Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diaphragmaparese – sygepleje til patienter, der behandles med diaphragmaplastik

 

Formål

At sikre relevant forberedelse og observation af patienten, der indlægges med henblik på diaphragmaplastik.

 

Præoperativ udredning

Udredningen foregår i Lungemedicinsk Klinik og patienten vurderes ud fra følgende punkter:

 • • Anamnese og objektiv undersøgelse

 • • Røntgen og CT-scanning

 • • Lungefunktion (Spirometri)

 • • MRC-dyspnøskala

 

Indlæggelsesdagen

Patienten indlægges i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit til planlagt diaphragmaplastik (oftest torakoskopisk, ellers torakotomi) dagen før indgrebet.

Sekretær har bestilt følgende undersøgelser/prøver:

Blodprøver: Type, Bac-/BF-test. Hgb, væsketal, infektionstal, INR <2,0

Røntgen af thorax i 2. planer: Når tidligere røntgen er over 1 måned.

Fysioterapi: Henvisning sendes elektronisk.

Spirometri og MRC dyspnøskala, skal være foretaget og ligge i journalen.

 

Forberedelse af patient til operation:

Patienten informeres ud fra tjeklistens for – og bagside for diaphragmaplastik.

Klippes på thorax: Fra axil til umbilicus.

EKG og blodprøvesvar: Signeres af læge

 

Operationsdagen - patienten observeres 6 timer i Opvågningen

Basale funktioner:

 • • Overvågning/telemetri m/saturation

 • • Blodtryk: Ved ankomst i Afsnittet og x 1 om natten

 • • Temperatur x 1

 • • LH

 • • Lungefysioterapi/CPAP

 • • Dræn: Pleuradræn som lufter tilkobles Thopaz ellers kateterpose
  Link:
  Pleuradræn tilkoblet kateterpose (urinpose)

 

Væskestatus: Ved ankomst i Afsnit T og kl. 22.

Smertebehandling:

Er der anlagt epidural:

 • • Smertebehandling med standardblanding.

 • • Tabl. Pamol 1 g kl. 18 og kl. 22

 

Er der ikke anlagt epidural.

 • • Brufen R 800 mg.

 • • Tabl. Pantoprazol 20 mg x 1

P.n. : T. Morfin 10 mg.

 

Patienten VAS-scores ved ankomst i Afsnit T og der gives smertestillende ved behov, efter ordination fra udskrivelsen i Opvågningn - som regel Morfin i.v.

Vas-scores 45 minutter efter indgift af smertestillende tabletter og 10 minutter efter i.v.-smertestillende. Derudover minimum x 1 i DV og AV.

 

Antibiotika:

Patienten får antibiotika på OP. og der udover intet, med mindre det er ordineret.

 

Sår:

Forbindingen på thorax tilses, skiftes når den ikke er tætsluttende, eller ved gennemsivning.

 

Ernæring:

 • • Fuldkost /P-drik

 • • Ved kvalme gives primperan iv. – undgå opkastning.

 

Udskillelser:

 • • KAD

 • • Obs tarmfunktion

 • • Laxoberal 20 dråber nocte

 

Personlig hygiejne:

 • • Hjælp til soignering efter skøn.

 • • Mundhygiejne x 1

 

Mobilisering:

 • • Mobilisering els/el min. x 2

 • • Fragmin ordineret ved præ.samtale af kirurg.(5000 IE x 1)

 • • Støttestrømper

 

Undersøgelser:

 • • Blodprøver bestilles (Væsketal, Hgb. Infektionstal) til dag 1

 • • Røntgen af thorax bestilles til dag 1.

 

 

Dag 1.

Basale funktioner:

 • • Telemetri seponeres

 • • TOKS x 2

 • • Tør ilt /fugtet ilt

 • • Lungefysioterapi /CPAP eller PEP-fløjte

 

Dræn:

 • • Sep. når drænsekret <100 ml. og der ikke ses luft

 

Væskestatus:

 • • Patienten drikker frit,

 • • Vægt efter behov.

 

Smertebehandling:

 • • Vas-scores min. x 1 DV og AV

 • • Plan for smertebehandling ved stuegang

 • • Tabl. Pinex 1 g x 4

 • • Brufen Retard 800 mg x 2

 • • Pantoprazol 20 x 1

 • • P.n.: Tabl. Morfin 10 mg

 

Sår:

24 timer efter indgrebet, sep. forbinding. Sårene må gerne bruses.

 

Ernæring:

 • • Fuldkost

 • • Ved kvalme gives primperan iv. – undgå opkastning.

 

Udskillelser:

 • • KAD sep.

 • • Obs tarmfunktion

 • • Laxoberal 20 dråber nocte.

 

Mobilisering:

Mobiliseres max. Gerne selvhjulpen i løbet af dagen.

 

Plan for udskrivelse dagen efter:

 • • Udskrivningsprøver taget dag 1.

 • • Rtg af thorax , taget dag 1.

 • • Ambulant kontrol efter 1 mdr. med rtg. af thorax.

 • • Udskrivningssamtale med sygeplejerske, fysioterapeut og operatør. Er patienten klar kan denne udskrives på dag 1.

 

Dag 2.

Basale funktioner:

 • • TOKS X 2

 

Smertebehandling:

 • • Patienten Vas-scores x 1 i DV og AV

 • • Tabl. Pamol 1 g x 4

 • • Brufen Retard 800 mg x 2

 • • Pantoprazol 20 mg x 1

 • • P.n.: Tabl. Morfin 10 mg

Patienten skal være hostesufficent.

 

Sår:

 • • Brusebad.

 • • Suturer sep. 12 dagen efter operationen.

 

Personlig hygiejne:

Brusebad.

 

Ernæring:

 • • Fuldkost/P-drik.

 • • Ved kvalme gives supp. Primperan ell. Anautin.

 

Udskillelser:

 • • Obs tarmfunktion.

 • • Evt. laxoberal 20 dråber nocte, fortsat efter udskrivelse.

 

Udskrivelse:

 • • Der planlægges udskrivelse på 1-2 dagen, patienten er informeret om forholdsregler efter udskrivelsen og har accepteret disse.

 • • Patienten kan optage arbejdet igen efter operationen:

 • • Ved hårdt fysisk arbejde: Efter 6 mdr. – ellers et skånearbejde i 6 mdr.

 • • Ved kontorarbejde: Efter 3-4 uger.   

 

 

Se også: Diaphragmaparese – behandling med diaphragmaplastik i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit