Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anmeldelse af tandskade

Formål

Tandskader i forbindelse med trakeal intubation er blandt de hyppigste anæstesirelaterede komplikationer – Forebyggelse af tandskader ved intubation. Når der bemærkes eller mistænkes skade på tænder, opstået i forbindelse med generel anæstesi/intubation følges nedenstående instruks for at standardisere

 • • informationen til patienterne

 • • arbejdsgangen ved anmeldelse af tandskader

 • • dokumentationen af anmeldelser

Definition af begreber

Tandskader sket i forbindelse med operation eller undersøgelse på regionens sygehuse behandles af Patienterstatningen.

Ved tandskader menes personskader på egne faste tænder herunder broer, kroner og stifttænder.

Skader på tandproteser betragtes som tingskader og skal anmeldes til regionens forsikringskontor.

Tandbeskytter anvendes til alle voksne patienter, der skal i generel anæstesi. Tandbeskytteren er enten af typen præfabrikeret engangs eller X-Lite.

Aalborg Universitetshospital

 • • Pjecen “Tandskade opstået i forbindelse med bedøvelse” udleveres til patient og stamafdeling. Pjecen kan rekvireres på vanlig vis via Dokumenthotellet (trykkerionline)

 • • Kæbekirurgisk afdeling ringes op mhp. tilsyn af patienten

 • • Kæbekirurgisk afdeling tilser patienten og beskriver de konstaterede fund i patientjournalen. Retningslinjer for kæbekirurgisk journalføring, røntgen- og fotoregistrering på tandskadepatienter

 • • Ved akut behandlingsbehov af tandskaden (sjældent, men aktuelt ved eksempelvis smerter som følge af tandfrakturer med komplikation til pulpa og lukserede tænder) uden for dagarbejdstiden kan vagthavende tandlæge opsøges.

 • • Kæbekirurgisk afdelings undersøgelse af patienten dokumenteres ved notat i journalen

 • • Anæstesilæge vejleder patienten om, at anmelde tandskader direkte til Patienterstatningen via hjemmesiden:
  www.patienterstatningen.dk  

Patienterstatningen henvender sig automatisk til Jer, når anmeldelsen er modtaget fra patienten.
Efter lovændring pr. 1. august 2018 vil der blive fratrukket et egenbidrag på 7.792 kr. (2020-niveau) af erstatningsbeløbets størrelse.

Regionshospital Nordjylland

 • • Pjecen ”Tandskade opstået i forbindelse med bedøvelse” udleveres

 • • Patienten tilrådes at søge egen tandlæge – dette hyperakut, såfremt der måtte skønnes at være akut behandlingsbehov. Uden for dagarbejdstid kan vagthavende tandlægevagt opsøges.

 • • Anæstesilæge vejleder patienten om, at anmelde tandskader direkte til Patienterstatningen via hjemmesiden: www.patienterstatningen.dk  

Patienterstatningen henvender sig automatisk til Jer, når anmeldelsen er modtaget fra patienten.

Efter lovændring pr. 1. august 2018 vil der blive fratrukket et egetbidrag på 7.792 kr. (2020-niveau) af erstatningsbeløbets størrelse.

Referencer

Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet - retsinformation.dk

www.patienterstatningen.dk