Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Patient-/klientgruppe: Patienter til øjenoperation i lokalanæstesi

Standardbeskrivelse: 100 % af patienterne skal gennemgå standarden

STRUKTUR

PROCES

RESULTAT

Sygeplejerske oplært på øjenoperationsafsnittet Usteril sygeplejerske funktion

Patient til øjenoperation

 

 

Evt. portør hvis pt. er på DASY eller sengeafdelingen

Portør bestilles elektronisk

At patienten ankommer til operationsgangen på aftalt tid

Sygeplejerske/læge henter patienten og evt. bilagsmappe i klargøringsrummet eller på gangen i sengen

OP-hue

Evt. éngangsfutter

Sygeplejerske hilser på patient/pårørende

Identifikation ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Patient/barn/forældre får OP-hue på

Lejre patienten ifølge Lejring af patient tandlægestol

Lejring af patient på operationsleje

At patient/pårørende føler sig velkomne og ventet, så de føler sig trygge

Øjendråber

Øjendrypning ifølge Standarddrypning før undersøgelse og operation

 

Desinfektionsmidler

Desinfektion ifølge Desinfektion af øjenomgivelser før operation

 

Alkoholswabs x 1

Øjenomgivelserne afrenses på aktuelle øje

Evt. kontrol af pupil

Usteril sygeplejerske funktion

Affedte og rense huden i øjenomgivelserne, således at den sterile afdækning klæber optimalt

Den sterile sygeplejerske/læge lægger evt. afdækning på

Steril sygeplejerske funktion

Sikre sterilt operationsfelt

Sprøjte med afbalanceret NaCl

Øjet skylles

Minimere mængden af propionebakterier

Evt. narkosebøjle

Den usterile sygeplejerske frigør den sterile øjenafdækning/hulstykke fra patientens næse og mund

Afdækningen ”hænges op”

At patienten frit kan trække vejret under den sterile afdækning og undgå klaustrofobi mm.

 

Patienten observeres af sygeplejersken med hensyn til:

  • • Respiration -> evt. ilt under operationen

  • • Smerter -> ekstra bedøvelse efter lægeordination

  • • Lejring -> evt. yderligere puder, tæpper

  • • Nervøsitet -> evt. holde i hånd

 

 

Øjenafdækning/hulstykke fjernes

 

Øjenmedicin

Steril øjenforbinding

Plaster

Mødekort

Umiddelbart efter operationen behandles patientens opererede øje med lægeordineret øjenmedicin.

Øjenmidler – anvendelse

Evt. øjenforbinding påsættes

Patienten informeres om, hvornår klappen/ øjenforbindingen må fjernes og ordineret behandling skal påbegyndes

Patienten hjælpes op at sidde

At undgå infektion postoperativt

At patienten får den ordinerede behandling

Patienten hjemsendes

Patienten hjemsendes Præ og postoperativ sygepleje til patienter til ambulant operation

(modtagelse/klargøring/hjemsendelse)

At der bliver fulgt op på såvel gode som dårlige oplevelser

Sygeplejedokumentation

 

Dokumentation i elektronisk journal