Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af barn og forældre, OP Frederikshavn

 

Beskrivelse

Ved direkte modtagelse på operationsstuen. 

Teamet, som består af anæstesisygeplejerske og operationssygeplejerske, afklarer det forestående patientforløb. Ved indgreb uden anæstesi, gælder samme regler. I EPJ læses der om der er særlige individuelle hensyn inden patienten kommer på operationsafdelingen.  

 

Modtagelse af barn og forældre 

 • • Portør kommer med patienten og den fysiske journal/labels til den aktuelle stue. 

 • • Der sker en overlevering til anæstesisygeplejersken – alternativt operationssygeplejersken.  

 • • Modtagelse af barn og forældre varetages af anæstesisygeplejersken i omladerummet. Forældre iklædes overtrækskittel og hue af enten portør eller anæstesisygeplejerske. Sygeplejerske fra stamafsnittet får hue på.  

 • • Patienten får operationshue og går ind i indsovningsrummet/operationsstuen, hvis det er muligt. Portør tilkaldes, hvis der er behov ved forflytning af patienten til operationslejet.  

 • • Patienten lejres og der findes en stol til forælder ved siden af lejet, på den side hvor anæstesisygeplejersken ikke skal lægge iv adgang.  

 • • Hvis anæstesien indledes på selve operationsstuen, skal sterilt opdækkede borde være tildækkede.  

 

indsovningrum eller operationsstue 

 • • Anæstesi og operationssygeplejerskerne hilser og præsenterer sig samt klargør, hvilken rolle de har i forhold til patienten. 

 • • Patienten lejres på lejet under hensyntagen til patienten og anæstesimetoden og indgrebet i samspil. Skjorten glattes og evt. benposer/lårstrop/knæpude og andet i samarbejde med patienten.  

 • • Der laves Sikker Kirurgi Tjek ind.  

 • • Det personale, som ikke skal have direkte patient kontakt (som den steril assisterende operationssygeplejerske og andre), forlader operationsstuen eller står passivt i baggrunden, for at give ro på operationsstuen under indledning af anæstesien.  

 • • Når patienten sover, forlader forældre og personale fra stamafdeling operationsafdelingen.  

 

Overvejelser i sygeplejen.  

Ved kommunikation med barn og forældre er det vigtigt, at man retter og tilpasser sin kommunikation mod barnet og indrager forælder, så begge oplever tryghed. Dette gør man ved at udvise ro og professionalisme. Vi anvender vores viden om kommunikation og sygepleje til børn og til det korte møde med patient og pårørende.  

Når anæstesien indledes, er det vigtigt med ro på operationsstuen/indsovninsgrummet. Kontakten til barnet ligger ved anæstesisygeplejersken. Operationssygeplejersken står roligt og observerer forælderen. Når barnet sover, følges forælder og personale fra stamafdeling ud af stuen. 

Definition af begreber

Operationsteam: Operationssygeplejerske, anæstesisygeplejersker og evt operatør.  

Barn: Person under 15 år og under 25 kg.  

Unge over 15 år kan dog have behov for forældre støtte og der gælder det samme.  

Forældre: Normalt er der kun en forælder, der følger med ned på operationsafdelingen og ind på operationsstuen/indsovningsrummet. Begge forældre kan dog følge med ned til omladerummet. Der skal følge et personale med fra stamafdelingen til at følge forælderen tilbage og til at støtte ved behov.  

Omladerum: Det sted på operationsgangen hvor patienterne venter på at komme til operation. Indsovningsrum forstås: De forrum som er til operationsstuerne, hvor patienten bliver bedøvet. 

 

Formål

Sikre at barnet og forældrene får en optimal, individuel sygepleje i deres operationsforløb, under hensyntagen til etiske retningslinjer og kulturelle værdier, således at barn og forældre oplever tryghed, individuel hensyntagen, professionalisme og sygepleje af høj kvalitet.  

 

 

 

Referencer

Teamkoordinatorens opgaver på operationsstuer Frederikshavn https://pri.rn.dk/Sider/28622.aspx 

Sikker Kirurgi Tjekliste: https://pri.rn.dk/Sider/20872.aspx  

Lejring af operationspatient https://pri.rn.dk/Sider/6064.aspx 

Forholdsregler for det præ, per og postoperative område (6.1) https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx