Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af patienter fra Opvågningsafsnit Frederikshavn til andet sygehus

Formål1

Beskrivelse1

Årsag til overflytning1

En opdateret behandlingsplan1

En opdateret sygeplejestatus1

Undersøgelsesresultater og billeddiagnostisk materiale1

Patientens aktuelle, ordinerede lægemidler (lægemiddelliste/medicinstatus)1

Oplysninger om orientering af patient og pårørende1

Videregivelse af information i akutte situationer1

Ledsagelse ved overflytning2

Bilag2

Formål

Formålet er:

  • • at patienten oplever overflytninger som koordineret

  • • at relevant information videregives ved overflytninger

  • • at forbygge tab af information og brud i kontinuiteten af behandling, pleje, udredning og rehabilitering

Beskrivelse

Instruksen beskriver de handlinger og dokumentationer, der som minimum skal udarbejdes og overdrages ved en overflytning.

Årsag til overflytning

Skal være dokumenteret i journalen.

En opdateret behandlingsplan

Oplysninger om patientens diagnose, forløb, hidtidige behandling og planlagte undersøgelser samt oplysninger om evt. isolation på grund af smittefare

En opdateret sygeplejestatus

Oplysninger om bl.a. plejeplan og eventuelle aftaler indgået med primærsektoren

Undersøgelsesresultater og billeddiagnostisk materiale

Kan som udgangspunkt ses elektronisk af modtagende afdelinger i Region Nordjylland

Patientens aktuelle, ordinerede lægemidler (lægemiddelliste/medicinstatus)

Ved overflytning afstemmes patientens medicin af en læge fra stamafdelingen.

Medicinlisten følger patienten skriftligt og/eller elektronisk.

Oplysninger om orientering af patient og pårørende

Oplysningen om, at patienten og pårørende om muligt er gjort bekendt med årsagen til overflytningen skal dokumenteres i lægejournalen eller i sygeplejerapporten.

Videregivelse af information i akutte situationer

I akutte situationer er behandlingsplan, sygeplejestatus og medicinafstemning ikke altid opdaterede. Relevant dokumentationen videregives snarest muligt telefonisk eller via fax.

Sygeplejefaglig information videregives til modtagende sygehus af Opvågningsafsnit; lægefaglig information videregives til modtagende sygehus af relevant læge.

Ledsagelse ved overflytning

Vagthavende anæstesilæge tager stilling til, hvordan og hvem, der skal ledsage patienten ved overflytning. Ved behov kontaktes Intensiv Koordinator.

Det er Opvågningsafsnittets opgave at bestille patienttransport samt anæstesisygeplejerske.

Se PRI: Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager.

Bilag

Tjekliste ved overflytning fra Opvågningensafsnit Frederikshavn til andet sygehus – se link i højre side.