Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forgiftning Ecstasy

Toksikologi1

Farmokokinetik1

Symptomer1

Organspecifikke symptomer1

Behandling2

Prøvetagning2

Visitation/Observation2

Evt. tvangsforanstaltninger3

Toksikologi

Ecstasy er et amfetaminderivat (MDMA), der virker ved øgning af dopamin, noradrenalin og serotonin i nervesystemet, hvilket medfører CNS-stimulation og en generel sympatomimetisk virkning. Dødsfald er rapporteret efter indtagelse af en enkelt tablet, og op til 50 tabletter er overlevet (dog efter svært intensivt forløb). Flere dødsfald i Danmark i første halvår 2000. Indholdet varierer betydeligt i solgte piller; ofte er der iblandet diverse andre stoffer: Koffein, efedrin, stryknin, kinin, amfetamin, lidocain mm. i mængder, der i sig selv kan være toksiske.

Farmokokinetik

Stoffet absorberes hurtigt, virkning indtræder efter 20 min, med max. koncentration efter 1 til 5 timer. Virkningsvarighed 4-6 timer efter doser 75-150 mg (½-1 tablet), op til 48 timer efter doser på 100-300 mg. Ikke-lineær farmakokinetik (=mætningskinetik). Omsættes i leveren og udskilles renalt, heraf 65% uomdannet, men der forekommer “poor metabolizers”, som mangler det relevante enzym. Der kan i øvrigt være tale om blandingsforgiftninger, hvor de andre indholdsstoffer har en anden kinetik.

Symptomer

Generelt: De fleste forgiftninger medfører milde symptomer: Agitation, hypertension, takykardi, mydriasis, trismus, sveden. Svære tilfælde er karakteriseret ved hyperthermia, DIC, rhabdomyolysis, arrytmier, krampeanfald og akut nyreinsuffiens.

Organspecifikke symptomer

Øjne: Mydriasis stort set altid. evt uklart syn, tørre slimhinder.

C-P: hypertension, takykardi, både supra- og ventrikulære arrytmier ses, evt hypotension og kardiovaskulært kollaps. Brystsmerter ikke sjældent, evt AMI. Øget respirationsfrekvens ses ofte og sjældent ARDS/ lungeødem i tilknytning til svær forgiftning.

Neurologisk: Eksitation, agitation, nystagmus ses ofte. Evt delirium, krampeanfald og coma. Cerebralt ødem med hyponatriæmi og SIADH er rapporteret. Intrakranielle blødninger er rapporteret

Psykiatrisk: Eufori, paranoia, hallucinationer, angst, antisocial opførsel ofte til stede.

G-I: Kvalme, opkastninger, diarré, mavesmerter. Hepatotoksicitet kan ses i forbindelse med akut forgiftning

U-G: Rhabdomyolysis og myoglobinuri ses og kan medføre akut nyreinsufficiens.

Hæmatologisk: Koagulopati, DIC, trombocytopeni kan ses.

Væske-elektrolytter: Dehydrering evt med hyperkaliæmi; acidose ofte grundet laktacidæmi.

Muskuloskeletalt: Spasmer, trismus, tremor og hyperreflexi ses ofte. Sjældnere klonus, opisthotonus, rigiditet, akinesi og rhabdomyolysis.

Behandling

Ventrikelaspiration: kun hvis indtagelse indenfor 1 time eller meget svære symptomer (gem til frys).

Aktivt kul: til alle 50- (100) g (børn 1g/kg)

I.v. adgang: evt i.v.-væske

 1. A. Agitation/hallucinationer: Diazepam bolus 5-10 mg i.v., evt. gentaget - meget store doser kan være nødvendige.

 2. B. Kramper: Standard m. 100% Ilt, diazepam 5-10 mg. i.v./rektalt evt. gentaget eller rivotril 0,5-1 mg i.v./rektalt.

  • Hypertension: (Forsigtighed med selektive betablokkere, optimalt stoffer med både alpha- og betaantagonisme).

  • Let til moderat hypertension uden organ påvirkning - afvent effekt af diazepam.

 1. C. Svær hypertension (diastolisk BT>110) -Labetolol (Trandate) langsomt i.v 5-10 mg evt gentaget hvert 5.min til virkning eller max. dosis 200 mg.

 2. D. Hyperthermia (>41 C): Aggressiv afkøling (våde lagener, ventilation, åbne vinduer).

 3. E. Sinus rytme i intervallet 50-140 slag/min kræver sædvanligvis ingen behandling (hos hæmodynamisk stabil patient).

 4. F. EKG: Ved overledningsforstyrrelser, breddeøgede QRS-komplekser, supra- og specielt ventrikulære arrytmier anbefales kardiologisk assistance - ved ventrikulær arrytmi og BT fald evt. hjertestop-kald!

 5. G. Hypotension: Trendelenburgsleje, ilt og i.v. væskestød m. isoton NaCl, 1 l hurtigt (15 ml/kg). Ved manglende effekt (systolisk BT<90 mmHg) kræves inotropi og intensiv behandling.

 6. H. Rhabdomyolysis: Klart forhøjet kreatininkinase - standardbehandling (NaCl, KAD + timediurese-måling etc.)

Prøvetagning

 1. 1. EKG

 2. 2. Profil Ecstasy rutine + urinstix(Hb/myoglobin) eller ved svært forgiftede profil Ecstasy udvidet.

 3. 3. Aspirat til frys som ved andre forgiftninger suppleret med urin hvis muligt.

Visitation/Observation

 1. 4. Lettere tilfælde; ved sikre tegn på forgiftning (mydriasis, agitation, trismus, sveden etc. ) er der behov for monitorering af - temp., BT, puls, Ilt-saturation samt kontinuerlig EKG. Udløser lab. profil Ecstasy rutine, og R’s vagthavende kontaktes på kode 542 mhp. placering.

 2. 5. Svære tilfælde; Dvs. kramper, descenderende bevidsthedsniveau m. GCS<12 og/eller diastolisk BT > 110 mmHg trods indgift af diazepam til aftagende agitation og/eller hypotension, systolisk BT < 90 mmHg trods hurtig indgift af 1 l NaCl i.v.. Yderligere ved behandlingskrævende arrytmi, myokardieiskæmi, respirationsinsufficiens iht. vanlige kriterier, temp. > 39 C og/eller tegn på rhabdomyolysis. Udløser lab. profil Ecstasy udvidet, og der kaldes vagthavende afd. R, kode 542 mhp. placering.

Evt. tvangsforanstaltninger

Tvangstilbageholdelse på “røde papirer” kan blive nødvendigt:

 1. 6. Hvis patienten fremtræder sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles hermed

 2. 7. Og fordi det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve, fordi a) udsigten til helbredelse eller betydelig bedring vil blive væsentligt forringet (behandlingskriterium) eller b) patienten frembyder nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre (farekriterium). Observation og behandling er en somatisk opgave, men tvangstilbageholdelse kræver psykiatrisk bistand - kontakt stamafdelingens samt psykiatrisk afdelings bagvagt.