Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ sygepleje, generelt, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted


Beskrivelse:

Instruksen er gældende for voksne, og børn (dog med undtagelse af måling af BT og puls, hos mindre børn).

Postoperativ sygepleje:

 • ➢ Patienten modtages retur i afdelingen, hvor man får en briefing af sygeplejerske fra anæstesien, om operationsforløbet + observationer og handlinger på opvågningen. Dette er dokumenteret i EPJ.

 

 • ➢ Patienten har fået målt værdier inden ankomst til afdelingen. OBS TOKS-score.

 • ➢ Almen tilstand / bevidsthedsniveau vurderes overordnet, og løbende.

 • ➢ Vitale værdier måles, noteres og sammenlignes med tidligere værdier. Algoritmen ud fra TOKS-måling følges.
  Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1 (rn.dk)

 

 • ➢ Obs ekstremiteternes sensibilitet, kapillærrespons, bevægelse kontrolleres.

 • ➢ Obs gipsgener og gennemsivning af gipsen.

 • ➢ Hensigtsmæssig lejring, ud fra operation.

 • ➢ Smerter vurderes ud fra NRS score, og patienten smertedækkes efter ordinationer.

Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt (rn.dk)

 

 • ➢ Forbinding observeres, og skiftes efter retningslinjer for aktuelle operation.

 

 • ➢ Evt. dræn observeres i.f.t mængde, og seponeres efter ordination i journalen.

 • ➢ Obs vandladning i.f.t indgift, mængde og tid, og evt. blærescanne. Der vurderes behov for engangskateter..

Hvis patienten kommer retur i afdelingen med katheter á demeure, så kritisk stillingtagen til seponering.

 • ➢ Væskebalance vurderes og evt. reguleres i.f.t. væskeindtag.

Tilbyde mad og drikke. Ved behov tilbydes kvalmestillende.

 • ➢ Mobilisering efter regime / operationsbeskrivelse.

 

 • ➢ Patienten observeres i forhold til TOKS-værdi til nat.

 

 • ➢ Røntgenkontrol af alle alloplastikker, reponerede og osteosynterede frakturer.

 

Information til patienten:

 • ➢ Patienten informeres postoperativ på sengeafdeling, sammen med den sygeplejerske, der passer patienten. Det skal IKKE foregå på opvågningen. Hvis en operatør har informeret en patient på opvågningen må de gøre det igen, sammen med en sygeplejerske på afsnittet, så patienten husker informationen.

 

Formål:

Kvalitetssikring af at patienter, efter en operation, bliver informeret og kontrolleret på en optimal og ansvarlig måde. Samtidig observeres patienten, så en evt. forværring af patientens tilstand, identificeres hurtigst mulig.