Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering af tandskade opstået under anæstesi

 

Formål

Korrekt indberetning og registrering af tandskader, så patienten får den rette behandling.

 

Definition af begreber

Tandskade: beskadigelse af eksisterende tænder, proteser elle broer

Anæstesiansvarlig: den anæstesilæge eller sygeplejerske. der udfører anæstesien, intuberer, lægger larynxmaske eller tungeholder på patienten.

Teamkoordinator: afdelingens ”sekretær”.

 

Beskrivelse

Hvis der opdages en tandskade under bedøvelsen, eller der kommer en henvendelse vedr. tandskade enten:

  1. 1. efter information fra personale fra ekstern afdeling eller fra patienten selv

  2. 2. efter information fra patienten eller tandlæger efter udskrivelsen

skal den anæstesiansvarlige finde aktuelle anæstesijournal frem og lave en kopi.

Den anæstesiansvarlige skriver en hændelsesrapport, hvor der beskrives:

Hændelsesforløb, patientens tandstatus præoperativt, Mallampati score og planlagt luftvej.

De aktuelle intubationsforhold og brug af eventuel tandbeskytter og tungeholder.

Papirerne bringes til afsnitslederen, der i samarbejde med ledende anæstesioverlæge udfærdiger anmeldelsesskema til patientforsikringen.

Dette skema findes på: www.patienterstatningen.dk

Patienten får fra afsnitslederen information om, at tandskaden er registreret, bliver sagsbehandlet i regionen, og at patienten må gå til egen tandlæge, men at der på nuværende tidspunkt ikke kan afgøres erstatningskrav.

Patienten bliver senere kontaktet fra Patientforsikringen, Region Nordjylland.

1 kopi af alle dokumenter opbevares ved afsnitslederen.

Hvis tandskaden optrådte i forbindelse med vanskelig intubation skal registreringsproceduren for vanskelig intubation følges.

Afsnitslederen sender kopi af:

  1. 1. Anæstesijournal

  2. 2. Hændelsesrapport

  3. 3. Anmeldelsesskema

til

Forsikring og Jura, Forsikringskontoret,

Region Nordjylland

Koncern Økonomi

Niels Bohrsvej 30

9220 Aalborg Øst

 

Referencer

Arbejdsgangsbeskrivelse i Patientforsikringssager

Forebyggelse af tandskader ved generel anæstesi

Se desuden: www.forsikring.rn.dk 

Kategori

Version

1.0

Senest ændret af

Helle Christiansen / Region Nordjylland

Senest ændret

2010-10-31

Ikrafttræder

19/10/2010

Godkendt den

31/10/2010

Revisionsansvarlig

an.vejledninger@rn.dk

Søgeord

Tandskade, anmeldelsesskema, hændelsesrapport, forsikring

Vurderet efter AGREE

-