Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pyelonephritis acuta - hydronephrosis - Sygeplejeinstruks (G)

 

 

Refererer til relationen ”Graviditet og urinvejslidelser.

Ved indlæggelsen

 • • Blodprøver: Typesvar (skal foreligge i EPJ), infektionstal. Evt væsketal inkl s-creatinin.

 • • Efter ordination: Bloddyrkning.

 • • TOKS inkl rektaltemperatur..

 • • Urin stixes for albumin, sukker, nitrit og leukocytter.
  Urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse.

 • • Smertebehandling efter ordination.

 • • Tryksårsscreening foretages.

 

Fra FØMO/Fødegang vil ofte være iværksat:

 • • Bestilling af ultralyd af nyrer

 • • Antibiotikabehandling iværksættes evt. intravenøst.


De efterfølgende dage

 • • Efter ordination: Kontrol af infektionstal, evt. daglig.

 • • TOKS min x 2 dagligt – med rektal temperaturmåling + ved mistanke om feber.

 • • Smertebehandling

Indlæggelsessamtale

Forklare typisk indlæggelsesforløb for pt:

 • • Information om ultralydsundersøgelse af nyrer.

 • • Evt. nefrostomikateter.

 • • Temperaturmåling rektalt x 2 daglig.

 • • Blodprøver.

 • • Smertebehandling


Ved nefrostomikateter

Se relation ”Pigtail- og ballon nefrostomikateter Aalborg UH” for information om pleje af kateter, orientering til hjemmesygepleje m.m..

 

 • • Observation af urin: Farve og mængde.

 • • Ved manglende funktion:

 • Kontroller om der er knæk på kateter eller slanger

 • Kontroller om trevejshanen er åben.

 • Kontroller om kateteret er gledet ud.

OBS! Kateteret må kun fjernes efter ordination.

Lårholder til urinpose må kun bruges i dagtid - altid pose under niveau om natten (pose med lang slange)

 

Hver onsdag

 • • Vægt.

 • • Urinstix for albumin og sukker.


Symptomer, som giver anledning til handling

 • • Øgede smerter fra 'indstikssted':

 

Kontrol af nefrostomikateterets funktion.Tilse indstikssted for infektionstegn, irritation, tryk eller displacering.

 • • Kulderystelser:

Kontrol af rektaltemperatur.

Efter ordination: kontrol af infektionstal. Bloddyrkning.


Ved udskrivelse

 • • Bestille hjemmesygeplejerske til forbindsskift 1 – 2 gange ugentlig.

 • • Medgives utensilier til forbindsskift.

 • • Aftale efterfølgende udlevering af utensilier.

 • • Aftale kontrol af urin til dyrkning og resistensbestemmelse efter udskrivelse.

 • • Henvisning til ambulant kontrol i Obstetrisk Ambulatorium og evt. på Urologisk Afdeling.

 • • Udlevere recept på antibiotika.

 

Udskrivningssamtale

 • • Information om henvendelse ved temperaturforhøjelse.

 • • Håndtering af urinposer.

 • • Aftale med hjemmesygeplejerske.

 • • Rekvirering af yderligere utensilier.

 • • Evt. Ambulant kontrol hos Urologisk Afdeling.

 

Referencer

Pjece: ”Anlæggelse af nyrekateteder (pigtail-nefrostomikateter)”, ID-nr i pdf center: KBUA03-325