Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af medicin til nyremedicinske patienter

 

Det er politiske vedtaget, at en række medikamenter skal udleveres gratis til nyretransplanterede og til patienter med nyresvigt. Ved nyresvigt forstår vi i denne forbindelse enhver nedsættelse af nyrefunktion med påvirket biokemi (forstyrret kalkbalance, hyperkaliæmi, anæmi eller acidose) ikke kun patienter i dialyse.

 

Præparaterne, som udleveres i Nyremedicinsk Ambulatorium eller fra Dialyseafdelingen omfatter:

Til nyretransplanterede og patienter med aktiv nyresygdom udleveres

Der er ikke krav om, at vi skal udlevere immunosuppressiva til patienter med aktiv nyresygdom (behandlingskrævende glomerulonefrit/vaskulit), men for enkelhedens skyld udleverer vi sædvanligvis nedennævte lægemidler, ikke kun til nyretransplanterede, men også til øvrige nefrologiske patienter med behandlingsbehov.

 

Præparat

ATC-kode

Specielle kommentarer

Prednison

Imurel

H 02

L 04

Kun til nyretransplanterede. (Recept til ptt. med aktiv nyresygdom.)

Sandimmun, Certican,

Prograf, Advagraf, Tacrolimus

Cellcept, Myfortic,

Rapamune

L 04

 

Aciclovir, Cymevene

Valcyte, Zovir crème

J 05

D 06

m.m

Mimpara

Sulfametoxazol med trimetoprim

 

 

 

Til patienter med nyreinsufficiens udleveres

 

Præparat

ATC-kode

Specielle kommentarer

Aranesp

Eprex

Neo-Recormon

Retacrit

B 03

 

Resonium

V 03

 

Calcium Sandoz

A 12

Inklusiv patienter efter

Parathyreodectomi

Alminox

Aluminiumshydroxid

Sevelamercarbonat/Renagel/Renvela

Fosrenol

Calciumcarbonat

Osvaren

A 02

A 02

V 03

 

A 12

 

Etalpha, One-Alpha

Zemplar

A 11

H 05

Henholdsvis kapsel og mixtur

Injektionsvæske

Mimpara

H 05

 

Natriumbicarbonat

500 mg entero

Dekristol 20.000 IE

A 02

 

 

(Dekristol kun til dialysepatienter)

 

Til patienter med hypertension

 

Tabl Loniten (Minoxidil) a 5 mg.

 

Der udleveres 1 pakke til patienter med vanskelig regulerbar hypertension. Hvis behandlingen skal fortsætte udleveres ”kopi af udleveringstilladelse”, som afdelingen har generelt. Kopier ligger hos ambulatoriesygeplejerskerne. Der søges om ”enkelttilskud til præparat”, og patienten udstyres med recept. Da det kun er vores afdeling, der har tilladelse til at udstede recept på Loniten forbliver patienterne tilknyttet afdelingen.

 

Andre

Følgende præparater udleveres til afprøvning af effekt. Skønnes behandlingen at være af længere varighed, skrives som hovedregel recept (kun lægerne på nyremedicinsk afd. kan skrive recept), samtidig med, at der søges enkelttilskud hvis påkrævet.

Kopi af udleveringstilladelse gives til pt.

 

Mimpara

H 05

 

Natriumbicarbonat

500 mg entero

Dekristol 20.000 IE

A 02

 

Urocit, (recept + søge enkelttilskud)

Kolkicin á 0,5 mg (pt. Afprøver medicinen og nyremedicinsk skriver recept) = Colrefuz® (500 mg)

Amilorid Mylan á 5 mg

Mucomyst (som præ til KAG)

Zaroxolyn á 2,5 mg

Metyldopa á 250 mg

Pyrodoxin / Pyridoxin (100 mg)

Innohep

Captimer (250 mg)