Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oplæring af nye medarbejdere i Portørafsnittet, Serviceafdelingen, Regionshospital Nordjylland

 

Formål1

Beskrivelse1

Introduktion til Portørafsnittet ved Servicelederen.1

Velkommen til afsnittet1

Kvalitetsarbejdet1

Arbejdsmiljø2

Lokaludvalg2

Udvikling i afdelingen2

Hjertestop - undervisning i basal hjertestopbehandling2

Øvrige forhold vedrørende ansættelsen2

IT2

Almen information2

Introduktion til portørjobbet i portørafsnittet ved kontaktportør3

Rundvisning3

Introduktion til arbejdsopgaver.3

Introduktion til portørvagten.3

Evaluering af introduktion og oplæring3

Referencer3

Formål

Vejledning til serviceledere og teamkoordinator, Serviceafdelingen, Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse

Den nye medarbejder indkaldes så vidt det er muligt til en kort introduktion inden første arbejdsdag. Er dette ikke muligt, modtages medarbejderen på første arbejdsdag, hvor introduktionen så vil finde sted.

Introduktion til Portørafsnittet ved Servicelederen.

Velkommen til afsnittet

Præsentation af introduktionsprogrammet

Introduktionssamtale - gensidige forventninger

Virksomhedsgrundlag - holdninger og visioner på afdelingsniveau

Afdelingens organisering og opgaver

Kvalitetsarbejdet

Klinisk vejledningssystem PRI

Kvalitetskonsulenter

Kvalitetsprojekter

Patientsikkerhed – Patientsikkerhedsnøglepersoner

Utilsigtede hændelser

Arbejdsmiljø

Sikkerhedsgruppe

Brand

Beredskabsplan

Lokaludvalg

Tillidsrepræsentanter

Personalepolitikker på afdelingsniveau

Kompetenceudvikling MUS

Udvikling i afdelingen

Afdelingens udviklings- og uddannelsespolitik

Uddannelsesansvarlige

Afdelingens samarbejdsrelationer

Samarbejdspartner. (eksterne/interne)

Hjertestop - undervisning i basal hjertestopbehandling

Fastlagte undervisningsseancer

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/RHNordjylland/UdvalgRaadOgArbejdsgrupper/Sider/Hjertestop.aspx

Øvrige forhold vedrørende ansættelsen

Uniform – uniformsetikette

Brandkursus 2

Sundhedsfremmende arbejdsplads
Tavshedspligt

Sygemelding

Orlov – graviditetsorlov, uddannelsesorlov m.v.

IT

Brug af IT systemer i afdelingen

Mail-boks og e-mailpolitik

Afdelingens hjemmeside

Klinisk Vejledningssystem PRI

Almen information

Afsnittets størrelse, inddeling

Afdelingens interne/eksterne kommunikation

Afdelingens serviceniveau

Pauser, kaffekasse, gavekasse

Afdelingsmøder

Kurser

Personaleforening

Information om afdelingens instrukser og div. ringbind

Portørernes arbejdsområder: Røntgen, fysioterapi, operationsafdeling, Kapel, affald, sengecentral, Vagt.

Afdelingens samarbejdspartnere

Introduktion til portørjobbet i portørafsnittet ved kontaktportør

Rundvisning

Portørcentral

Depot, taske skab, køkken

Sygehusets afdelinger

Omklædningsrum (inkl. udlevering af tøj og nøgle)

Husk: ansøgning om div. koder til IT

Sengeafdelinger
Røntgen

Fysioterapi

Operationsafdeling

kapel

Affald

Sengecentral

Vagt: dag, aften, nat.

Madvogne

Flytteopgaver

Postomdeling

Introduktion til portørvagten.

EDB

Udlevering og registrering af hjælpemidler

Tekniske alarmer

Overfaldsalarmer

Telefoner/dect-telefoner

Telefon- og adresseliste

Arbejdsplan, ferieplan

Evaluering af introduktion og oplæring

Skema

Referencer

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/RHNordjylland/serviceafdelingen/Sider/default.aspx

http://www.portoeruddannelse.dk/