Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cervix Dysplasi

Indholdsfortegnelse

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Baggrund

Cytologisvar

Biopsisvar

Konisatio

Kontrol efter konisatio

Specielle grupper (gravide, immunosupprimerede)

Referencer

Formål:

Instruks vedrørende håndtering af patienter med cervix dysplasi

Definition af begreber:

HPV – Human Papilloma Virus

AIS – adenocarcinma in situ

KBC – Kolposkopi, Biopsi og Cervikalskrab

TZ - transformationszone

Cytologi beskrives ved Bethesda klassifikation

 • • LSIL: low-grade squamous intraepithelial lesion

 • • HSIL: high-grade squamous intraepithelial lesion

 • • ASCUS: atypical squamous cells of undetermined significance

 • • ASCH: atypical squamous cells, kan ikke udelukke high-grade squamous intraepithelial lesion

 • • AGC: Atypical glandular cells, atypisk cylinderepitel

Histologi beskrives ved WHO klassifikation

 • • normal

 • • let dysplasi/koilocytose

 • • moderat dysplasi

 • • svær dysplasi

 • • carcinoma in situ

 • • invasivt karcinom

Beskrivelse:

Baggrund

All kvinder i aldersgruppen mellem 23 og 50 år inviteres til screening for livmoderhalskræft hvert tredje år. Kvinder over 50 år inviteres hvert femte år. Ophør med screening ved 65 år kan ske, hvis de seneste 2 celleprøver inden for de sidste 10 år har været negative.

De generelle screeningsanbefalinger gælder kun kvinder, som aldrig har haft cervix dysplasi.
 

Information til patienter
Enhver læge, som foretager en cervixcytologisk undersøgelse - eller screening i al almindelighed -, bør være meget opmærksom på, at mange kvinder i helt uventet grad kan blive sygeliggjort af undersøgelsen. Blot det at få tilbuddet kan virke sygeliggørende, hvilket er dokumenteret i talrige undersøgelser.
Det er derfor væsentlig, at alle undersøgte kvinder orienteres om følgende:

Det er ikke specielt cervixcancer, man undersøger for, men blot forstadier.

 • • Ikke alle med forstadier vil ubehandlet udvikle cervixcancer.

 • • En udviklingsperiode fra forstadie til cancer strækker sig formentlig over flere år.

 • • En cervixcytologisk undersøgelse er blot en “forundersøgelse”, hvor mange efterfølgende skal have taget biopsier på gynækologisk afdeling.

 • • Man er ikke syg, fordi man eventuelt måtte have dysplasi i cervix, heller ikke selv om dysplasien bliver behandlet. Man er først syg, hvis man udvikler en cervixcancer.

Patienter skal ALTID have svar på prøverne. Det er ikke acceptabel at aftale at der kun gives svar, hvis der er celleforandringer.

Konsekvenser af cytologisvar

Nedenstående retningslinjer er principielt kun vejledende. Det vil dog kun i helt specielle situationer være nødvendigt at afvige fra dem.

Cytologisvar

Konsekvens

Normal prøve

Næste cytologiske kontrol om 3 år

ASCUS

HPV undersøgelse med typebestemmelse

ASCUS - negativ HPV

Ny cytologi efter 1 år – hvis normal ➪ næste cytologiske kontrol om 3 år

ASCUS – positiv HPV

Kontrol hver 6. måned

Ved 2 negative HPV test med 6 måneders mellemrum -Næste cytologiske kontrol om 3 år

AGC og ASCH

Henvisning til KBC

Dysplasi uanset grad

Henvisning til KBC

OBS cancer

Henvisning til KBC.

Inkonklusiv prøve
 

Prøven skal gentages efter 3 mdr.
Hvis celleskrabet gentages før de 3 mdr. er gået, kan man oftest kun se reparationsprocesser.
Årsagen vil typisk være for få celler (vær omhyggelig med at få børsten op i cervicalkanalen), for meget explorationscreme (brug evt. kun vand), blødning (tag prøven udenfor menstruationen; drej kun børsten een gang frem og tilbage i cervicalkanalen) eller inflammation (giv fx Metronidazol 500 mg x 3 i 6 dage inden næste prøve tages).


Konsekvenser af biopsisvar

 

Biopsisvar

Konsekvens

Normal prøve efter dysplasi i cytologien

Kontrol med KBC efter 6 mdr.
Hvis fortsat normalt, kontrol med cytologi hos egen læge efter 1 år.
Derefter almindelig screening med prøve hvert 3. år.
CAVE: Se sidste punkt om misforhold mellem cytologi og histologi!

