Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pyelonephritis acuta - hydronephrosis - Sygeplejeinstruks (G)

 

 

Refererer til relationen ”Graviditet og urinvejslidelser.

Ved indlæggelsen

 

 • ✓ Blodprøver: Typesvar (skal foreligge i EPJ), infektionstal. Evt væsketal inkl s-creatinin.

 

 • ✓ Efter ordination: Bloddyrkning.

 

 • ✓ TOKS inkl rektaltemperatur..

 

 • ✓ Urin stixes for albumin, sukker, nitrit og leukocytter.
  Urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse.

 

 • ✓ ≥25 uger køres kardiografi.

 • ✓ Evt CT/MR efter ordination.

Disse undersøgelser vil ofte være foretaget på Fødegangen/ODA

 

 • ✓ Ultralydsskanning af nyrer bestilles.

 

 • ✓ Antibiotikabehandling iværksættes evt. intravenøst.

 

 • ✓ Smertebehandling efter ordination.

 

 • ✓ Tryksårsscreening foretages.


De efterfølgende dage

 • ✓ Rektal temperaturmåling kl. 6.00 og kl. 17.00 + ved mistanke om feber.

 • ✓ Efter ordination: Kontrol af infektionstal, evt. daglig.

 • ✓ TOKS min x 2 dagligt – med rektal temperaturmåling + ved mistanke om feber.

 • ✓ Sygeplejersken udfylder dagseddel til obstetrisk morgenkonference kl. ca. 8.00. Problematikker og stuegangsbehov angives på lommeseddel, som sendes med elevator.

Indlæggelsessamtale

 • ✓ Information om ultralydsundersøgelse af nyrer.

 • ✓ Evt. nefrostomikateter.

 • ✓ Temperaturmåling rektalt x 2 daglig.

 • ✓ Blodprøver.


Ved nefrostomikateter

Se relation ”Pigtail og ballon nefrostomikateter” for information om pleje af kateter, orientering til hjemmesygepleje m.m..

 

 • ✓ Observation af urin: Farve og mængde.

 • ✓ Ved manglende funktion:

Kontroller om der er knæk på kateter eller slange.
Kontroller om trevejshanen er åben.
Kontroller om kateteret er gledet ud.

OBS! Kateteret må kun fjernes efter ordination.

Lårholder til urinpose må kun bruges i dagtid - altid pose under niveau om natten (pose med lang slange)

 

Forbinding

 • ✓ Tildækning af forbinding ved bad, medmindre tegaderm er brugt som yderste lag af bandagen.

 • ✓ Forbinding skiftes ved behov, mindst 1 gang om ugen.

 

Skift af forbinding

 • ✓ Der udføres håndhygiejne og anvendes handsker samt i øvrigt aseptisk non-touch-teknik.

 • ✓ Følgende findes frem og gøres klar: Spritservietter med 0,5% klorhexidin, sterilt y-gazekompres 5x5 cm, steril gazekompres 5x5 cm og tegaderm 10x12 cm.

 • ✓ Den gamle forbinding fjernes forsigtigt lag for lag. Indstikssteder inspiceres for tegn på tryk eller infektion. Det kontrolleres at der ikke er knæk på kateterslangen.

 • ✓ Skift til rene handsker forudgået af håndhygiejne.

 • ✓ Indstiksstedet renses med spritserviet indefra og ud. Kateterslangen renses ligeså med spritserviet indefra og ud.

 • ✓ Y-kompres forbinding lægges omkring indstiksstedet. Gaze 5x5 cm lægges over. Dækkes med tegaderm.

 

Skift af konnektorstykke og urinpose ved pigtail nefrostomikateter

 

 • ✓ Der udføres håndhygiejne og anvendes handsker samt i øvrigt aseptisk non touch-teknik.

 • ✓ Følgende findes frem og gøres klar: Urinpose, konnektorstykke, spritservietter med 0,5% klorhexidin og Flexi trak-plaster.

 • ✓ Sterilt konnektorstykke pakkes ud og sættes sammen med den rene urinpose.

 • ✓ Det gamle konnektorstykke skrues af lige under pigtailkatetret

 • ✓ Hunstykket på pigtail katetret sprittes af.

 • ✓ Det sterile konnektorstykke med monteret urinpose skrues fast med aseptisk non-touch teknik

 • ✓ Konnektorstykket fikseres med Flexi Trak-plaster

 • ✓ Posen fikseres på låret.

 • ✓ Proceduren gennemføres én gang om ugen og ved behov.

 

Hver onsdag

 • ✓ Vægt.

 • ✓ Urinstix for albumin og sukker.


Symptomer, som giver anledning til handling

 • • Øgede smerter fra 'indstikssted':

 

Kontrol af nefrostomikateterets funktion.Tilse indstikssted for infektionstegn, irritation, tryk eller displacering.

 • • Kulderystelser:

Kontrol af rektaltemperatur.

Efter ordination: kontrol af infektionstal. Bloddyrkning.


Ved udskrivelse

 • ✓ Bestille hjemmesygeplejerske til forbindsskift 1 – 2 gange ugentlig.

 • ✓ Medgives utensilier til forbindsskift.

 • ✓ Aftale efterfølgende udlevering af utensilier.

 • ✓ Aftale kontrol af urin til dyrkning og resistensbestemmelse efter udskrivelse.

 • ✓ Henvisning til ambulant kontrol i Obstetrisk Ambulatorium og evt. på Urologisk Afdeling.

 • ✓ Udlevere recept på antibiotika.

 

Udskrivningssamtale

 • ✓ Information om henvendelse ved temperaturforhøjelse.

 • ✓ Håndtering af urinposer.

 • ✓ Aftale med hjemmesygeplejerske.

 • ✓ Rekvirering af yderligere utensilier.

 • ✓ Evt. Ambulant kontrol hos Urologisk Afdeling.

 

Referencer

Pjece: ”Anlæggelse af nyrekatetder (pigtail-nefrostomikateter)”, ID-nr i pdf center: KBUA03-325