Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Daglige og ugentlige opgaver på neonatalstuen

 

Beskrivelse

Daglige opgaver

Opgaver i forhold til børnene

 • • Børn, der er i CPAP, får skiftet CPAP-næse og hue dagligt. Hver 7. dag skiftes hele systemet. Husk at sætte gult ugedagsmærke på

 • • Børn, der får i.v. væske, får dagligt skiftet infusionsvæske. hele dropsættet skiftes hver 3. dag. Husk at notere dato på dropsættet

 • • Stuegangen forberedes og der gåes stuegang sammen med lægen. Evt. nye ordinationer udføres. Er det ikke muligt at nå alle, opgaver overgives de til aften/nattevagten. Vær ligeledes opmærksom på, at der kan være opgaver fra de foregående dagvagter, der skal løses

 • • Der skrives tydelig plan for næste døgn i sygeplejejournalen

Opgaver i forhold til opfyldning

 • • Der fyldes op på alle puslepladser, og alle skraldespande tømmes. Dette gøres i hver vagt

 • • Højskabet fyldes op med sprøjter og materialer til anvendelse ved sondeernæring

 • • Der fyldes op i mødrenes kurve med pusleting og fyldes op med udmalkningssæt, flasker og klistermærker til modermælk

Opgaver i forhold til rengøring

 • • Paneler og diverse apparatur (inkl. brystpumper) vaskes af. Samtidig tjekkes alle iltmasker og alle sug, vær opmærksom på, at sugestyrken er rigtigt indstillet – max 100 mm/hG eller 0,1 kPa. Sug, der har været i brug, skiftes

 • • Udmalkningssæt koges

 • • Køleskabet gøres rent

Administrative opgaver

 • • De fleste henvendelser til sundhedsplejersken foregår via ebrev

 • • Hvis der skal tages kontakt til sundhedsplejerske, gøres dette om morgenen mellem 8 – 9, hvor sundhedsplejerskerne har telefontid – skrigv til dem via korrespondance i ClinicalSuite

Øvrige opgaver

 • • Akutpladsen tjekkes, så vi altid er klar til at modtage et barn. Se instruks Modtagelse af barn i Neonatalafsnittet

 • • Når der er modermælk i køleskabet, skal det vurderes, hvor meget der er behov for til aften/nattevagten. Er der overskud af mælk, fryses det ned (lille fryser på gangen)

Ugentlige opgaver

 • • Vuggerne skifte hver tirsdag

 • • CPAP-systemer i brug skiftes hver 7. dag

 • • Alle børn vejes mandag

 • • Alle børn vejes og måles hver torsdag

Definition af begreber

-

Formål

At sikre udførelse af daglige og ugentlige rutiner med henblik på udførelse af god og sikker sygepleje

 

Referencer