Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thyreoidea: Neonatal thyreotoksikose

 

Under graviditeten er væksten af fosterets hjerne afhængig af både maternelle og føtale thyroideahormoner. Fosterets egenproduktion af thyroideahormoner starter ved 12.-14. gestationsuge.

Neonatal thyreotoksikose skyldes hyppigst overførte TRAB fra mødre med Graves Disease

 

Incidens:

Graves Disease forekommer hos 0,2 % af gravide, men kun 1-5 % af børn født af disse mødre udvikler thyreotoxicose.

I ekstremt sjældne tilfælde er der tale om inhiberende antistoffer med risiko for hypothyreose.

 

Ætiologi:

 1. 1. Maternelle TSH receptor antistoffer (TRAB) kan passere placenta. TRAB kan stimulere den føtale thyreoidea funktion med risiko for udvikling af føtal og neonatal thyreotoxicose, især ved TRAB > 10 iu/l. Den gravide med thyreotoxicose behandles med lavest mulige medicinsk dosering, da den antithyreoide medicin også passerer placenta med parallelt fald i fosterets thyreoidea funktion. Efter fødslen udskilles den antithyreoide medicin overført fra moderen i løbet af de første dage (T½ få timer for PTU), mens TRAB først forsvinder i løbet af 3 - 4 måneder med risiko for transitorisk thyreotoxicose med debut 2 – 7 dage efter fødslen og varighed uger til måneder.

 

 1. 2. Præmaturitet (transitorisk).

 

 1. 3. Aktiverende mutation i G-proteinet ved McCune-Albright syndromet.

 

 1. 4. Aktiverende mutation i TSH-receptoren.

 

 

Symptomer:

IUGR, takykardi, arytmi, irritabilitet, struma, dårlig trivsel, hepatosplenomegali, exophtalmus, præmatur craniosynostose, avanceret knoglealder, hjerteinsuffiens.

 

Hvem skal testes:

 1. 1. Nyfødte med symptomer (se ovenfor).

 

 1. 2. Nyfødte af mødre med Graves sygdom.

 

 1. 3. Nyfødte, hvis mødre tidligere har haft Graves sygdom, og hvor mor har forhøjet TRAB i 3. semester > 2 iu/l.

 

 1. 4. Mødre, der er i Eltroxinbehandling på grund af tidligere radioterapi eller thyroideakirurgi efter Graves sygdom. Selvom mødrene er euthyroide, kan de have persisterende TRAB, der passerer placenta og påvirker fosterets/det nyfødte barns stofskifte.

Thyroidektomerede mødre forbliver TRAB positive

Undersøgelser:

 1. 5. Hos risiko-gravide måles TRAB-antistoffer i 1. trimester. Er TRAB-antistofferne forhøjede i 1. trimester, følges den gravide tæt mhp udvikling af føtal thyreotoxicose. TRAB- antistofferne gentages minimum en gang i 3.trimester. Hvis TRAB > 2 iu/l er risiko for neonatal thyreotoxicose, og der tages blodprøver på det nyfødte barn som anført i punkt 2.

 

 1. 6. S-TSH, T4, T3, TRAB på navlesnorsblod. Ved positiv TRAB-antistoffer tages TSH, T3, T4 og frit T4 dag 5 og dag 7.

 

 

Behandling:

Carbimazol. Startdosis 0,5mg/kg/dag på en dosis

Dosis titreres efter blodprøver (0,5-1,5mg/kg/dag)

 

Ved svær thyreotoxicose:

IV-væske.

Tbl Propanolol 2 mg/kg/døgn fordelt på tre doser indtil effekt af Carbimazol.

Evt digitalisering ved manifest hjerteinsufficiens.

 

Follow-up:

Følges i børneambulatorium.

Når tilstanden er stabil, overgår barnet til kliniske kontroller og blodprøvekontrol hver 14.dag. Der lægges vægt på psykomotorisk udvikling, trivsel, hovedomfang (præmatur synostose), struma og puls.

Prognose:

God, hvis relevant behandling indledes rettidigt, men tilstanden kan medføre alvorlige varige mén.

 

Nedenstående referencer er vejledende ud fra forskellige opgørelser:

 

 

Navlesnor

Dag 1

Dag 5

>7 dage

TSH miu/l

5 - 18

3 - 120

0,5 - 10

0,6 - 8

Total T4 nmol/l

70 - 200

170 - 400

140 - 350

90 - 200

Total T3 nmol/l

0,4 - 1,7

0,9 – 3,8

1,1 – 3,5

1,5 – 4,5

 

Udarbejdet på grundlag af fælles dansk vejledning ved Kirsten Holm på vegne af DSPE (Dansk studiegruppe for pædiatrisk endokrinologi) 01.11.2003.

 

Referencer:

 • • Management of neonates born to women with Graves` disease: a cohort study. Eur J Endocrin 2014; 170: 855-862. 

 • • Neonatal Thyreotoxicosis. Clin Perinatol 2018; Mar 45(1):31-40

 • • Indian J Endocrinol Metab 2013 Oct 17(Suppl 1):50-54