Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypotension og hypoperfusion

 

Se også:
Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte (PHHN), Meconium aspirationsyndrom, ductus arteriosus persistens, ekstremit præmature børn – de første 7 levedage.

Definition:

Man skelner mellem hypotension og hypoperfusikon/cirkulationsinsufficiens: Ofte er der cirkulationsinsufficiens ved hypotension.

 • • Hypotension
  Mean BT (MABT) <GA (i uger).

  Hos de mindste, immuature dog (mere detaljeret ses i DPS-instruks):

 

Mean BT. Nederste 95 % CI *

 

 

 

 

 

 

Gestationsalder (uger)

23

24

25

26

27

28

0-12 timer (mmHg)

20

21

22

23

25

26

12-24 timer (mmHg)

20

22

23

25

27

28

 

 • • Hypoferusion /cirkulationsinsufficiens:

  • • Dårlige farver

  • • Laktat >2 mmol/l

  • • Kapillærfyldning >3 sek.

  • • Lille pulsamplitude ved palpation, blodtryksmåling eller pulsoximetri

  • • Diureser < 1 ml/kg/time

  • • Sløvhed

  • • TcPO2

  • • Oxygen ekstraktions fraktion (SaO2-SvO2 >0,30

Behandling

 • • Hypotensions uden tegn på cirkulatorisk insufficiens: kan oftest ses an.

 • • Hypotension med tegn på cirkulatorisk insufficiens:

  • • NaCl isoton 10 ml/kg, evt. gentages. Der gives kun mere NaCl hvis der er særlig mistanke om hypovolæmi eller hvis venstre atrie/aorta ratio er <1.2 (ekkokardiograafi) Overvej blodtransfusion.

  • • Dopamin infusion 2 til 20 mikrog/kg/min.

  • • Nordadrenalin infusion 50 – 500(1000) nanogram/kg/min

 • • Normotension med tegn på cirkulationsinsufficiens:
  Ved ekkokardiografisk tegn på dårlig pumpefunktion/lavt cardiac output:

 • • Dobutamin 5-15 microgram/kg/min.

Specielle situationer:

 • • Morbus cordis
  Katekolaminer med overvejende inotrop effekt foretrækkes: Dobutamin og Adrenalin, evt. suppleret med Milrinon (Corotrop). Behandlingsplan skal om muligt konfereres med børnekardiolog

 • • Persisterende pulmonal hypertension (PPHN) /Føtal cirkulation
  Hvis der er højre-venstre shunt over ductus som kan påvises ved ekkokardiografi eller ved højere iltsaturation på højre hånd end på benene kan dette evt. bedres ved at øge blodtrykket mere end normalt. Se ”Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte”.

 • • Højt intraabdominalt eller intrakranielt tryk:
  Vævsperfusionen ophører når vævstrykket overstiger det diastoloiske blodtryk pga. kapillær kollaps. Ved højt intraabdominalt tryk kan man således have perfusion af benene fordi trykpulsen kan slå igennem aorta, men ikke kapillærerne i de intraabdominale organer.
  Vær særligt opmærksom på funktionen af de relevante organer.
   

Se uddybende forklaringer i DPS instruks Microsoft Word - Hypotension_retningslinie.23.12.21.docx (paediatri.dk)