Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genvisitering - supplerende undersøgelser i BDA Ambulante patienter

 

Formål:

 

At patienten får den bedste diagnostiske undersøgelse

 

 

Deff. Af begreber:

 

Genvisitering = undersøgelsen ændres internt til en anden billeddiagnostisk undersøgelse.

 

Behovet for genvisitering eller supplerende undersøgelse kan forekomme, hvor radiologen skønner, at der er indikation for en anden eller supplerende billeddiagnostisk undersøgelse end den bestilte:

 

Genvisitering: indikation for en anden billeddiagnostiske undersøgelse end den bestilte. Undersøgelsen ændres til en anden, på samme eller anden modalitet.

Fx ændre fra CT til UL eller ændring af CT-protokol

 

Supplerende: indikation for en supplerende billeddiagnostisk undersøgelse efter, at den bestilte er udført. På anden eller samme modalitet Fx supplere med konventionel røntgen efter CT.

 

GENVISITERING af undersøgelse på anden modalitet,

Hvor radiologen skønner, at der er indikation for en anden billeddiagnostisk undersøgelse, end den bestilte.

Patienten er i BDA - laves straks

 

 

Radiolog skriver indikation for dette i ”Generel note” (ikke nødvendigt at diktere i røntgenjournal

 

Eksisterende henvisning ”genbruges” og genvisiteres:

 

 

-

Konventionel røntgen:.Sekretær visiterer

 

 

-

CT, UL, MR: Sekretær lægger til visitering og radiolog visiterer

 

Radiolog eller sygeplejerske/radiograf informerer patienten og indhenter informeret samtykke

 

Radiolog eller sygeplejerske informerer plejepersonalet samt radiolog som skal foretage den genvisiterede undersøgelse

 

 

Supplerende undersøgelse på anden modalitet,

Hvor radiologen skønner, at der er indikation for en supplerende billeddiagnostisk undersøgelse, efter at den bestilte undersøgelse er foretaget.

Patienten er i BDA - laves straks

 

 

Radiolog skriver indikation for dette i Røntgenbeskrivelsen

 

Sekretær opretter ny henvisning

 

 

-

Konventionel røntgen:.Sekretær visiterer

 

 

-

CT, UL, MR: Sekretær lægger til visitering og radiolog visiterer

 

Radiolog eller sygeplejerske/radiograf informerer patienten og indhenter informeret samtykke

 

Radiolog eller sygeplejerske informerer plejepersonalet samt radiolog som skal foretage den genvisiterede undersøgelse
 

Supplerende undersøgelse inden for samme modalitet.
Patienten er i BDA – laves straks

 

Sygeplejerske/radiograf eller radiolog tilføjer undersøgelsen på EKSISTERENDE henvisning, efter radiologens ordination.

 

 

 

 

SUPPELRENDE SUBAKUT undersøgelse:

Hvor radiologen skønner, at der er indikation for en supplerende billeddiagnostisk undersøgelse, end den bestilte.

Patienten indkaldes subakut fra hjemmet:

Hvor radiologen under billedbeskrivelsen anbefale supplerende undersøgelse.

Patienten har da forladt BDA og er ikke informeret.

 

Radiolog skriver indikationen for den supplerende billeddiagnostiske undersøgelse til henvisende instans, eller venter med at lave en samlet beskrivelse efter den supplerende undersøgelse er foretaget.

 

Sekretær opretter NY henvisning og indkalder patienten (telefonopringning)

 

 

-

Konventionel røntgen:.Sekretær visiterer

 

 

-

CT, UL, MR: Sekretær lægger til visitering og radiolog visiterer

Hvis patienten ikke i forvejen er informeret gøres dette af sekretær samt indhenter informeret samtykke

 

SUPPLERENDE undersøgelse (ikke haste)

Hvor radiologen under billedbeskrivelsen anbefale supplerende undersøgelse.

Patienten har da forladt BDA og indkaldes fra hjemmet.

 

Radiolog dikterer indikationen for den supplerende billeddiagnostiske undersøgelse til henvisende instans

Henvisende instans sender en NY henvisning til BDA, informerer patienten og indhenter informeret samtykke.

 

Tilføjelser-ændringer i EasyViz. BDA

Informeret samtykke til behandling

Visitationsregler