Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til bronkomediastinoskopi patienter i Lungemedicinsk Dagafsnit

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Forundersøgelse1

Mundtlig information2

Referencer2

 

Formål

Formålet med instruksen er, at plejepersonalet kan vejlede og informere patienten og derved yde sygepleje til patienter, der skal til bronkomediastinoskopi

 

Definition af begreber

Bronkomediastinoskopi (BM): Denne undersøgelse af lungerne udføres i fuld narkose på thoraxkirurgisk operationsstue. Først laves en bronkoskopi enten gennem næsen eller munden ned i lungerne. Igennem bronkoskopet kan lægen efterse en stor del af lungerne og hente materiale op til undersøgelse

Dernæst laves mediastinoskopi via et lille snit ovenfor brystbenet. Gennem snittet kan lægen med bronkoskopet se ned i rummet mellem lungerne og evt. tage prøver især fra lymfeknuderne. Snittet limes sammen efter undersøgelsen

 

Beskrivelse

Instruksen beskriver hvordan sygeplejersken skal informere patienter, der skal til en bronkomediastinoskopi. Den beskriver forundersøgelsen indhold og mundtlige information. Derudover også beskrivelse af svarsamtalen i dagafsnittet

 

Forundersøgelse

 • • Forundersøgelsen foretages ud fra standardplejeplan om bronkomediastinoskopi. Se bilag i højre side

Sygeplejersken

 • • Henter patienten i reception 1 og præsenterer sig

 • • Informerer om dagens forløb:

 • • Forundersøgelse ved sygeplejerske

 • • Journaloptagelse ved læge

 • • Blodprøver og EKG

 • • Evt. diffusionsmåling

 • • Narkosetilsyn ml. kl. 13-15

 • • Måler Spirometri – se instruks for Spirometri

 • • Måler blodtryk, puls, saturation, højde og vægt. Dette noteres inde i NordEPJ Suite

 • • Udleverer skriftlig information om BM

 

Mundtlig information

 • • Undersøgelsens art forklares for patienten (se ovenstående begrebsdefinition)

 • • Der informeres om eventuelle gener og komplikationer ved undersøgelsen.

 • • Irritation i halsen og hæshed

 • • Hævelse af cicatricen

 • • Observere blødning og infektion ved cicatricen (kontakte egen læge eller vagtlæge)

 • • Pneumothorax

 • • Ingen smykker, make-up og neglelak på undersøgelsesdagen

 • • Patienten skal medtage deres egen vanlige medicin 

 • • Mødested på afdeling 6V kl. 11.00. Patienten informeres om at ventetid på undersøgelsen kan forekomme

 • • Fasteregler: 4 timer før mødetidspunktet for fast føde, mælkeprodukter og rygning. 2 timer for tynde væsker

 • • Undersøgelsen foregår på thoraxkirurgisk operationsstue og vare ca. ½-1 time

 • • Efter endt undersøgelse bliver patienten kørt på opvågningen til observation, indtil patienten er stabil

 • • Når patienten kommer tilbage til 6V, bliver selvhjulpne patienter kørt til patienthotellet, og plejekrævende patienter forbliver på 6V. Aftaler vedr. overnatningssted noteres i NordEPJ Suite, BookPlan og 6V oplyses, hvis dette er opholdsstedet

 • • Indlæggelsestiden er normalt 1 døgn og patienten skal dagen efter undersøgelsen komme til klinisk vurdering ved læge på 6V. Her vurderes om der skal tages et røntgen billede af thorax. Udskrivelse foregår som regel før middag

 

 • • Spørge patienten om han/hun er i AK-behandling

Hvis ja:

 • • Skal der foreligge INR på undersøgelsesdagen

 • • Pause med AK behandling (iht. vejledende retningslinjer i PRI)

 • • Evt. opstart af antikoagulans som injektion

 • • Evt. kontakt til hjemmesygeplejersken

 

 • • Spørge om patienten har sukkersyge

Hvis ja:

Aftaler vedr. transport noteres i NordEPJ og BookPlan

Patienten opfordres til at tage pårørende med til svarsamtalen.

Patienten medgives navn og telefonnummer til kontaktsygeplejerske.

 

Referencer

Standard plejeplan – Bronkomediastinoskopi

Spirometri

GIK-drop

AK-behandling

Tjekliste for patienter til BM