Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Decentral kapillærblodprøvetagning på Neonatalafdeling 12-13, Aalborg Universitetshospital

 

 

Formål

Vejledning til sygeplejersker i patientidentifikation i forbindelse med blodprøvetagning, mærkning af blodprøveglas, kapillærprøvetagning og forsendelse af blodprøver fra Neonatalafdeling 12-13 til Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Definition af begreber

KBA: Klinisk Biokemisk Afdeling

PTB: Prøvetagningsblanket

Hæmolube: Silikonecreme, bruges til at samle bloddråberne i forbindelse med kapillærblodprøvetagning.

Beskrivelse

Anvendelsesområde

Neonatal afdeling 12-13 på Aalborg Universitetshospital. Neonatal sygeplejersker der er oplært i kapillærblodprøvetagning.

Rekvirering

Blodprøver kan rekvireres hele døgnet.

Analyserne rekvireres i Labka II Webklient PROD under de ønskede analyser.

Der henvises til Laboratorievejledning for information vedr. analyser www.laboratorievejledning.rn.dk

Blodprøvetagning udføres af sygeplejerskerne på Neonatalafdeling 12-13

Efter at have gennemgået teoretisk oplæring fra KBA og praktisk oplæring fra Neonatalafdelingen.

Håndvask og hygiejne

Der henvises til den kliniske afdelings instruks.

Patientidentifikation

Den sundhedsperson, der udfører en patientrettet procedure, har et selvstændigt ansvar for korrekt identifikation.

Identifikationsprocedure ved blodprøvetagning

For patienter, der ikke kan angive sit fulde navn samt cpr-nummer:

Prøvetager, sammenligner oplysninger på identifikationsarmbåndet med oplysningerne på det relevante papir (journal, henvisning, PTB etc.)

 

Kapillærblodtagning billed 1

 

 

 

Identifikationsprocedure ved blodprøvetagning med Blodtype/BAC-test/BF-test

Se Laboratorievejledningen: Blodbank og Klinisk immunologi - Procedurer ved blodprøvetagning Prøvetagning til blodtype og BAC/BF-test 13-05-2015

Underskrift

Der underskrives på rekvisitionen for udført identifikationskontrol.

Alle blodprøverekvisitioner skal signeres af den person, der udtager prøven: PTB med brugernavn = den firecifrede brugerkode, og påføres klokkeslæt for prøvetagningen. Ved prøvetagning til Blodtype/BAC-test/BF-test skal begge prøvetageres brugerkode noteres på PTB.

Blodprøver til Klinisk Biokemisk Afdeling

Billede 3

Brugen af PTBén/mærkning af blodprøveglas

PTBén består af små etiketter nede i højre hjørne, der benyttes til at sætte på mikroglassene. Stregkoder øverst til højre, der skal sættes på mikroglassene efter prøvetagning. Nederst på PTBén sidder små etiketter, der skal benyttes, hvis prøven er livsvigtig (se billede).

Billede 20

Mærkning af glas

Mærkning af glas inden prøvetagning

Billede 22

Mærkning af glas efter prøvetagning

Billede 23

 

 

 

Valg af hællancet

Hællancet

Stikdybde/stiklængde Anbefalet vægt

Anbefalet hællancet*

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6Lm35bch0XvD1st47G1Djwm9Fd73XUOVcCpLxZxFSdENY0D9XYQ

Fødselsvægt:

> 1500 g

Kun til kapillær Glucose

Stikdybde:

1,3-2,3 mm

Stiklængde:

0,63 mm

Picture 6

Fødselsvægt:

> 3500 g

Ved bestilling af disse parametre på samme tid:

 • • Kapillær Syre-base

 • • Hæmatologi

 • • Væsketal/CRP

 • • Type/BAC

 • • Evt. Gentamicin

 • • Evt. PKU

Dvs. blodtab > 1300 µl

ikke benyttes til børn < 1500g

Stikdybde:

2,00 mm

Stiklængde:

3,00 mm

Picture 7

Fødselsvægt:

1500 – 3500 g

Ved bestilling af en eller flere af disse parametre:

 • • Kapillær Syre-base

 • • Hæmatologi

 • • Væsketal/CRP

Dvs. blodtab ca. 1000 µl

Ved bestilling af mere end dette benyttes den blå Steriheel Baby

Stikdybde:

1,00 mm

Stiklængde:

2,50 mm

Picture 8

Fødselsvægt:

< 1500 g

Ved bestilling af en eller flere af disse parametre:

 • • Kapillær Glucose

 • • Kapillær Syre-base

 • • Hæmatologi

 • • Væsketal/CRP

Dvs. blodtab ca. 1000 µl

Ved bestilling af mere end dette benyttes den gule Steriheel Baby

Stikdybde:

0,85 mm

Stiklængde:

1,75 mm

٭Afhænger af mængden af blodprøver

Typer af blodprøvetagningsglas og rækkefølge

Hvilke glas skal der bruge til hvilke analyser og i hvilken rækkefølge (de mest bestilte analyser på afdelingen)

Er du i tvivl, så se i Laboratorievejledningen eller kontakt bioanalytikeren på KBA.

Rækkefølge

Utensilier

Eks. på analyser

Heparin rør

TAGES SOM NR. 1

Picture 9

kB-S-B (Syre-Base)

kB-Crea

kB-Na

kB-K

kB-Ca

kB-Glc

kB-Lac

Picture 10

kB-Glc

kB-Lac

Sanzrør

TAGES SOM NR. 1 (eller efter mikro-INR) efter kassering af 2 dråber

 

Billede 26

Håndtalte trombocytter (TRCH)

Sarstedrør

TAGES SOM NR. 1 efter kassering af 2 dråber

Billede 27

Mikro INR (Mikr-INR)

EDTA glas

TAGES SOM NR. 2

Nr. 4 eller 5, hvis Type/BF/Dat

 

Picture 11

 

 

 

 

 

Hb

Evf

Diff

Trc

Reti

Type*

BF*

DAT*

*skal fyldes til 500 µl mærket! DAT kan tages på samme glas som TYPE.

 

Rækkefølge

Utensilier

Eks. på analyser

Li-heparin glas

TAGES SOM NR. 3

Kap15

CRP

Crea

Carb

Ck

Ca/Ca-kor

Bili k-n

Bili uk-n

Ld

Thyr-scr*

Thyr-beh (TSH, Tt3, Tt4)*

*der SKAL tages 2 Li-heparin rør

Serum glas

TAGES SOM NR. 4 Eller 5

Kap 15

 

Eks. Gentamicin

 

Rør uden tilsætning.

Tages som det sidste.

Kap 16

Opsamlings rør til PKU

Utensilier til kapillærprøvetagning

Picture 15

Gaze

Hemolupe

Net

Mediswab (altid grå)

Vurdering af blodmængde på det enkelte barn

Ved hver blodprøvetagning på et barn, skal prøvetager vurdere, om valget af analyser kan tages på barnet, dvs. om mængden af blod kan udtages.

Generelt må blodforbrug pr. gang ikke overstige 1,5 ml/kg svarende til 2-2,5% af den totale blodvolume.

Beregning af den mængde af blod, der må tages på det enkelte barn

1,5 ml blod/kg

Eks. barn på 600 g

900 µl blod = 0,9 ml blod

Eks. barn på 1500 g

2250 µl blod = 2,3 ml blod

Eks. barn på 2500 g

3750 µl blod = 3,8 ml blod

Eks. barn på 3500 g

5250 µl blod = 5,3 ml blod

 

Flg. Mængder er der på de enkelte rør:

Billede 28

Opvarmning

Det er neonatal sygeplejerskernes ansvar, at sørge for, at barnets temperatur er i normalområdet.
Er barnet dårlig cirkuleret/kold perifer (på hælen) varmes hælen op før blodprøvetagning. Dette gøres ved, at lægge en afsprittet varmepose (eks. Mullers varmepose) svøbt ind i en stofble, på hælen i 3 min max. 5 min, hvorefter prøvetagningen kan gå i gang.

Sukkervand til smertebehandling af nyfødte

Ved blodprøvetagning på nyfødte (præmature > 1500 g og mature < 4 uger) indgives sukkervand til smertelindring.

Prøvetagningen og udførelse af indstik i hæl

 • • Udfører identifikationskontrol

 • • Kontrol af hælens temperatur

 • • Skal hælen opvarmes, lægges en varmepose på

 • • Klargøring af utensilier/mærkning af glas

 • • Aftør huden med mediswab (altid den grå)

 • • Afvent tørring efter afspritningen

 • • Påfør Hemolube med finger der forinden er aftørret med mediswab serviet

 • • Klargør hællancetten og udfør indstikket

 • • De to første dråber tørres bort med vat eller gaze, derefter udtages blodet med den mindst mulige malkning

 • • Ved afsluttet prøvetagning, påsættes et stykke gaze, der er foldet på langs og som lægges rundt om barnets fod. For at holde på gazen, sættes der et net omkring.

Kap 18

Stik i yder- eller indersiden af hælen, ca. 1 cm foran akillessenen og ca. 0,5 cm over kanten.

Kap 19

Som hællancet bruges Steriheel Baby, der findes i forskellige varianter.

Procedure vedr. fyldning af syre-base rør

 • • Ved bestilling af syre-base tages et kapillærrør, 45 µl, lilla magnet og to lilla ”sko” (billede 1).

 • • Før prøvetagningen placeres magneten i røret, skoen sættes på i den ene ende, den skal sidde så tilpas løs at blodet kan suges op i røret ved prøvetagningen (billede 2).

 • • Ved selve prøvetagningen holdes røret i en vinkel opad på ca. 10-20° for at undgå luftbobler i røret. PAS på at magneten IKKE falder ud

 • • Når røret er fyldt, trykkes skoen fast og den sidste sko kan sættes på. Der påsættes PTB nummer på røret (billede 4).

 • • Røret vendes langsomt 20 gange. Blandingen sker ved, at magneten inde i røret flytter sig fra den ene ende (lilla ”sko”) til den anden ende (lilla ”sko”) (billede 3).

 • • Prøven analyseres på Radiometers ABL stående på afdeling 13, rent depot. Prøven opbevares i stuetemperatur og SKAL analyseres inden for 15 min.

Picture 18

Procedure ved prøvetagning til håndtalte trombocytter

 • • Ved bestilling af håndtalte trombocytter tages 2 Sanzrør med 300 µl fortyndingsvæske (opbevares på køl på KBA) og 2 hepariniserede 20 µl micropipetter(sort).

Hepariniserede Micropipetter

Sanzrør

IMG_2471

 

 

 • • Sanzrørene mærkes med nummer.

 • • Mikropipetterne fyldes som første rør (eller efter mikro-INR) efter kassering af 2 dråber blod.

 • • Mikropipetterne aftørres for overskydende blod og overføres til sanzrørene umiddelbart efter fyldning.

 • • Sanzrørene lukkes og mikropipetterne knækkes i 3 og prøven vendes grundigt.

 

Procedure ved prøvetagning til Mikro-INR

 • • Ved bestilling af Mikro-INR tages 2 Sarstedtrør med 200 µl citrat (opbevares på KBA) og 2x40 µl kapillærrør(rød).

Sarstedrør med 200 µl citrat

Kapillærrør

IMG_2469

 

 

 • • Sarstedtrørene mærkes med nummer.

 • • Kapillærrørene fyldes som første rør efter kassering af 2 dråber blod

 • • Kapillærrørene aftørres for overskydende blod og overføres til Sarstedtrørene

 • • Sarstedtrørene lukkes og rystes.

Forsendelse (indlevering til KBA)

Prøver og rekvisition sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling med intern elevator.

Billede 29

Dokumentationsform

For prøver der analyseres på laboratoriet, vil svar foreligge elektronisk i Labka II.