Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epikriser for gravide og fødendeGravide

 • • Indlagte gravide:
  Der skrives epikrise i tilslutning til udskrivelse.
  Der skal være 1 aktionsdiagnose = vigtigste diagnose for indlæggelsen
  Er der andre diagnoser, bliver det bidiagnose(r).
  Aktionsdiagnosen angives, så sekretærerne ved, hvilken diagnose der er valgt

 • • Ambulante gravide:
  Alle notater sendes til egen læge og til jordemodercenter


Fødsler

 • • Jordemoderen registrerer ved fødslen.
  Ud fra dette dannes en epikrise

 • • Epikrisen sendes til sundhedsplejersken førstkommende hverdag. Sendes således inden vi har færdigkodet journalen ved obstetrisk konference. Der skal kun rettes i denne epikrise, hvis det har væsentlig betydning for sundhedsplejersken.
  Det kan dreje sig om store fejl i gestationsalder, dvs. om barnet er præmaturt eller postmaturt, fejl i fødselsmåde – sidstnævnte er enormt sjældent

 • • Ved obstetrisk konference kodes journalen færdig for graviditet og fødsel. Det angives, om der skal være en supplerende epikrise ved at krydse af på kodearket. Det er ikke nødvendigt at skrive noget om evt. ambulant graviditetsforløb. Det har egen læge allerede.
  Er der ingen komplikationer i puerperiet, færdigregistrerer sekretærerne journalen. Denne epikrise går til egen læge, og data fra denne registrering indberettes til Landspatientregistreret.
  Aktionsdiagnose for fødslen er altid fødselsmåden, altså en diagnose mellem O80 og

 

Puerperium

 • • Kontinuerligt indlæggelsesforløb fra fødsel til udskrivelse. Er der komplikationer i puerperiet, kodes dette på det grønne kodeark, og der skrives supplerende epikrise ved udskrivelsen.
  Den supplerende epikrise skrives på fødselsepikrisen som tekst efter fødselsoplysningerne.
  Aktionsdiagnosen er fortsat fødselsmåden. Øvrige diagnoser er bidiagnoser.
  Journalen færdigregistreres, epikrise sendes til egen læge, og der indberettes til
  Landspatient registeret som nævnt ovenfor

 • • Genindlæggelse i puerperiet:
  Der skrives epikrise ved udskrivelsen.
  Der vælges en aktionsdiagnose, som typisk vil være en puerperal diagnose.

 • • Kvinden overflyttes fra Patienthotel til Barselafsnit B11:
  Der skal skrives en supplerende epikrise til fødselsepikrisen, hvis det er væsentligt for egen læge at vide.
  Det er ikke en genindlæggelse i egentlig forstand, da Barselsgang B er stamafdeling for kvinder på Patienthotellet


Barn

 • • Overflyttes barnet til Neonatalafsnit, krydses det af på kodearket.
  Der henvises til epikrise fra Pædiatrisk Afdeling