Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hæmoperfusion via kulfilter

Note: Forgiftninger generelt Klik her

 

Introduktion1

Opstilling1

Tilbehør1

Primingvæsker1

Montering1

Priming2

Behandlingen2

Start behandling2

Afslut behandling3

Observationer3

 

Introduktion

Hæmoperfusion er en adsorptionsproces. Stoffer i blodet adsorberes (bindes) til materialet i filteret, som oftest består aktivt kul. I modsætning til dialyse, som er en diffusionsproces, forudsætter hæmoperfusion ikke, at stoffet er frit i plasma. Hæmoperfusion derfor også bruges til fjernelse af fedtopløselige, proteinbundne stoffer fra blodbanen. Behandlingen bruges sædvanligvis til visse typer af forgiftninger (lægemidler, svampeforgiftning).

Læs mere om indikationer i instruktionen som er vedlagt Adsorba kulfilter.

  • BEMÆRK: Hæmoperfusion er en sjælden udført behandling, derfor kan det ikke forventes at denne kan udføres af alle vagthavende dialysesygeplejersker.

Opstilling

Tilbehør

  • • Dialysemaskine ”Akutmaskinen” (en Fresenius 5008 på hjul med eget vandanlæg)

  • • Kulfilter Adsorba 300C eller 150C (300C til voksne - priming vol:260ml. 150C til børn - priming vol:140ml)

  • • Børneslangesæt

  • • Forbindelsesslange: C-765

  • • Dialysefilter

Primingvæsker

  • • 500 ml isoton glucose (5%)

  • • 2000 ml isoton NaCl, tilsat 2500 IE heparin pr. 1000 ml

  • • 20 ml. luerlock-sprøjte med heparin 500 IE/ml

Montering

Monter slangesættet og dialysefilteret på dialysemaskinen, dog uden at forbinde slangesættet til dialysefilteret.

Tilslut arterieslangen til 500 ml isoton glucose. Fyld arteriesiden med isoton glucose, så der ingen luft er i slangen. Der må ikke komme luft i kulfilteret, da det øger klotningstendensen.

Afklem arterieslangen og tilslut den til kulfilteret, så flowet bliver i pilens retning (den blå pil på kulfilteret).

  • BEMÆRK: Der er væske indeni kulfilteret, hold det derfor med åbningen opad, før proppen fjernes.

Placer kulfilteret på konsollen med tape.

Forbindelsesslangen(C-765) tilsluttes kulfilterets udløbsende og videre til dialysefilteret.

Der skal altid køres med et dialysefilter efter kulfilteret. Dette har stort set kun det formål at holde blodet opvarmet til kropstemperatur, så patienten ikke kommer til at fryse. Ved visse forgiftninger, kan der som sidegevinst opnås lidt bedre fjernelse af toksinet.

Når dialysatet er klart tilkobles dialysatslangerne til dialysefilteret.

Dialysen skal køres med dialysatkoncentrat på 1.75 mmol/l for at forebygge lavt se-calcium under behandlingen.

Priming

Skyl først igennem med 500 ml isoton glucose. Glucosen mætter kulpartiklerne og skal forebygge, at patientens blodsukker falder under behandlingen. Da noget af glucosen således bliver absorberet af kullet, vil opløsningen, når den forlader kulfilteret være hypoton. Hvis dette infunderes i patienten kan det medføre hæmolyse.

For at få en isoton væske skylles filtre og slangesæt med 2000 ml isoton NaCl tilsat heparin. Heparinen er tilsat da kulfilteret skal coates med heparin. Fremgangsmåde som ved en normal priming.

 

Behandlingen

Start behandling

Tilslut systemet til patienten. Sæt begge slanger på, da det drejer sig om et ekstrakorporalt volumen på 500 ml.

Note: Obs. om der er behov for priming med HA 20% eller blod. Dette skal lægeordineres.

Giv heparinbolus.

Angående heparindosis

Der ønskes en APTT-værdi på omkring 60-80, ca. en fordobling af normalværdien. Det er meget individuelt, hvor meget heparin der skal gives, da flere faktorer indvirker på APTT-værdien.

Kulfilteret er meget heparinkrævende. Derfor startes med en stor bolus i samråd med ordinerende læge. Evt. 2000-3000IE som bolus og 2000IE som vedligeholdelsesdosis. Juster efter APTT.

 

Start med et blodflow på 50-150ml/min og skru langsomt op under hensyn til patientens vitale funktioner. Jo hurtigere flow, jo hurtigere bliver patienten afgiftet.

Adsorba 300C er mættet efter 4 timers behandling.

Adsorba 150C er mættet efter 2 timers behandling.

Afslut behandling

Efter 4 eller 2 timers behandling afsluttes behandlingen, eller kulfilteret skiftes.

Hvis der er primet med blod, bør der lukkes uden at give blodet tilbage, medmindre andet er ordineret. Ellers lukkes som nedenstående.

Arterieslangen tilsluttes en 500 ml isoton NaCl.

Vend kulfilteret, så flowet bliver oppefra og ned under tømningen, derved tømmes filteret bedre.

Afslut som normalt med et flow på 100 ml/min.

Bemærk: Spørg lægen om filteret skal gemmes til undersøgelse efter slut

Observationer

APTT

Da der gives relativ meget heparin, skal der tages APTT en gang i timen. Vær opmærksom på at det tager ca. en time at få prøven analyseret. Ring til laboratoriet og aftal med dem, hvor hurtigt de kan give svar.

Heparindosis justeres efter APTT-værdien. Der tilstræbes en værdi mellem 60-80 (ca. en fordobling).

 

Da kulfilteret har en stor bindingsevne kontrolleres blodsukker, se-kalium, ioniseret-calcium og magnesium ca. en gang i timen alt efter hvor stabile værdierne er. (kan analyseres på 2 minutter på en ABL-maskine).

Ved start og slut af behandlingen sendes blodprøver for disse samt thrombocytter til laboratoriet.

Der skal suppleres med glucose 50%, kalium og Calcium-Sandoz efter behov.

Bemærk: Der skal ikke skylles med NaCl under behandlingen, da man alligevel ikke kan se ind i kulfiltret.