Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Ascitesdrænage

 

Indikation:

Ascites, der er symptomgivende eller ønskes undersøgt cytologisk og/eller mikrobiologisk.

 

Forberedelse:

Blodprøver i henhold til skema: Forberedelse til UL og intervention

 

Udførelse:

Patienten ligger på undersøgelseslejet, gerne eleveret. Det vurderes, om væskemængden er tilstrækkelig til at anlægge drænage.
Ultrasonisk findes den bedste adgangsvej, hvor man er fri af organer og tarmslynger, og med color-doppler sikrer man sig, at der ikke er store kar svarende til punkturlinien. Vær specielt opmærksom ved patienter med levercirrhose, som ofte har store varicer i abdominalvæggen.
Drænanlæggelse foregår ultralydvejledt i lokalanæstesi, og der anvendes STANDARDKATETER (6 F Skater-kateter uden snorefixation).
Det anbragte kateter tilsluttes lukket posesystem med 3-vejshane og fikseres med plaster (drain-fix) på huden.
Hvis der er indikation for udhentning af ascites til diagnostik, og væskemængden ikke er tilstrækkelig til drænanlæggelse, kan man foretage punktur og aspiration i lokalanæstesi med tynd kanyle.

På anmodning fra henvisende læge udhentes væske bakteriologisk og/eller cytologisk undersøgelse.

Væske til cytologi sendes til patologisk institut Der udfyldes tilhørende rekvisition via PatoWeb. Det er vigtigt at sende et stort volumen væske til cytologi, gerne ca. 60 ml. væske til øvrige undersøgelser udtages i spidsglas og sendes med patienten til sengeafdelingen, som står for rekvisitionen.

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.