Let dysplasi/koilocytose

Kontrol i gyn. amb. med KBC om 6-12 mdr.

Moderat dysplasi

Konisatio

Hvis TZ kan overskues - kolposkopi og cytologi hver 6 mdr., hvis kvinden ønsker det (specielt yngre kvinder med graviditetsønske)

Svær dysplasi / CIS

Konisatio

AdenoCIS

Konisatio (behandles som planocellulær CIS)

Misforhold mellem cytologi og histologi

Kontrol efter 3-6 måneder
Hvis der vedvarende er misforhold, bør patienten tilbydes diagnostisk konisatio.


Konisatio

Konisation foretages på dagkirurgisk afsnit, Nykøbing

Det anbefales anvendelse af Nålebrænder (NETZ Needle Excision of the Transfusion Zone) eller Loop (LLETZ Large Loop Excision of the Transfusion Zone)

DSOG og Region Nordjylland anbefaler at indgrebet udføres i lokal anæstesi.

Forud for indgrebet får patienten tabl. Bonyl 500 mg, ca. ½ time før indgrebet.

 • • Efter steril vaginal afvask foretages kolposkopi efter gældende retningslinjer under anvendelse af eddikesyre

 • • Der injiceres Lidokain med Adrenalin ½ % i cervixsubstansen, jævnt fordelt over hele cervix.

 • • Der er generelt ikke nogen indikation for anlæggelse af paracervikal blokade.

 • • Der udskæres i overensstemmelse med de kolposkopiske fund en passende konus. Det tilstræbes, at konus udskæres i en jævn bevægelse for at minidske termiske artefakter.

 • • Efter at konus er fjernet anvendes kuglebrænder og konuskraterets rande, sideflader og bund elkoaguleres til der opnås fuld hæmostase.

 • • Der oplægges generelt ikke vaginalmeche.

 • • Den fjernede konus opklippes kl. 12 og udspændes på korkplade med epitheloverfladen opad.

 • • Patienterne observeres ½-1 time i Dagafsnittet og kan herefter udskrives.

 • • Patienterne tilsendes endeligt mikroskopisvar og i forbindelse hermed besked om fremtidige kontroller.

 

Kontrol efter konisatio

 

Mikroskopi af konus

Alder

Kontrol

Konus radikal

(frie resektionsrande)

 

< 50 år

Kontrol hos egen læge

6 mdr. CS

12 mdr. CS

24 mdr. CS

Ved normale US efter 24 mdr. ➪ screening

Positiv CS eller HPV ➪ gyn amb.

≥ 50 år

Kontrol i gyn amb.

6 mdr. CS + kolposkopi

12 mdr. CS + kolposkopi

24 mdr. CS + kolposkopi

Ved normale US efter 24 mdr.

CS X 1 årlig i 10 år ved egen læge

Herefter ➪ screening

Ikke-radikal konus

< 50 år

Kontrol gyn amb.

3 mdr. CS

6 mdr. CS + kolposkopi

12 mdr. CS + kolposkopi

Ved normale US efter 24 mdr.

24 mdr. CS + kolposkopi

CS X 1 årlig i 10 år ved egen læge

Herefter ➪ screening

≥ 50 år

Rekonisatio eller hysterektomi

AdenoCIS i konus

 

Kontrol i gyn amb.

6 mdr. CS + kolposkopi

12 mdr. CS + kolposkopi

24 mdr. CS + kolposkopi

Ved normale US efter 24 mdr.

CS X 1 årlig i 10 år ved egen læge

Herefter ➪ screening
Specielle grupper

 • • Gravide: Rutine cervix cytologi i graviditeten frarådes af Sundhedsstyrelsen. Ved dysplasi i cytologien foretages kolposkopi og evt. bioptering som vanlig. Bekræftes diagnosen dysplasi, behandles der vanligvis ikke, før kvinden har født.

 • • HUSK at give hende en kontroltid ca. 3 mdr. efter fødslen!!

 • • Immunsupprimerede: Konisatio på vide indikationer, da hurtig progression fra dysplasi til cervixcancer er beskrevet.

Referencer:

DSOG Hindsgavl guideline – atypi og HPV

DSOG Hindsgavl guideline – Indikation for konisation

DSOG Hindsgavl guideline – Kontrol efter konisatio