Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præ-operativt anæstesiologisk tilsyn, AUH Anæstesi Nord

 

Forinden tilsyn i anæstesi-ambulatoriet skal der foreligge en patientjournal, der altid skal indeholde

 1. 1. Operatørsamtale i Clinical Suite (CS)

 2. 2. Ajourført medicinliste i Columna Medicin (CM)

 

Papirtilsyn

Patienten ses ikke fysisk før operationsdagen. Det præoperative anæstesitilsyn afvikles alene på basis af det foreliggende journalmateriale, herunder operatørsamtale i CS og medicinliste i CM relaterende sig til det aktuelle indgreb.

Papirtilsyn foretages, hvis der er tale om ikke-komplex kirurgi på ASA 1-3 patienter til nedenstående indgreb.

Patienter med svær ko-morbiditet (ASA 4) forventes henvist til tilsyn i anæstesiambulatoriet uanset indgreb

 

   1. 1.1.1. Tilsyn på patienter til følgende indgreb afvikles som papirtilsyn

    1. 1.1.1.1. Transurethrale indgreb, f.eks. TUR-V, RIRS, URS etc

    2. 1.1.1.2. Uro-gynækologiske indgreb

    3. 1.1.1.3. Diverse transcervicale indgreb

    4. 1.1.1.4. Børn til urologisk kirurgi

 

Tilsyn i anæstesiambulatoriet

Foretages hos patienter med svær ko-mobiditet – ASA 4 og for indgreb ikke nævnt ovenfor.

Operatørsamtale i CS og medicinliste i CM. Relevant journalmateriale medfølger. Patienten ses, vurderes anæstesiologisk og informeres i anæstesiambulatoriet.

 

  1. 1.2. Tilsyn på indlagte patienter – Patientjournalen indeholder relevante oplysninger iht. regional instruks forud for operationen. Om muligt for patienten ses vedkommende i anæstesiambulatoriet, for sengeliggende patienter afvikles tilsyn i stamafsnit. Vurderes anæstesiologisk og informeres.

Differentiering ift. tidsgrænser/forældelse

 1. 1. ASA 1-2

  1. a. 6 måneder, overskrides denne skal patienten kontaktes telefonisk mhp. om der er ændringer i helbredstilstand og ajourføring af FMK og CM (dette dokumenteres i journalen). Operatørsamtale og ambulant notat er fortsat gyldigt. Hvis der er ændringer i medicin eller helbredsstatus, kontaktes anæstesien på OP-dagen

 2. 2. ASA 3

 1. a. 1 måned, overskrides denne skal patienten kontaktes telefonisk mhp. om der er ændringer i helbredstilstand og ajourføring af FMK og CM (dette dokumenteres i journalen). Operatørsamtale og ambulant notat er fortsat gyldigt. Hvis der er ændringer i medicin eller helbredsstatus, kontaktes anæstesien på OP-dagen

 1. 3. ASA 4

 1. a. 1 måned, overskrides denne, skal patienten kontaktes pr. tlf eller ved fremmøde. Helbredsstatus, medicin og operatørsamtale revurderes. Disse patienter skal altid ses i anæstesi ambulatoriet