Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG scapula

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

AP-billede og PA axial

Undersøgelsen skal evt. suppleres med CT

Positionering

AP: Patienten står, ligger eller sidder med ryggen mod detektorpladen. Patienten drejes lidt skråt mod aktuelle side. Hvis patienten kan medvirke, skal hånden på aktuelle side tages op til hovedet, så scapula kommer fri af thorax.

 

PA-axial: Patienten anbringes med den aktuelle side skrå og tættest mod detektorpladen. Hvis patienten kan medvirke, skal armen på den aktuelle side løftes over hovedet.

Hvis ikke, skal armen ned langs kroppen og føres lidt fremad.

 

Centrering

AP: Centrer midt på scapula ca. 5 cm under klaviklens midte. Mærk evt. på patientens ryg, hvor scapula går til.

 

PA-axial: Centrer på scapulas kant.

 

Billedkriterier

AP-billede: Hele scapula samt AC-led skal medfotograferes

 

PA-axial: Hele scapula skal fremstilles og friprojiceres fra costa. Scapula set i profil ligner et Y. Caput humeri skal projiceres midt i Y-et. Resten af humserus skal være så vidt muligt være projiceret væk fra scapula.

 

 

AP

PA- axial

Billede 2

Billede 3