Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Parvovirus B 19

Indholdsfortegnelse

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

Formål

Instruks vedrørende kontrol af gravide med risiko for smitte med parvovirus B19, samt med påvist infektion mhp. at reducere morbiditet/mortalitet for foster/barn.

Definition af begreber

Infektion med parvovirus B19 - lussingesyge - erythema infektiosum - 5. Børnesygdom.

SKS kode: DO985 + DB976

Beskrivelse

Baggrund

 • • 50-70 % af alle voksne har tidligere haft infektion med parvovirus B 19.

 • • Virus inficerer det bloddannende væv i knoglemarven.

 • • Infektionen er ofte mildt forløbende men kan føre til fosteranæmi.

 • • Virus overføres ved dråbekontakt ved tæt personkontakt.

 • • Årlig serokonversionsrate i endemiske perioder: Formentlig ca. 13 %

 • • Inkubationstid: 1-3 uger

 • • Risiko for transplacentær overførsel til fosteret: 25 %

 • • Risiko for fostermisdannelser: Ingen

 • • Risiko for fosteraffektion/død: ca. 3% (Størst før uge 20 og aftagende gennem graviditeten)

 • • Føtal infektion ses fra 3-6 uger til 2-3 mdr. efter maternel infektion.

 • • Føtal anæmi kan vise sig ved acites og/eller hydrops. Hydropsudviklingen er angivelig multifaktoriel, idet der foruden anæmi kan være myokardit, hypoalbuminæmi (leverskade) og obstrueret venøst tilbageløb (placentaødem? og leverforstørrelse).

 • • Føtal infektion kan medføre:

 • • Fuld restitution både uden og efter erkendt tegn på sygdom(f.eks hydrops),

 • • Hydrops

 • • Spontan abort

 • • Intrauterin fosterdød.

 • • Føtal anæmi kan sandsynliggøres af forhøjet PSV (Peak Systolic Velocity) i arteria cerebri media

Diagnose:

 • • Stilles ved påvisning af specifikke IgM antistoffer, serokonvertering eller signifikant stigning af specifikke IgG antistoffer.

 • • Aldrig infektion: IgG og IgM seronegativ.

 • • Tidligere infektion: Isoleret positiv IgG (7 dage til mange år efter infektion) Beskytter mod reinfektion.

 • • Aktuel/nylig infektion: IgM antistoffer (fra 3 dage til 3-4 mnd. efter udslettet). Serokonvertering eller signifikant stigning af specifikke IgG antistoffer


Håndtering ved smitterisiko:

Seronegative gravide (og gravide med uafklaret immunstatus) bør fraværsmeldes, hvis de under epidemi har nær kontakt med børn (f.eks. Børneinstitutioner) indtil epidemien er overstået, dvs, 6 uger efter sidste udslet er svundet. Seronegative gravide bør retestes efter 2 uger. Ved vedvarende eksposition (f.eks.smittet barn i hjemmet) bør serologisk screenes hver 2. uge så længe hun er udsat for smitte.

Gravide evt. udsat for smitte med ukendt immunstatus bør hurtigst mulig via EL undersøges for immunstatus

Ved tidligere infektion er den gravide immun og kan umiddelbart genoptage arbejde.


Håndtering ved påvist infektion:

 • • Abortus provokatus er ikke indiceret.

 • • Ved påvist infektion bør den gravide henvises til specialafdeling.

 • • Det bør tilbydes ultralyds scanning med 1-2 ugers interval i 12 uger, med henblik på undersøgelse af fosterets vitalitet og efter uge 15 + 0, mhp. på bestemmelse af PSV. Se MCA-PSV (ultralyds)instruks.

 • • PSV> 1,5 MoM (og/eller acites/hydrops): Stor sandsynlighed for føtal anæmi. Henvises til RH mhp. stillingtagen til behov for evt. acitespunktur og/eller intrauterin transfusion.

 • • Primær smitteudredning og undersøgelse af antistoffer samt evt. henvisning til specialeafdeling foregår via praktiserende læge.

 • • Ultralydscanning og evt. henvisning til RH foretages af læge med uddannelse og erfaring indenfor føtalmedicin.

Referencer