Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præ-operativt anæstesiologisk tilsyn, AUH Anæstesi Nord

Forinden tilsyn i anæstesi-ambulatoriet skal der foreligge en patientjournal, der altid skal indeholde

 1. 1. Operatørsamtale i Clinical Suite (CS)

 2. 2. Ajourført medicinliste i Columna Medicin (CM)

Papirtilsyn

Patienten ses ikke fysisk før operationsdagen. Det præoperative anæstesitilsyn afvikles alene på basis af det foreliggende journalmateriale, herunder operatørsamtale i CS og medicinliste i CM relaterende sig til det aktuelle indgreb.

Papirtilsyn foretages, hvis der er tale om ikke-komplex kirurgi på ASA 1-3 patienter til nedenstående indgreb.

Patienter med svær ko-morbiditet (ASA 4) forventes henvist til tilsyn i anæstesiambulatoriet uanset indgreb.

I tvivlstilfælde kontaktes anæstesiologisk vagthavende (62050).

 

   1. 1.1.1. Tilsyn på patienter til følgende indgreb afvikles som papirtilsyn

    1. 1.1.1.1. Transurethrale indgreb, f.eks. TUR-V, RIRS, URS etc

    2. 1.1.1.2. Uro-gynækologiske indgreb

    3. 1.1.1.3. Diverse transcervicale indgreb

    4. 1.1.1.4. Børn til urologisk kirurgi

Tilsyn i anæstesiambulatoriet

Foretages hos patienter med svær ko-morbiditet – ASA 4, og for

Operatørsamtale i CS og medicinliste i CM. Relevant journalmateriale medfølger. Patienten ses, vurderes anæstesiologisk og informeres i anæstesiambulatoriet.

Tilsyn i anæstesiambulatoriet

Patientjournalen indeholder relevante oplysninger iht. regional instruks forud for operationen. Om muligt for patienten ses vedkommende i anæstesiambulatoriet, for sengeliggende patienter afvikles tilsyn i stamafsnit. Vurderes anæstesiologisk og informeres.

Differentiering ift. tidsgrænser/forældelse

 1. 1. ASA 1

  1. a. Operatørsamtale må højst være 3 mdr. gammel – hvis ældre (max. 6 mdr.), og såfremt der er ændringer i patientens helbreds- eller medicin status kontaktes anæstesilæge på OP-dagen med henblik på om, der skal udføres nyt anæstesitilsyn

 2. 2. ASA 2-3

  1. a. Operatørsamtale må højst være 3 mdr. gammel, men hvis > 1 måned gammel, og der er ændringer i patientens helbreds- eller medicin status kontaktes anæstesilæge på OP-dagen

 3. 3. ASA 4

  1. a. Alle patienter ses i anæstesiambulatoriet. Operatørsamtale må højst være 1 måned gammel