Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-kir., observation af patienter efter Whipples operation

Indikation

Indikationen for Whipples operation er tumor i papil, distale choledochus eller i caput pancreatis.

Operationen består af resektion af pancreas, ventrikel, jejunum, duodenum, distale choledochus og galdeblære samt lymfeknuder.

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer for opvågningspatienter og patientbehandling i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Abdomen

Observation af operationsfelt:

 • • blødt

 • • spændt

 • • toppet

 • • hævelse eller hæmatom

 • • flatus

 • • afføring

Forbinding

 • • tør

 • • skygge

 • • gennemsivning – forbinding skiftes ved gennemsivning.

Dræn

Antal og beliggenhed noteres på observationsskema. Nummereres.

Blodprøver

Nedenstående prøver tages ved ankomst og efterfølgende dag:

 • • koagulationstal

 • • væsketal

 • • levertal

 • • infektionstal

 • • arteriepunktur

Blodsukker

På grund af operation i pancreas er der særlig observation af blodsukker, da der er risiko for udvikling af diabetes.

Der foretages blodsukkermåling minimum x 1 i hver vagt.

Lejring

Fri, eventuelt let elevation af hovedgærde.

Sonde

Ventrikelsonde til svagt sug. Observation af mængde og udseende. Ved tre-lumen-sonde skal ”beluftung” altid stå åben.

Ved manglende funktion af sonden skal kirurgen kontaktes, med henblik på om der må skylles eller flyttes på sonden.

Ernæring

Må ikke indtage føde per os, men opstarter hurtigst muligt Peptamen sondeernæring.

500 ml første døgn. Stiger de efterfølgende dage med 500 ml/døgn til 2000 ml i døgnet

Der kan være henholdsvis perkutan eller tre-lumen-sonde.

Maksimalt 1000 ml vand per os.

Kontroller ernæringsplan med journal eller A-kirurgisk bagvagt..

Vandladning

Der måles timediureser.

Medicin

Vær opmærksom på om patienten skal have antibiotika samt tromboseprofylakse (Fragmin® samt TED).

Væskebalance

Der skal føres væskebalanceskema, og der udregnes væskebalance kl. 06.00, 14.00 og 22.00.

Lungefysioterapi

Postoperativ lungefysioterapi gives i afdelingen. Stillingtagen til lungefysioterapi på Opvågningen efter arteriepunktur og efter ordination af anæstesilæge.

Smertebehandling

Ordineres af anæstesiologen, oftest rammeordinationer samt EDK-infusion af standard A-blanding (1/8 % Bupivacain og morfin 50 mikrogram/ml).

Udskrivelse

Overnatter på Opvågningen.

Ved ukompliceret forløb på Opvågningen udskrives patienten til stamafdeling af anæstesiolog efterfølgende formiddag.

Sygeplejerske følger patienten til stamafsnit.