodet under dialysen. Dette mindsker formentlig risikoen for blodtryksfald.

Formål

 • • At bedre respiration og kredsløb på kort tid ved svær overhydrering

 • • At patienten efter behandlingen har opnået en tilstand, hvor der ikke er væskeoverskud. Alternativt at dialysebehandling kan planlægges, så normohydrering/tørvægt opnås inden for maksimalt 2 døgn

 • • Stabilisering af kredsløb

Forudsætninger

 1. 1. Patienten skal være tilset af læge

 2. 2. Behandlingen skal ordineres af læge

 3. 3. Lægen ordinerer tid (ofte 30 - 60 minutter) og væsketræk for tørdialyse, samt total dialysetid og væsketræk

 4. 4. Isoleret ultrafiltration må ikke udføres ved svær hyperkaliæmi (S-Kalium > 6,5 mmol/l eller mistanke herom hos pt. med tendens til dette). Her indledes med almindelig dialyse i 20-30 min, hvorefter der skiftes til isoleret ultrafiltration.

Behandlingen udføres på

 • • Svært inkompenserede patienter

 • • Patienter i lungeødem

 • • Patienter der ikke tåler større væsketræk, pga. ustabilt kredsløb.

Observationer/behandling

Inden opstart

 • • Iltterapi

 • • Veje patienten, hvis han/hun kan mobiliseres

 • • God lejring af patienten

 • • Observation af puls/blodtryk

 • • Forberede til dialysestart

 

Under behandlingen

 • • Kontrol af puls og blodtryk mindst hvert 15. minut

 • • Ved diabetikere måles blodsukker ved start, midtvejs og ved slut af tørdialysen, og ved behandlingsafslutning

 • • Vær ved patienten. Der er ofte angst i forbindelse med respirationsproblemer. Patienten kan beroliges med, at behandlingen vil hjælpe på vejrtrækningen.

 • • Det sikres, at patienten informeres og forstår sammenhængen mellem overhydrering og dyspnø.

Dialysemaskinen

 • • Klargøring på vanlig vis

 • BEMÆRK: Ved 5008/6008 skal man gå ind og rette max UF-rate til 3500 ml/t i manager INDEN patientkortet sættes i maskinen

 • • Tryk på UF-Menu

 • • Indstil samlet UF-mål

 • • Indstil samlet UF-tid

 • • Indstil UF-profil, hvis ønsket

 • • Indstil ISO-mål (væsketræk under tørdialyse)

 • • Indstil ISO-tid

 • • Tryk confirm

Display øverst på skærmbillede viser nu ”ISO UF Start?

 • • Start patienten på vanlig vis

 • • Når UF aktiveres, starter tørdialyse straks. Dvs. dialysevand til dialysefilteret afbrydes og display øverst på skærmbilledet viser den forløbne tid af behandlingen. Når tiden for tørdialysen er udløbet, skifter maskinen automatisk til hæmodialyse, og beregner automatisk en ny UF-rate for den resterende tid.

Tørdialysen kan til enhver tid afbrydes:

 • • Tryk UF-menu

 • • Tryk UF ud

 • • Sæt ISO-UF i afbr. - tryk confirm