Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Respiratory Distress Syndrom (RDS)

Generelt

Curosurf© er et naturligt porcint surfactant. Findes om intratekal solvens i hætteglas, koncentration 80 mg/ml. To størrelser hætteglas: 1,5 ml og 3,0 ml. Nedsætter overfladespændingen mellem luft og alveoleoverfladen og hindrer mikroatelektaser.

Indikationer

Primærindikationen er RDS. Surfactant kan dog oftest anvendes med god effekt hos større, svært påvirkede børn med pneumoni (specielt GBS) og meconium aspirations syndrom (MAS).
Behov for Surfactant afhænger af GA og iltbehov:

 GA < 26 FiO2 > 30 %

 GA > 26 FiO2 > 40 %

 

Generelt er det vigtigt i givet fald at behandle så tidligt i forløbet som muligt, da RDS er en selvforstærkende proces. Dette gælder specielt for de mest immature.

Til immature kan iltbehovet anvendes til vurdering af behov for surfactant. Hvis iltbehov hos et immaturt barn er over 30 % er der indikation for Surfactant. Hvis barnet er GA > 26 uger vil iltbehov over 40 % være indikation for Surfactant.

Dosis

Dosis primært 200 mg/kg (2,5 ml/kg). Ved behov for gentagne doser gives 100 mg/kg (1,25 ml/kg). Maksimaldosis 400 mg/kg.

Administrationsmåde

  1. 1. Barnet intuberes nasotrakealt på venlig måde. Så vidt muligt anvendes Atropin, Morfin og Suxamethonium.

  2. 2. Surfactant tages ud af køleskabet og hætteglasset opvarmes i hånden. Surfactanten optrækkes sterilt i en 5 ml sprøjte. Sprøjten påsættes ventrikelsonde 5F afklippet efter tubens længde, således at spidsen kan nå trakealtubens distale ende.

  3. 3. Barnet lejres på ryggen.

  4. 4. Barnet ventileres igennem, og man sikrer egalt luftskifte på begge sider (af hensyn til fordelingen af Surfactant til begge lunger).

  5. 5. Barnet disconnectes og den afklippede ventrikelsonde føres ned i trakealtuben.

  6. 6. Surfactant administreres kvikt – evt. fraktioneret i 2 doser, givet med minutters mellemrum(specielt ved store volumina). Der ventileres i givet fald mellem administrationerne.

  7. 7. Oftest er der efter få minutter tydelig respons i form af stigende compliance, faldende iltbehov og faldende CO2. Inspirationstrykket reduceres svarende hertil.

  8. 8. Skønnes responset sufficient, og barnet i øvrigt ikke er udtrættet ekstuberes umiddelbart når respirationen i øvrigt er sufficient. Evt. anvendes Narcanti i vanlig dosering (0,1 mg/kg i.v.). Man bør dog være opmærksom på, at ekstremt immature og svært syge større børn har ofte behov for yderligere Surfactant administration efter 6-12 timer. I denne situation bør man overveje ikke straks at ekstubere.

    Ekstremt immature og udtrættede børn bør oftest respiratorbehandles i kortere tid.