Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til ACIF – Anterior Cervikal Interbody Fusion

Baggrund

Operationen udføres på patienter med forsnævring og rodtryk på baggrund af diskusprolaps eller degenerative forandringer på den cervikale del af columna. Operationen udføres også ved tryk direkte på rygmarven af samme årsager.

Operationsteknik

Patienten er lejret i rygleje med hovedet let ekstenderet. Operationen udføres forfra, hvor der foretages et lille snit på forsiden af halsen oftest på højre side. Under operationen holdes luftrør og spiserør til side, så rygsøjlen blotlægges. Diskus niveau sikres med gennemlysning. Diskusprolapsen eller knoglefremspringet, der trykker på nerven og rygmarven, fjernes under brug af et mikroskop, og en titanium klods sættes fast mellem hvirvlerne. Der kan indsættes en skinne på forsiden af columna. Operationen afsluttes med anlæggelse af et dræn.

Præoperativ forberedelse

Anæstesiolog tager ved tilsyn stilling til, hvilken vanlig medicin der skal tages på operationsdagen. Alle skal have 1 g Paracedtamol

Præoperative blodprøver kun på indikation.

Anæstesiologiske udfordringer

Ingen adgang til patientens hoved. Under operationen trækkes luftrøret til side.

Postoperativt kan hæmatom og/eller ødem på halsen give risiko for kompression af trakea med akut behov for intubation og udtømning af hæmatom. I denne situation skal det overvejes, om tilkaldelse af en øre-næse-hals kirurg udover anæstesiolog og neurokirurg er nødvendigt.

Anæstesi

Oral intubation. Akut indledning ved indikation. Der bedøves med Propofol og Ultiva.

Ved symptomer ud i armene ved bevægelse af nakken anvendes McGrath.

Kirurgen ønsker patienten relakseret indtil der er sat spærrer i. TOF skal anvendes.

A-kanyle kun på indikation.

Når der opereres fra højre side, står anæstesiapparatet ved patientens venstre ben. Der anlægges venflon i venstre hånd til induktion og en yderligere en venflon i venstre arm eller fod, når patienten er bedøvet.

PONV profylakse ifølge retningslinjer fra Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin.

Før ekstubation skal patienten være helt vågen, og man skal sikre, at der går luft forbi tuben.

Smertestillende behandling

Kirurgen lægger lokalbedøvelse i subcutis ved operationens afslutning.

Haldid gives efter individuelt skøn typisk 3-4 mikrogram pr/kg.

Toradol 15-30 mg.

Hos kroniske smertepatienter gives T. Metadon 5 mg præoperativ og Ketamin infusion iht. instruksen Perioperativ smertebehandling med Ketamin hos patienter i højdosis opioid behandling

 

Postoperativt

Patienten må mobiliseres frit, medmindre kirurgen har givet andre ordinationer.

Hovedgærde eleveres 30 grader.

Patienten observeres i Opvågningen i minimum 2 timer.

Referencer

Perioperativ faste for voksne og børn: Retningslinie fra European Society of Anaesthesiology, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv medicin http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2014/05/ESA-faste-dansk-oversættelse-rettet-maj14.pdf

TIVA - total intravenøs anæstesi med propofol-remifentanil (Ultiva®) - på neuroanæstesiologisk afsnit

TIVA/TCI-system

Cottrell and Patel’s Neuroanesthesia, Sixth Edition, 2017 Elsevier, Chapter 24 Spinal Surgery.

Anæstesi til den akutte voksne patient 2013, Dansk selskab for Anæstesi og intensiv medicin, Anæstesiudvalget http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2013/10/instruks_anaest_akut_pt.pdf

Rekommendation for anæstesi 2017, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv medicin, Anæstesiudvalget http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/11/Rekommandation-for-anæstesi-2017.pdf

Vejledning i forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv medicin, Anæstesiudvalget 2016 http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2018/04/PONV-2016.pdf

Perioperativ smertebehandling med Ketamin hos patienter i højdosis opioid behandling

K-kir., ACIF og hemifacetektomi