Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - Kræft i blære og nyrer

 

Forløbskoordinator:

Forløbsleder:  

 

Anette Højer Mikkelsen, sygeplejerske, Urologisk Afdeling, tlf. 9766 3256.

Knud Fabrin, overlæge, Urologisk Afdeling, tlf. 9766 3234.

 

Sekretær i CT-bookingen på Radiologisk Afdeling er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.
CT-bookingen kontaktes på tlf. 4126 2632 mandag til torsdag mellem kl. 07.30-15.00 og
fredag mellem kl. 07.30 – 14.30.

 

Forløb

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale ”Pakkeforløb for Kræft i blære og nyrer” skal patienterne have foretaget forskellige undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer.

 

 

Kræft i blæren

CT-urografi udføres indenfor 5 kalenderdage efter henvisningen er modtaget i Urologisk Afdeling og svaret på undersøgelsen skal foreligge dagen efter undersøgelsen.
 

Henvisning

Henvisningen til CT-urografi sendes til Radiologisk Afdeling, når eGFR er vurderet af urologisk læge i forbindelse med cystoskopi på dag 1 eller 2. Der skal på henvisningen være påført, at det drejer sig om et pakkeforløb. Desuden skal svartidspunktet påføres.


Hvis eGFR er 45 eller derover bestilles
CT-urografi. Hvis eGFR er mindre end 45 bestilles tom-CT-skanning (IKCT) og suppleres med henvisning til MR-skanning, hvis metalskema er OK.

Urologisk Afdeling udleverer informationsmateriale om CT-urografien samt tidspunkt for undersøgelsen.

 

Henvisning sendt efter kl. 15.00 (fredag kl. 14.30)

Hvis henvisningen sendes efter kl. 15.00 (fredag kl. 14.30) skal Urologisk Afdeling påføre patientens telefonnummer. Radiologisk Afdeling kontakter da patienten næste dag, så der kan aftales et tidspunkt for undersøgelsen.

Patienten får udleveret informationsmateriale om CT-urografien i Urologisk Ambulatorium.

Sekretær i CT-bookingen på Radiologisk Afdeling er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

CT-bookingen kontaktes på tlf. 4126 2632 mandag til torsdag mellem kl. 07.30-15.00 og fredag mellem kl. 07.30 – 14.30.

 

Visitering

Sekretæren i CT-bookingen visiterer selv henvisningen.

Herefter bookes og henvisningen markeres med blåt flag samt tilføjes til ”Tjekskema: Urologiske patienter”.
Henvisningen sættes på beskrivespor ”CT Amb NORD Beskrivelse: Diktat” og konferencespor ”Skal ikke konfereres”.

 

Booking

Der aftales tidspunkt for undersøgelsen indenfor de følgende 3-4 kalenderdage afhængigt af, om patienten er i Urologisk Ambulatorium dag 1 eller 2.

 

Undersøgelse

CT-urografi + evt. CT-thorax.

 

Beskrivelse/svar

Svaret sendes til henvisende instans senest dagen efter undersøgelsen.

 

Kræft i nyre

Gældende for nyretumorer skal svar på supplerende undersøgelser eksempelvis CT-scanning af thorax og ”4 faset nyre” foreligge indenfor 7 kalenderdage.

Henvisning

Hvis patienten skal have foretaget en supplerende CT-scanning af thorax og ”4 faset nyre” kontaktes Radiologisk Afdeling på tlf. 4126 2632 mandag til torsdag mellem kl. 07.30-15.00
og fredag mellem kl. 07.30 – 14.30.

 

Der sendes en elektronisk henvisning til Radiologisk Afdeling, hvor det fremgår, at det er et pakkeforløb, og svartidspunkt er anført. Urologisk Afdeling udleverer vejledningsmateriale og orienterer patienten om, at tiden til CT-scanning enten vil blive oplyst pr. telefon eller brev af Radiologisk Afdeling.

 

Visitering

Sekretæren i CT-bookingen visiterer selv henvisningen.
Herefter bookes og henvisningen markeres med blåt flag samt tilføjes til ”Tjekskema: Urologiske patienter”.
 

Henvisningen sættes på beskrivespor ”CT Amb NORD Beskrivelse: Diktat” og konferencespor ”Skal ikke konfereres”.

Booking

1. ledige tid, endvidere henvises til ressourceplaner på ”inforadio, R-drev, ressourceplaner”.

 

Undersøgelse

1) CT-urografi 

2) CT thorax og CT 4 faset nyre (i.v. kontrast)

3) CT cerebrum efter i.v. kontrast.


Beskrivelse/svar

Svar sendes til henvisende instans, senest dagen efter undersøgelsen.

 

Patienter med afvigende forløb

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan.

Patienten udgår af pakkeforløbet, hvis patienten ikke kan gennemføre CT-urografi. Der henvises til både IKCT og MR-skanning, hvis eGFR er under 45 og gældende instruks følges: Kontrast - Retningslinjer for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer, som er udarbejdet af Radiologisk Afdeling i overensstemmelse med ESUR Guidelines Version 8.

Radiologen visiterer MR-skanningen til enten blæreprotokol eller nyretumorprotokol vejledt

af IKCT.


På baggrund af metalskemaet vurderer henvisende læge, om patienten kan gennemføre undersøgelsen.

 

Der sendes elektronisk henvisning, hvorpå patientens telefonnummer er anført samt metalskema til Radiologisk Afdeling. Radiologisk Afdeling kontakter patienten hurtigst muligt med henblik på tidspunkt for undersøgelse.

Patienten får udleveret informationsmateriale om MR-skanning i Urologisk Ambulatorium.