Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anstrengelsesudløst asthma.

Indikationer for anstrengelsesprovokation:

Diagnostisk:

Et Peak-flow fald på mere end 15 % ved nedenstående belastning er ensbetydende med anstrengelsesudløst asthma, men et mindre fald end 15 % udelukker ikke anstrengelsesudløst asthma.

Vurdering af behandlingseffekt og behandlingbehov.

Betingelser:

  1. 1. Pt. skal kunne kooperere, dvs. >ca. 6 år.

  2. 2. Ingen β2 agonist indtagelse 6 timer før, for langtidsvirkende β2 agonist 24 timer

  3. 3. Ved diagnostisk test, ingen glucocorticoider seneste 3 døgn.

  4. 4. FEV1 min. 60 % af forventet.

  5. 5. Udelukke morbus cordis ved klinisk vurdering.

Forberedelser:

1.

Peak-flow og FEV1 måling

 

2.

Løbebåndsindstilling

Ca. 7-10 år - 12° hældning – 5 km/time
Ca. 10-14 år - 10° hældning – 6 km/time

3.

Pulsmåler og næseklemme anbringes

 

 

Udførelse:

Barnet løber på båndet i ca. 6 min. Pulsen tilstræbes at ligge på ca. 180/min.
Der måles Peak-flow og FEV
1 før start.
Peak-flow måles hvert andet minut under løb uden støtte.
Peak-flow og FEV
1 1., 3., 5., 10., 15., 20. og 30. minut efter løb.
Hvis Peak-flow og/eller FEV
1 falder til under 15 % af udgangsværdien standses testen og der gives β-2 agonist. Pt. må ikke forlade ambulatoriet før Peak-flow eller FEV1 er på udgangsværdien.

 

Patient label

Dato:

 

 

Højde:

cm

 

Vægt:

kg

 

Temp.:

°C

 

RH:

%

 

Diagnose:

 

Medicin:

 

 

 

 

Undersøgelsestidspunkt

 

Varighed:

min.

Belastning: hældning

 

Hastighed

km/t

 

PEF før

 

l/min

PEF % forventet

 

FEV1 før

 

l

FEV1 % forventet

 

 

Laveste PEF før testafbrydelse 85 % af udgangs Peak-flow:

l/min

Laveste FEV1 før testafbrydelse 85 % af udgangs FEV1

1

 

 

Tid min.

PEF

FEV1

 

Før

0

 

 

 

Test

2

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvile

1

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

15

 

 

 

20

 

 

 

30

 

 

 

 

AUA: (PEF før – PEF laveste) /PEF før x 100= __________%

og / eller

(FEV1 før - FEV1 laveste) / FEV1 før x 100= ________%