Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ sygepleje, generelt, Thisted K3

Formål:

Kvalitetssikring af at patienter, efter en operation, bliver informeret og kontrolleret på en optimal, og ansvarlig måde. Samtidig observeres patienten, så en evt. forværring af patientens tilstand, identificeres hurtigst mulig.

Beskrivelse:

Instruksen er gældende for voksne, og børn (dog med undtagelse af måling af BT og puls, hos mindre børn)

Postoperativ sygepleje:

 • ➢ Patienten modtages retur i afdelingen, hvor man får en briefing af sygeplejerske fra anæstesien, om operationsforløbet + observationer og handlinger på opvågningen. Dette er dokumenteret i CCS.

 • ➢ Patienten har fået målt værdier inden ankomst til afdelingen. OBS TOKS-score.

 • ➢ Almen tilstand / bevidsthedsniveau vurderes overordnet, og løbende.

 • ➢ Vitale værdier måles, noteres og sammenlignes med tidligere værdier. Algoritmen ud fra TOKS-måling følges. Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS og Mobilt Akut Team, Fællesklinik Thisted

 • ➢ Kontrollere at patienten får tilført ilt, obs astma. Ved tvivl om iltoptagelse, måles saturationen.

 • ➢ Iltbehandling første 24 timer ved større ortopædkirurgiske operationer og sår patienter. Iltbehandling efter større ortopædkirurgiske indgreb.

 • ➢ Ekstremiteternes sensibilitet, kapillærrespons, bevægelse kontrolleres.

 • ➢ Obs gipsgener og gennemsivning af gipsen.

 • ➢ Hensigtsmæssig lejring.

 • ➢ Smerter vurderes ud fra VAS score, og patienten smertedækkes efter ordinationer.

Smertevurdering - Læge og sygeplejefaglig vurdering, behandling og evaluering

 • ➢ Forbinding observeres, og skiftes efter retningslinjer for aktuelle operation.

 • ➢ Evt. dræn observeres i.f.t mængde, og seponeres efter ordination i journalen.

 • ➢ Obs vandladning i.f.t indgift, mængde og tid, og evt. blærescanne. Der vurderes behov for engangskatherisation.

 • ➢ Hvis patienten kommer retur i afdelingen med katheter á demeure, vurderes behov for katheter samt stillingtagen til seponering.

 • ➢ Droppleje

 • ➢ Væskebalance vurderes og evt. reguleres i.f.t. væskeindtag.

 • ➢ Tilbyde mad og drikke. Ved behov tilbydes kvalmestillende.

 • ➢ Mobilisering efter ordination.

 • ➢ Patienten observeres i forhold til TOKS-værdi til nat.

 • ➢ Røntgenkontrol af alle alloplastikker, reponerede , og osteosynterede frakturer.

 

Information til patienten:

 • ➢ Patienten informeres postoperativ på sengeafdeling, sammen med den sygeplejerske, der passer patienten. Det skal IKKE foregå på opvågningen. Hvis en operatør har informeret en patient på opvågningen må de gøre det igen, sammen med en sygeplejerske på afsnittet, så patienten husker informationen.

 • ➢ Patienten får en kopi af operationsbeskrivelsen med, og den foreligger til informationen. (vagtlæge har kun adgang til patientens notater, hvis man har være indlagt)

 • ➢ Dagpatienter registreres udelukkende i PAS-systemet, som vagtlægen ikke har adgang til.

 

Håndtering af postoperative problemstillinger hos organkirurgiske patienter opereret i Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospital Nordjylland, Thisted