Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling til gastroskopi ved blødende ulcus

 

Formål

Beskrive hvilke behandlingsudstyr der bruges ved blødende ulcus, så plejepersonalet er velforberedt i den akutte fase.

 

Definition af begreber

Gastroskopi er en undersøgelse af eosophagus, ventrikel og duodenum med et fleksibelt endoskop.

 

Beskrivelse

Gastroskopien foregår i fuld anæstesi.  jf. Instruks for modtagelse af patient og Sikker kirurgi Tjekliste.

Undersøgelsen foregår på operationsstue B, C eller G

Præoperativt:

Operationssygeplejersken sikrer sig, at patienten er narcoseklar. Jf. instruks for modtagelse af patient.

Der fremstilles som til gastroskopi:

Rullebord klargøres med papirunderlag, renseventil og slange m. 2 propper. (Til gennemsugning af sugekanaler efter brug af scop)

Kapsel med steril vand.

Bidering m elastik.

Usterile firkanter.

Behandlingsscop (E, F eller G) med specielle propper.

½ l sterilt vand koblet med Smartcap

Søjlen klargøres med sugepose.

Rent gastroskop klargøres med sterile propper og ventiler og kobles til skopisøjlen.( Klargøring og brug af endoskopisøjle - stue B og C)

Skopet testes for lys, sug, skyl, luft og hvidstilles.

Rullevogn med udstyr til diverse undersøgelser køres på stuen. (Står på gangen).

Heatprobe apparat køres på stuen. (Står bag døren i sterile rum stue B)

Løst VIO app. med argon sættes evt. på stuen. (Står i lægevask på stue B)

 

Behandlingsmetoder

Sclerosering m adrenalinsaltvand:

 

Formål: At stoppe blødning i ulcus ved at det omkringliggende væv gøres ”ødematøst”

 

Sceroseringskanyle til ventriklen (skuffe til blødende ulcus)

1 ml Adrenalin

100 ml Nacl (Operatør kan ønske anden opløsning evt 10 ml Nacl m 1 ml Adrenalin)

10 ml luerlock sprøjte.

Scleroseringskanylen sprøjtes igennem, så den er fri for luft.

Føres igennem biopsikanalen på scopet med nålen trukket tilbage.

Under brug er det vigtigt altid at trække kanylen retur inden selve indføringsrøret flyttes. (Kanylen kan stikke hul på scopet).

 

Heat probe: Behandlingsmetode til blødende ulcus. Heat probe ved endoskopi

 

Argonbeaming: Behandlingsmetode til blødende ulcus. Argonbeaming

 

Clips: Metalclips som kan påsættes kartut.

Efter undersøgelse:

 

Bideringen fjernes og patienten soigneres.

Narcosen vækker patienten.

Portør kaldes.

Patienten kommer tilbage i seng og køres på opvågningen/intensiv. Blødende gastroduodenalt ulcus.

Der foretages gennemskyl og manuel rengøringsprocedure af gastroskopet på operationsstuen.

Slangen med 2 propper påsættes biopsikanalerne og scopet skylles igennem.

Foretager den resterende rengøringsprocedure af gastroskopet i skyllerummet.

Foretager oprydning på operationsstuen.

Opfylde rullevogn eller skrive seddel om hvad der er brugt.

 

Referencer

Fleksible endoskoper der anvendes til ikke invasiv øvre og nedre gastrointestinal endoskopi (8.11.2)

Sikker Kirurgi Tjekliste på Kirurgisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel

5 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser.

Argonbeaming

Anvendelse af el-kirurgi - AKO

Heat probe ved endoskopi

Tromboseprofylakse til patient i AK-behandling

Blødende gastroduodenalt ulcus.

Klargøring og brug af endoskopisøjle - stue B og C)

Modtagelse af patient - AKO