Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR – Intramuskulær og intravenøs injektion af Butylscopolamin (tidl. Buscopan)

Dosering: 1ml Butylscopolamin (20 mg/ml)

Husk ved optræk fra glasampul at anvende filterkanyle, se evt. https://pri.rn.dk/Sider/32252.aspx

 

Formål:

Ved at anvende dispenseringsformen intramuskulær injektion frem for intravenøs er ønsket at forlænge absorbtionstiden og dermed en forlænget effekt af det pågældende præparat.

Til injektionen anvendes grønne engangskanyler med en længde på 40 – 80 mm.

OBS injektion på børn og meget tynde patienter. Her kan subcutan kanyle anvendes (toppen er blå).

OBS: Butylscopolamin må ikke indgives i musklen til patienter, der tager blodfortyndende midler, da der kan opstå blodansamling i musklen.

 

Radiografer udspørger patienten om:

Kendt overfølsomhed overfor Butylscopolamin

Grøn stær (snævervinklet Glaukom)

Hjerteproblemer

Vandladningsproblemer

 

Butylscopolamin undlades hvis patienten har en af ovennævnte lidelser.

 

Injektionsområder:

Intramuskulære injektioner kan foretages på forskellige steder, hvor der er en tilstrækkelig stor muskel. De mest anvendte steder er gluteal regionen i øverste højre kvadrant, musculus quadriceps på lateralsiden og musculus deltoideus (herfra er den hurtigste absorption). Ved injektion af Butylscopolamin i gluteal regionen udmåles udfra spina iliaca anterior superior med 2-3 fingersbredde op af hoftekammen og herefter 2-3 fingersbredde vinkelt herpå.

Ved injektion i musculus quadriceps bruges den laterale side, hvilket sikkert vil være den hyppigste injektionsmåde på grund af patientens lejring. Injektionerne her sikrer at eventuelle beskadigelser af andre strukturer undgås.

Efter indstik i musklen er det vigtigt, at der aspireres på sprøjten inden præparatet injiceres i musklen. Aspirationen skal sikre, at kanylen ikke er intravaskulært, hvorved præparatet gives intravenøst. Aspireres der blod i sprøjten trækkes kanylen ud og skiftes, og der udmåles til en ny injektion.

Intravenøs injektion:

Injiceres i venflon ved undersøgelsens start.

 

Bivirkning:

Tachycardi

Mundtørhed

Urinretention

Synspåvirkning i op til 4 timer.

 

Muskelnekrose kan opstå afhængig af medikament i opløsninger med lokal irriterende effekt og PH under 7,4. Dette optræder specielt hos børn.

Kontraindikationer:

Se ovenfor: Radiografen udspørger patienten om.

 

Giver ordinationen anledning til tvivlsspørgsmål bør der altid ske henvendelse til vagthavende læge med henblik på afklaring af dette.

 

Alle injektioner skal dokumenteres i RIS systemet med såvel initialer og tidspunkt, som dosis.