Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sectio - patientsamtaler før elektivt sectio –

Sygeplejeinstruks (Barselsafsnit 11)

 

Standard: 2.6.2 Modtagelse af henviste patienter til elektivt sectio (2/2)

 

Formål

-

At modtagelsen er effektivt tilrettelagt, så relevant information er givet til barselspatienten og hendes pårørende.

-

At blodprøvesvar, anæstesitilsyn og journaloptagelse er klar til det elektive sectio.

 

Præsamtalen holdes på Barselsafsnit 11 i grupper hver onsdag kl.10.00 for kommende uges patienter.

Falder onsdag på en helligdag, gives besked til GODA, så alternativ ugedag kan skrives i meldekalender på Barselsafsnit 11, Anæstesiafsnittet og Graviditet- og Ultralydsafsnittet.

 

Dagen før sectiosamtalen har sekretæren følgende funktioner

(Sekretær fra Barselsafsnit 11 eller Fødegang)

 • • 

Finder alle journaler i sekretariatet for kommende patienter.

 • • 

Indfører patienterne i AS400, udfylder præsamtaleskema og lægger det i journalen (gult skema).

 • • 

Tjekker, at der er anæstesiskema, tjekliste for anæstesilæge og at der er optaget journal indenfor 3 måneder i GODA.

Præbookingskema, 2 stk. er udfyldt af læge og patienten i GODA

 • • 

OBS rutineblodprøvesvar (taget indenfor 6 uger), (hæmoglobin og cratinin)

 • • 

Tjek, at der foreligger blodtypesvar for denne graviditet.

 • • 

Printer 2 ark labels.

 

Sygeplejerske til sectiogruppen har følgende opgaver

 • • 

Læse journaler og oprette relevante problemer i CSC.

 • • 

Lave en samlet oversigt over kommende uges patienter med fuld labels på A3 skema (ligger i mappe ved sectiovognen i medicinrummet).

 • • 

OBS prægravid BMI:

 • • 

-

Hvis BMI >27: Pt. skal have Fragmin post partum.

-

Hvis BMI >30: Vedr. støttestrømper og tromboseprofylakse.

 • • 

Hvis patient vejer over 150 kg, bestilles speciel seng på afdeling og leje på operationsgangen.

 • • 

Tjekke, at blodprøvesvar (hæmoglobin% og creatinin) max. er 6 uger gamle, og blodtypesvar er fra denne graviditet.

 • • 

Bac-test bestilles, hvis patient har placenta prævia.

Noter, hvis patienten har fået anti-D immunoglobulin-injektion under graviditeten, så skal der tages BF-test. BAC-test tages helst dagen før operation.

 

Dagligstuen gøres klar

 • • 

Der sættes vand frem.

 • • 

Diverse pjecer og samtykkeerklæring til underskrift og kuglepen samles til hver patient.

 

Patienter (og pårørende) møder i afsnittet kl. 10.00

 • • 

Velkomst - tjek at alle er mødt.

 • • 

Orientering om dagens program:

 

-

Fælles information med sygeplejerske, rundvisning i afdelingen.

-

Individuel samtale med sygeplejerske.

-

Individuel samtale med narkoselæge.

-

Evt. samtale med gynækologisk-obstetrisk læge.

-

Evt. blodprøver.

Fælles samtale med sygeplejerske

 • • 

Udlevering af velkomstpjecen, øvrige pjecer og samtykkeerklæring.

 • • 

Information om sectioforløb ved hjælp af powerpoint/billedserie - se mappe i sectiovogn.

 • • 

Information om fasteregler – disse er individuelle. Se i sectiomappen i samtalen.

 • • 

Der medgives, efter ordination, syreneutraliserende tabletter til selvadministration – disse tages på individuelle tidspunkter – jf. ovennævnte.

 • • 

Mødetidspunkt i afsnittet på operationsdagen er individuelt.

 • • 

Hygiejne- og smykkeregler: Patienten skal gå i bad hjemme, ingen smykker, piercing, make-up eller neglelak.

Hårfjernelse i operationsfeltet.

 • • 

Udlevering af tøj til patient og pårørende.

 • • 

Patienten får målt diverse værdier – svarende til TOKS.

 • • 

Patienten får armbånd på.

 • • 

Jordemoderen kommer evt. og hilser på og lytter til fosterets hjertelyd.

 • • 

Ventetid kan forekomme, hvis der er akutte patient på operationsstuen. Der kan lægges i.v. venflon og gives NaCl-infusion (Obs: Ikke glukose infusion) ved behov.

 • • 

Portøren henter patienten (og pårørende) og kører på operationsgangen, når OP er klar.

 • • 

Bedøvelsen anlægges.

 • • 

Hvordan tjekkes at bedøvelsen virker (med kold klud eller anden metode).

 • • 

Kateter i blæren anlægges.

 • • 

Patient gøres klar til operation (afspritte, afdække, overvåge etc.).

 • • 

Personale til stede under operationen: Anæstesilæge og -sygeplejerske, operationslæge og -sygeplejerske, jordemoder, assisterende personale, evt. 1-2 studerende og pædiater ved behov.

 

Patient informeres om følgende

 • • 

Der kan forekomme lette smerter ved tryk på livmoderen, når barnet tages ud.

 • • 

Blodtrykket kan påvirkes af bedøvelsen, og der kan komme besværet vejrtrækning. Narkosesygeplejerske er opmærksom på dette og kan hjælpe evt. med medicin.

 • • 

Når barnet er født, skriger det ikke altid lige med det samme. Barnet suges evt. fra munden, tørres og stimuleres. Ilt gives ved behov. Barnet lægges HMH.

