Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cone Beam skanning udført af kæbekirurgiske sygeplejersker

 

Kompetencer

Sygeplejersken, der udfører, scanningen, skal have gennemgået undervisning i forhold til betjening af scanneren, herunder patientpositionering ved forskellige undersøgelsestyper, indstilling af eksponeringsparametre, initial analyse af billedkvalitet, håndtering af medfølgende software, strålehygiejne herunder stråledosis samt beskyttelse af patient og personale (1).

 

Patient/klientgruppe: Kæbekirurgiske patienter

STRUKTUR

PROCES

RESULTAT / MÅL

Patienten modtages i afdelingen og kaldes ind af sygeplejersken.

Sygeplejersken hilser på patienten med navn og titel.

Patienten føler sig velkommen.

Pårørende til patienten venter i venteværelset.

 

Sygeplejersken henviser de pårørende til at vente i venteværelset, og indkaldes når skanningen er fortaget.

Sygeplejersken har rum til at foretage skanningen.

 

Sygeplejersken viser patienten ind i skanningsrummet.

 

Sygeplejersken informerer patienten om dagens program og indhenter samtykke. Informationen skal formidles med udgangspunkt i den enkelte patients deltager-forudsætninger (2).

Patienten føler sig velinformeret og tryg.

 

Sygeplejersken kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem patientens data og journalen.

Patienten identificeres med navn og CPR nr. ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer (3).

Sygeplejersken sikrer, at det er den rigtige patient og de rette papirer.

Sygeplejersken viser patienten til rette i stolen, således at patienten er placeret korrekt efter de skrevne anvisninger (4).

Sygeplejersken informerer patienten om skanningsforløbet.

Patienten møder et professionelt og kompetent personale, der er i stand til at tage et billede af god kvalitet, så patienten så vidt mulig undgår unødig stråling, ved gentagende eksponeringer.

Hvis patienten ikke er samarbejdsvillig i forhold til placering i skanneren, kan ledsager/sygeplejerske være behjælpelig.

Sygeplejersken/ledsageren iføres røntgenforklæde.

Strålehygiejnen opretholdes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer (1).

Sygeplejersken vurderer billedet.

Sygeplejersken kontrollerer billedets kvalitet.

Kvaliteten af billedet er tilfredsstillende og kan anvendes til diagnosticering.

Sygeplejersken opretholder god hygiejne.

Sygeplejersken tørrer apparaturet af med hospitalssprit.

Infektionsspredning reduceres.

Sygeplejersken viser, efter endt skanning, patienten ind på en klinik og de pårørende hentes ind.

Sygeplejersken informerer ligeledes de pårørende om dagens program.

De pårørende føler sig medinddraget i patientens forløb.

Sygeplejersken finder skanningen frem på skærmen, og kalder tandlægen ind.

Tandlægen analyserer og informerer om skanningen og undersøger patienten.

Patienten og pårørende modtager en professionel behandling.

Sygeplejersken afslutter patienten.

Sygeplejersken opsummerer og spørger til evt. spørgsmål.

Patienten og de pårørende føler sig velbehandlet og velinformeret.

 

STRUKTUR: Sygeplejersken registrerer på ophængt seddel i røntgenrummet alle de CBCT skanninger der er taget. Der må ikke være personhenførbare data.

PROCES: Ved ugens udgang lægges seddel til de kæbekirurger, der har erhvervet sig kompetence til at udføre CBCT røntgenbeskrivelser jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

RESULTAT: At alle CBCT skanninger beskrives efterfølgende. Skærpet opmærksomhed på mindst mulig strålifelt og –dosis i forhold til indikationen fra behandlingsplanen. Fremadrettet kvalitetessikring af alle CBCT og røntgenoptagelser i Kæbekirurgisk Afdeling.

 

Referencer

1) Sundhedsstyrelsen - Statens Institut for Strålebeskyttelse, Krav til 3D dental, j.nr. 7-307- 12-2/1/HWA.

2) Undervisning og læring. Grundbog i didaktik. Kyrstein og Vestergaard. 1.udgave, 2.oplag. Rosinante Forlag A/S. København 2001. Side 100-102.

3) Sundhedsstyrelsen: Vejledning om identifikation og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsnet. 2. udgave 1998, vejledning af 1, maj 1998. København.

4) IS I-cat 17-19 Operators´Manual, Cone Beam Volumetric Tomography and Panoramic Dental Imaging System. Juni 2008. USA. Kap. 6.