Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blødende ulcus – AKO sygeplejersker


Beskrivelse

Undersøgelsen og behandlingen af blødende ulcus foregår i fuld anæstesi på operationsstue B, C eller G

Operationssygeplejersken sikrer sig, at patienten har BAC-test og er narkoseklar.

 

Behandling af Ulcus

 • • Ved brug af adrenalin-saltvandinjektion suppleres altid med en sekundær behandlingsmodalitet (dobbeltbehandlling) oftest i form af kontakt termisk probe (heater probe eller argon) eller klips.

 

 • • Monoterapi med adrenalin-saltvand-injektion eller heater probe bør undgås.

 

 • • Monoterapi med klips er lige så effektiv som kombinationsbehandling.

 

 • • Sekundær behandling med heater probe og klips er ligeværdige.

 

Endoskopisk behandling af ulcera med fastsiddende koagel er omdiskuteret. En metaanalyse har vist, at endoskopisk behandling reducerer reblødningsraten og operationsraten, men med uændret mortalitet. Ved fastsiddende koagel anbefales derfor fjernelse, ofte ved initial injektion af adrenalin, hvorefter koaglet kan fjernes med en kombination af slynge, biopsitang, skyl og sug.

 

 

Helicobacter pylori infektion

Der udføres så vidt muligt Helicobacter testning (HUT-test) under endoskopien.

Hvis patienten har haft pågående blødning ved endoskopien eller er i PPI-behandling, skal der ikke tages HUT test, da der vil være en del falsk negative tests. I disse tilfælde skal patienten enten

1. Ved udskrivelsen informeres om at gå til egen læge mhp. pusteprøve 2 uger efter afsluttet PPI behandling, dvs. normalt efter 6 uger eller

2. Få foretaget pusteprøve i ambulatoriet under indlæggelse (Hjørring), da den pusteprøve-teknik der anvendes her er mindst ligeså præcis som en HUT-test mhp. påvisning af Helicobacter selvom patienten er i PPI-behandling.
 

Fremstilling og klargøring

 1. 1. Skop:

Til behandling af blødende ulcus kan der benyttes terapeutisk- (skop A og D) eller behandlings skop (skop E, F og G)

Vælges behandlingsskopet, skal der dertil benyttes 2 propper og slange - Til gennemsugning af sugekanaler efter brug af skopet.

 

 

 1. 2. Der fremstilles som til gastroskopi:

Gastroskopi – sygeplejeopgaver AKO https://pri.rn.dk/Sider/5660.aspx

 

 

 1. 3. Endoskopi rullevogn med udstyr til diverse undersøgelser køres på stuen- Står på gangen

 

 

 1. 4. Heatprobe apparat køres på stuen. (Står bag døren i sterile rum stue B)

Heatprobe sonde, vandflaske og pumpehus er flergangs utensilier, som sterilt pakket hver for sig, ligger i skuffe ved apparatet, der er ekstra i skab på stue B.

 

Klargøring af Heatprobe apparat:

 • 1 liter Sterilt vand.

 • Pumpehus monteres på Heat-probe apparat

 • Vandflaske fyldes med sterilt vand og kobles til pumpehus

 • Sonde monteres på pumpehus

 • Ledningen fra sonden kobles til Heat- probe apparatet

 • Heat-probe apparat tilsluttes strøm.

 

Brug af Heatprobe

OBS: Der bruges ikke neutralplade.

Heat-probe sonden skylles igennem ved at aktivere ”Wash” på fodpedal.

Fodpedalen placeres ved operatør, og sonden kan aktiveres, når den er placeret i endoskopet.

Heatprobe virker efter piezoelektrisk princip ved at skabe varme som overføres til vævet.

Apparatet er indstillet fra fabrik og starter på 30 joule/3 Watt.

 

Rengøring af Heatprobe:

Obs. Tilslutningsenden af proben må ikke komme i vand.

Proben skylles igennem og vandflasken tømmes

Pumpehus, vandflaske og sonde lægges i hvid pose til sterilcentral. Pumpehus lægges i hvid pose til sterilcentral.

 

 

 1. 5. Adrenalinsaltvand

 

Fremfind

Skleroseringskanyle

10 ml luerlock sprøjte

Adrenalin 1 ml -1 mg/ml

100 ml saltvand

 

Adrenalinsaltvandet fremfindes-kan evt. blandes på forhånd:

1 mg Adrenalin blandes med 100 ml NaCl- 0,01 mg Adrenalin pr.ml.

Sklerosering m Adrenalinsaltvand har den effekt, at Adrenalinen kontrahere det blødende karet og den forholdsvise store mængde saltvand gør det omkringliggende væv gøres ”ødematøst” og komprimere derved blodkarret.

 

Operatør kan ønske anden opløsning evt. 10 ml NaCl med 1 mg Adrenalin- 0,1 mg Adrenalin pr ml.

10 ml luerlock sprøjte.

 

Klargøring til sclerosering

Scleroseringskanylen sprøjtes igennem, så den er fri for luft.

Kanylen føres igennem biopsikanalen på skopet med nålen trukket tilbage.

Under brug er det vigtigt altid at trække kanylen retur inden selve indføringsrøret flyttes, da Kanylen kan stikke hul på scopet).

 

 

 

I beredskab på eller tæt på stuen

 

 1. 6. Hemoclips

Formålet med behandling med hemoclips er at opnå mekanisk hæmostase.

Hemoclips er især velegnede ved synlige kar.

 

 

 1. 7. Evt. VIO app. med argon sættes evt. på stuen. (Står i lægevask på stue B)

Argonbeaming – blødende mavesår og angiodysplasi colon: https://pri.rn.dk/Sider/9108.aspx

 

 

Modtagelse, Undersøgelse og behandling af patienten med blødende ulcus

Patienten modtages jf. instruks:

Modtagelse af patient - AKO https://pri.rn.dk/Sider/18941.aspx

Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk speciale https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

 

Rengøring af skopet

Skopet rengøres jf. instruks:

Rengøring og håndtering af endoskoper AKO – sygeplejeopgaver: https://pri.rn.dk/Sider/32054.aspx

 


Definition af begreber

Gastroskopi

En undersøgelse af eosophagus, ventrikel og duodenum med et fleksibelt endoskop.

 

Blødende ulcussygdom

Defineres som forekomst af hæmatemese og/eller melæna og/eller uforklaret fald i hæmoglobin hos en patient, hvor man ved efterfølgende endoskopi finder, at den tilgrundliggende årsag er ulcussygdom.

 

Heat Prober til El-koagulation af gastrointestinale blødninger, virker med et piezoelektrisk princip og skaber varme, som overføres til vævet.

 

Argon-plasma

Argonbeaming – blødende mavesår og angiodysplasi colon: https://pri.rn.dk/Sider/9108.aspx

 

Hemoclips

Clips der påsættes blødende kar. Formålet med behandling med hemoclips er at opnå mekanisk hæmostase. Hemoclips er især velegnede ved synlige kar.
 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker i AKO

Formål

At personalet bekendt med arbejdsgange og kan fremstille utensilier og apparatur som benyttes til behandling af blødende ulcus.

 

Referencer

Behandling af blødende gastroduodenale ulcera Guidelines:

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.dsgh.dk/images/Guidelines/word/bloedendeulcera.docx&ved=2ahUKEwj_8qm_mrn2AhVxSvEDHTF5D5UQFnoECAsQAg&usg=AOvVaw3auffoYNuTmGiPpGupCe33