 • • 

Jordemoderen tager barnet med ud i forrummet, hvor barnet tjekkes og armbånd påsættes. Indimellem er det nødvendigt, at barnet skal have en maske foran ansigtet i kort tid. Dette er for at lave modstand mod vejrtrækningen, så lungerne folder sig ordentligt ud. Far kan gå med ud til barnet.

 • • 

Kamera og video må bruges efter aftale med personalet.

 

Efter operation

 • • 

Patient observeres på opvågningen (Afsnit 103) min. 2 timer.

 • • 

Barnet bliver vejet og målt. K-vitamin-injektion gives.

 • • 

Jordemoderen hjælper med at få barnet lagt til brystet (ammeetablering), hvis mor ønsker at amme.

 • • 

Jordemoderen kontrollerer, at der er tilladelig blødning og at livmoderen trækker sig ordentligt sammen.

 • • 

Blodtryk, puls, blødning, smerter og patients tilstand kontrolleres hyppigt.

 

Familien overflyttes til Barselsafsnit 11

 • • 

2-sengs stue som regel.

 • • 

Efter ankomst fra afsnit 103 tilbydes patienten (sandwich/yoghurt/frugt eller varm) mad efter patientens ønske/tilstand. Desuden en kande isvand eller saft.

 • • 

Drop proppes, når patienen har spist/drikker uden problemer.

 • • 

Katheter á demeure fjernes efter ca. 4 timer, hvis patient kan bevæge begge ben og har det godt.

 • • 

Patienten mobiliseres på toilettet med hjælp fra plejepersonalet, vandladning ca. 4 timer efter katheteret er fjernet.

Blødning tjekkes, patient informeres om dette.

 • • 

 • • 

Smertestillende behandling: Standardpakke, ordineres af læge i Clinical Suite, effekt af medicinen evalueres med patienten.

 • • 

Patienten opfordres til at hvile, men kontakte plejepersonalet ved behov for hjælp og smerter. Informeres om besøgstiderne.

 • • 

Hjælp til amning, tidlig kontakt med barnet, hud-mod-hud-kontakt og bleskiftning.

 • • 

Tjek af blodprøver hos mor og barn efter operation (individuelt).

 • • 

Forbindingen fjernes efter 24 timer, cikatricen observeres: Patienten informeres om, hvad hun skal holde øje mht. sårinfektion. Agraffer fjernes hos egen læge på 8-10 dagen. Patienten informeres om massage af cikatrice.

 • • 

Udskrivelse til hjemmet eller overflytning til patienthotel efter 20-24 timer ved elektivt sectio (24-48 timer ved akut sectio), hvis patient er klar til overflytning.

 

Rundvisning i Barselsafsnit 11

 • • 

Madbuffet/spisetider til patienterne. Pårørende har ikke mulighed at købe mad på afsnittet. Vogn til brugt service.

 • • 

Vise en stue, hvis muligt.

 • • 

Personale, vagtstue, stuegang.

 • • 

Kaldesystem: Grøn lampe over døren.

 • • 

Værdigenstande: Helst ikke med på sygehuset. I modsat fald på eget ansvar.

 • • 

Mobiltelefon må bruges: Skal være i lydløs. OBS! Brug i hviletid og efter kl. 22.

 • • 

Besøgstider til gæsterne: Kl. 14.00-16.00 og 18.00-19.30, (fædre: Kl. 08-22.00).

 • • 

Toilet til pårørende/gæster.

 • • 

Blomstervaser.

 • • 

Må brug egen tøj efter OP.

 • • 

Puslerum: OBS! Håndhygiejne/spritning af puslepude.

 • • 

Personalets pauserum.

 • • 

Elevatorgang til brug ved besøgende udenfor besøgstider.

 

Individuel indlæggelsessamtale med sygeplejerske

 • • 

Tjek af data, telefonnumre og indlæggelse dato + tidspunkt.

 • • 

Er patient rask eller har hun sygdom/status.

 • • 

Rygning, alkohol, medicin, allergier.

 • • 

Individuelle spørgsmål/problemer.

 • • 

Ønsker med hensyn til indlæggelse.

 • • 

Kost/udskillelse.

 • • 

Tidligere ammeerfaringer/problemer, ønsker patient at amme?

 • • 

Ved brug for ernæringstilskud for barnet/er der allergi i familien?

 • • 

Der medgives efter ordination af narkoselæge syreneutraliserende tabletter til selvadministration.

 

Anæstesilæge tilsyn kl. 10.30 til 12.00

 • • 

Den individuelle samtale med patient med henblik på anæstesi.

 • • 

Sygeplejersken på B11 prioriterer rækkefølgen til anæstesi- og sygeplejerskesamtale.

 

Afslutningen på dagen

 • • 

Oversigt over kommende sectiopatienter opbevares på tavlen ved sekretær.

 • • 

Sedel med rækkefølge til operation sendes på Fødegang, Operationsgang og Neo ved behov.

 • • 

De modtagne underskrevne samtykkeerklæringer og vandrejournaler lægges i journalerne (medmindre patient har kontroltid hos jordemoder eller på GODA).

 • • 

Journaler opbevares i afsnittet.

 • • 

Vips opbevares ved sectiojournalerne.

 

Referencer

Retningslinjen er udarbejdet med udgangspunkt i

1. "Anbefalinger for svangreomsorgen” fra Sundhedsstyrelsen

2. ”Guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)": http://www.dsog.dk

 

Patientinformationspjecer:

Velkommen til Barselsafsnit 11

 

Kejsersnit

 

Coronavirus: Vedr. besøgestider – der henvises til sygehusets hjemmeside