Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Teknisk disponering i AMK-vagtcentralen

 

Problemstilling

Det skal sikres, at den tekniske disponering i vagtcentralen foretages systematisk og baseret på nationale faglige anbefalinger.

 

Målgruppe – modtagelse

Tekniske disponenter i AMK-vagtcentralen.

 

Definition af begreber

SFV= sundhedsfaglig visitator;

DI = Dansk indeks for Akuthjælp

 

TD = Teknisk disponent/Ambulancekoordinator

 

Responstype/ressource= ambulance, paramediciner, akutlægebil, AkutLægeHelikopter, akutbiler, 112-akut hjælpere, MTE, AED Frederikshavn

 

Hastegrad = kørselsform

 

Formål

At sikre:

  • • en ensartet præhospital indsats på det rette niveau

  • • optimal udnyttelse af de samlede ressourcer i det regionale præhospitale system.

 

Beskrivelse

Opgaven er sundhedsfaglig visiteret jævnfør retningslinjerne; ”Sundhedsfaglig visitation af 112-opkald i Region Nordjylland” og ”Sundhedsfaglig visitation af A-B-C kørselsbestilling fra andre sundhedspersoner som bestiller udenom 112” og er overdraget elektronisk til teknisk disponent med angivelse af hvilke ressourcer/kompetencer man ønsker fremsendt til den konkrete hændelse.

 

Teknisk disponent disponerer de sundhedsfaglige visiterede ressourcer jf. SOP Teknisk disponering

 

Kommunikationsvejen mellem SFV og TD er elektronisk i forhold til kørselsform, ressource, optagested og hændelse, men suppleres ved behov af tæt dialog.

 

Den tekniske disponents kommunikation er beskrevet yderligere i SOP Kommunikation Teknisk disponent.

 

Kvalitetsovervågning

En gang årligt evalueres hvorvidt kommunikationen mellem SFV og TD overholder nærværende retningslinjer og foregår tilfredsstillende. Leder af SFV og leder af TD forestår evalueringen sammen.

 

Utilsigtede hændelser der relaterer sig til kommunikationen mellem SFV og TD vurderes årligt i kvalitetsudvalget.

 

Kvalitetsforbedring

Såfremt kommunikationen vurderes til ikke at være tilfredsstillende udarbejdes en handleplan og tiltag. Dette videreformidles til kvalitetsrådet.

Såfremt kommunikationen vurderes tilfredsstillende orienteres den præhospitale leder herom.
 

Referencer

Standard nr. 2.2.2, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.