Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anmeldelse af tandskade

Formål1

Definition af begreber1

Aalborg Universitetshospital1

Sygehus Vendsyssel/Sygehus Himmerland/Sygehus Thy-Mors2

Referencer2

Formål

Tandskader i forbindelse med trakeal intubation er blandt de hyppigste anæstesirelaterede komplikationer – Forebyggelse af tandskader ved intubation. Når der bemærkes eller mistænkes skade på tænder, opstået i forbindelse med generel anæstesi/intubation følges nedenstående instruks for at standardisere

 • • informationen til patienterne

 • • arbejdsgangen ved anmeldelse af tandskader

 • • dokumentationen af anmeldelser

Definition af begreber

Regionens Forsikringskontor varetager behandling og eventuel videresendelse af skadesanmeldelser fra patienter, der har modtaget pleje og behandling på regionens sygehuse.

Tandbeskytter anvendes til alle voksne patienter, der skal i generel anæstesi. Tandbeskytteren er enten af typen præfabrikeret engangs eller X-Lite.

Tandskader skal altid anmeldes til Forsikringskontoret.

Aalborg Universitetshospital

 • • Pjecen ”Tandskade opstået under narkose” udleveres til patient og stamafdeling. Pjecen kan rekvireres på vanlig vis via Dokumenthotellet

 • • Henvisning udfyldes og sendes til Kæbekirurgisk afdeling

 • • Kæbekirurgisk afdeling tilser patienten og beskriver de konstaterede fund i patientjournalen. Retningslinjer for kæbekirurgisk journalføring, røntgen- og fotoregistrering på tandskadepatienter

 • • Ved akut behandlingsbehov af tandskaden (sjældent, men aktuelt ved eksempelvis smerter som følge af tandfrakturer med komplikation til pulpa og lukserede tænder) uden for dagarbejdstiden kan vagthavende tandlæge opsøges.

 • • Kæbekirurgisk afdelings undersøgelse af patienten noteres på blåt tilsynsark i journalen

 • • Anæstesilæge udfylder skadesanmeldelse og sender/mailer denne til regionens forsikringskontor sammen med kopi/scanning af notat fra Kæbekirurgisk afdeling, kopi/scanning af anæstesiskemaet og eventuelle øvrige relevante notater.

 • • Adresse/mailadresse er:

 • • Kopi af skadesanmeldelse lægges i journalen – og det noteres at skaden er anmeldt dags dato

 • • Ved udskrivelse orienteres patienten om, at sagen er videregivet til regionens forsikringskontor.

 

 • • Region Nordjyllands Forsikringskontor:

 • • Regionshuset,

 • • Niels Bohrs Vej 30,

 • • 9220 Aalborg Øst.

 • • forsikringskontoret@rn.dk

Sygehus Vendsyssel/Sygehus Himmerland/Sygehus Thy-Mors

 • • Pjecen ”Tandskade opstået under narkose” udleveres

 • • Patienten tilrådes at søge egen tandlæge – dette hyperakut, såfremt der måtte skønnes at være akut behandlingsbehov. Uden for dagarbejdstid kan vagthavende tandlægevagt opsøges.

 • • Anæstesilæge udfylder skadesanmeldelse, kopi/scanning af anæstesiskemaet og sender/mailer dette til regionens forsikringskontor sammen med eventuelt øvrige relevante notater.

 • • Adresse/mailadresse er:

 • • Ved behov rekvirerer forsikringskontoret udtalelse fra tandlæge og/eller andre relevante papirer

 • • Kopi af skadesanmeldelse anbringes i journalen

 • • Det noteres i journalen, at skaden er anmeldt dags dato

 • • Ved udskrivelse orienteres patienten om, at sagen er videregivet til regionens forsikringskontor.

 

 • • Region Nordjyllands Forsikringskontor:

 • • Regionshuset,

 • • Niels Bohrs Vej 30,

 • • 9220 Aalborg Øst.

 • • forsikringskontoret@rn.dk

Referencer

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet - lov nr. 547 af 24. juni 2005, okt. 2010

Patientforsikringen, okt. 2010

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love, LOV nr. 706 af 25/06/2010, okt. 2010

Forsikringskontoret@rn.dk