Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præ-operativt anæstesiologisk tilsyn, AUH Anæstesi Nord

Forinden tilsyn i anæstesi-ambulatoriet skal der foreligge en patientjournal, der som minimum skal indeholde punkter, der fremgår af regional instruks vurdering forud for procedurer i anæstesi. Heraf fremgår at man med fordel i de fleste tilfælde kan indhente relevante anamnestiske oplysninger fra patienten via spørgeskema.

Hvis patienten har haft tidligere forløb på AUH skal stamjournal/bilagsjournal følge patienten til tilsyn.

Man kan med fordel anvende tjekliste (bilag) for at undgå misforståelser.

Papirtilsyn - Patienten ses ikke. Det præoperative anæstesitilsyn afvikles alene på basis af det foreliggende journalmateriale, eller for gynækologisk og urologiske patienter på basis af journalmateriale og signeret præbookingskema, alternativt operatørsamtale i CS

  1. 1.1. Papirtilsyn foretages kun, hvis der er tale om ikke-komplex kirurgi på ASA 1-2 patienter hvor endo-tracheal intubation ikke er påkrævet.

  2. 1.2. Tilsyn på ikke-indlagte patienter – Patientens status og vanlige medicinering fremgår af signeret præbookingskema, alternativt operatørsamtale i CS. Relevant journalmateriale medfølger. Patienten ses, vurderes anæstesiologisk og informeres i anæstesiambulatoriet.

  3. 1.3. Tilsyn på indlagte patienter – Patientjournalen indeholder relevante oplysninger iht. regional instruks forud for operationen. Om muligt for patienten ses vedkommende i anæstesiambulatoriet, for sengeliggende patienter afvikles tilsyn i stamafsnit. Vurderes anæstesiologisk og informeres.

Differentiering ift. tidsgrænser/forældelse

 1. 1. ASA 1

 1. a. Patient til samme-dags kirurgi (SDK) uden behov for intubation

 1. i. Tilsyn kan effektueres som papirtilsyn. Patienten kan ses af anæstesiolog ved ønske herom

 2. ii. Stetoskopi foretages kun på indikation

 3. iii. Tilsyn må højst være 3 mdr. gammelt – hvis ældre (max. 6 mdr.), og såfremt der er ændringer i patientens helbreds- eller medicin status kontaktes anæstesilæge på OP-dagen med henblik på om, der skal udføres nyt anæstesitilsyn

 1. b. Patient til SDK eller større kirurgi med behov for intubation

 1. i. Tilsyn effektueres via anæstesiambulatoriet, i øvrigt som ”a”

 1. 2. ASA 2

 1. a. Patient til SDK uden behov for intubation

 1. i. Kan effektueres som papirtilsyn

 2. ii. Stetoskopi på indikation

 3. iii. Tilsyn højst 3 mdr. gammelt

 1. b. Som for 1.b

 1. 3. ASA 3

 1. a. Patienten ses i anæstesiambulatoriet. Tilsyn må højst være 3 mdr. gammelt, men hvis tilsyn er > 1 måned gammelt, og der er ændringer i patientens helbreds- eller medicin status kontaktes anæstesilæge på OP-dagen med henblik på om, der skal udføres nyt anæstesitilsyn

 1. 4. ASA 4

Alle patienter ses i anæstesiambulatoriet. Tilsyn må højst være 1 måned gamme