Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TVT - Sygeplejeinstruks

Formål

Sygeplejeinstruks vedrørende information til, samt præ- og postoperativ pleje af patient indlagt til TVT operation.

Definition af begreber

TVT operation: Operation for ufrivillig vandladning.

Beskrivelse

Forundersøgelse

 

Information om

 • • Indgreb og udlevering af patientvejledning

 • • Engangskateterisation med henblik på residualurin – hver 3-4 timer

 • • Lokalbedøvelse og faste samt udlevering af patientvejledning

 • • Operationstøj samt identifikationsarmbånd

 • • Personlig hygiejne præoperativt (bad, % neglelak, % makeup, % smykker)

 • • Barbering – når hun kommer i afdelingen.

 • • Indlæggelsesforløb (indlæggelsestid 1-2 døgn, indtil residualurin er mindre end 100ml 2 gange)

 • • Smerter og smertestillende medicin efter standard

 • • Profylaktisk antibiotika for cystit

 • • Medbringe eventuel eget medicin

 • • Information om kontrol 3 måneder efter operation hos Morten Thyge Madsen

 • • Aftale mødetid i afdelingen på operationsdagen.

Handlinger

 • • Eget telefonnummer samt 2 pårørendes telefonnumre lægges i CCS

 • • Måle højde, vægt, BT, puls og urinstix som lægges ind i CCS

 • • Blodprøver tages efter standard

 • • Kramscreening laves og lægges ind i CCS

 • • Narkosetilsyn

 • • Journalskrivning ved forvagt

Operationsdagen

Før operationen

 • • Anvise stue og seng (navn på sengen)

 • • Dropstativ på og grønt stykke i sengen

 • • TOKS (værdier skrives evt. på narkose tjekliste)

 • • Give ID armbånd på

 • • Barbere patienten

 • • Vær opmærksom på at patienten har talt med operatøren

 • • Tildele kontaktperson

 • • Give patienten ordineret smertestillende og eventuel præmedicin (skrives på narkoseskema)

 • • Gøre papirer klar og sendes med på op

 • • Tryksårsscreene patienten ved indlæggelsen

Efter operationen

 • • Modtage patienten fra operation og få rapport

 • • Tilse patienten - almen tilstand, samt spørge ind til smerter (NRS)

 • • TOKS

 • • Tilse forbindinger, vaginalblødning, drop,

 • • Eventuel give O2 efter ordination fra narkosen

 • • Tilbyde drikkevarer og senere mad

 • • Tilse patienten jævnligt afhængig af tilstand

 • • Udlevere smertestillende medicin efter skema

 • • Observere effekten af smertestillende – NRS score

 • • Udlevere medicin til cystitprofylakse til selvadministration og udlevere tabletter til hele kuren

 • • Senest 4 timer efter kateteret er fjernet på OP, hjælpes patienten på toilettet

 • • Diuresen måles og føres på skemaet ”Vandladningsskema i papirudgave

 • • Herefter engangskateteriseres patienten. Residualurinen måles og føres på samme skema

 • • Dette gentages mindst hver 4. time indtil residualurin er målt til mindre end 100 ml 2 gange

 • • TOKS score patienten kl. 20 – dokumenteres i CCS

 • • Om natten engangskateteriseres kun ved spontan vandladning. Skal ikke vækkes hver 3. time

 • • Væske: 1 liter i.v og ca. 1½ liter pr. os indtil midnat

Ved udskrivelse

 • • Samtale med læge og sygeplejerske

 • • Bestil tid i ambulatoriet hos Morten Thyge Madsen 3 måneder efter operationen

 • • Anbefal sygemelding 2-4 uger

 • • Anbefal genoptagelse af genoptræning af bækkenbunden – skal ikke henvises til ambulant bækkenbundstræning

 • • Udlevere Duga-base skema nr. 3A

Informere patienten om

 • • Undgå samleje i 4 uger

 • • Undgå løft over 5 kg.

 • • Undgå cykling i 4 uger

 • • Undgå kar- og svømmebad i 4 uger

 • • Sårene på maven – smerter i op til 2 uger

 • • Der vil være lidt sivning fra sårene

 • • Steristrips kan fjernes efter 7 dage

Referencer

Slyngeoperation ved ufrivillig vandladning

Infektionshygiejnen - Hygiejnemappen

Smertebehandling i forbindelse med operation

Duga-base