Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter i palliative forløb i urologisk afdeling

 

Urologisk afdeling har 2 af i alt 14 virtuelle palliationssenge på Aalborg sygehus. Der er ansat 1 læge, 1 psykolog og 1 fysioterapeut til patienter, pårørende og medarbejdere.

 

Den palliative indsats

Omsorgen for alvorligt syge og døende - den palliative indsats - omfatter en række sundhedsfaglige aspekter af faglig, organisatorisk og etisk karakter.

I henhold til WHO’s definition omfatter den palliative indsats:

"Palliativ omsorg (care) er den totale aktive omsorg for patienter, hvis sygdom ikke responderer på kurativ behandling. Kontrol af smerter og andre symptomer og lindring af psykologiske, sociale og åndelige problemer er i højsædet. Målet med den palliative omsorg er opnåelse af den højst mulige livskvalitet for patienten og dennes familie. Mange aspekter af den palliative omsorg er også anvendelige i sygdomsforløbet i forbindelse med kræftbehandling”.

Palliativ omsorg:

 • • bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces

 • • hverken fremskynder eller udsætter døden

 • • lindrer smerte og andre symptomer

 • • integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter

 • • tilbyder støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden

 • • tilbyder støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet" (WHO 1990).

 

Lindring som mål

I Den palliative indsats er lindring og ikke helbredelse målet. Det vil sige, at fokus nu er rettet fra selve sygdommen, til det sygdommen indebærer for patient og pårørende. Begrebet lindring er langt mere nuanceret, individuelt og sammensat end helbredelse.

Lindring er et begreb, der indeholder en meget høj grad af subjektivitet, og som patienten derfor selv er med til at definere. Som fagperson er man altså afhængig af patientens og de pårørendes subjektive forståelse og accept af situationen. Det betyder, at den enkeltes faglighed kan blive udfordret. Det er en situation, man kan være mere eller mindre fortrolig med, og patientens afvisning af et fagligt tilbud kan medføre, at fagpersonen føler sig afvist som person.

 

Succeskriterier

 • • At Palliatationsgruppens arbejde medvirker til en større viden om palliative forløb i urologisk afdeling

 • • At udarbejdelse af Instruks for palliation i urologisk afdeling, checkliste/standardplejeplan til palliative forløb samt palliationsjournal medvirker til at sætte fokus på de palliative forløb.

 • • At ovenstående medvirker til en opprioriteret og fokuseret tilgang til patienter i palliativt forløb

 • • At patient og pårørende informeres og medinddrages, således at der laves målsætning for den enkelte indlæggelse i samarbejde med patient og pårørende.

 

Patientforløb

 

Palliationspatient:

1.

Patienten modtages, og journaloptagelsen skal skabe overblik over patientens situation, forløb og årsag til aktuelle indlæggelse

 

Behandlingsplan skal foreligge indenfor 24 timer ved forvagt eller bagvagt / speciallæge med fokus på:

 

 

Smerte – bilag 1

 

 

Kvalme

 

 

Fysiske og psykiske tilstand

 

 

Obstipation

 

 

Neurologiske symptomer

 

 

Sociale behov herunder behov for hjælp

 

 

Behov for åben kontakt

 

 

 • • Åben kontakt – Patientoplysninger – Bilag 2

 • • Åben kontakt – Brev til patienten – Bilag 3

 

 

Om patienten er terminal med deraf følgende rettigheder (terminalbevilling) – Bilag 4

2.

På patientoversigten, som medbringes til morgenkonference, markeres palliationspatienter med et P, således at der kan afsættes den fornødne tid til stuegang.

Forhold omkring patienten som ønskes diskuteret ved konferencen, anføres

 

Emner kan eksempelvis være:

 

*

Behandlingsniveau

 

*

Genoplivning i tilfælde af hjertestop

3.

Behandlingsniveau, hvad vi kan hjælpe patienten med, skal præciseres overfor patient og pårørende. Genoplivning skal altid diskuteres med patient og pårørende og beslutningerne skal dokumenteres i journalen.

4.

Patienten til dels kontaktlæge, der laver behandlingsplan for patienten under denne indlæggelse og er ansvarlig for justering og opfølgning af planen.

5.

Stuegang sker behovsbestemt i forhold til behandlingsplan. Kontaktsygeplejerske kan afklare, hvorvidt patienten har spørgsmål til kontaktlæge på dage, hvor der ikke er planlagt stuegang.

6.

Palliativt forløb, både i dag- og sengeafsnit kodes med Z515

 

 

Relevante links

Faxnr. vedrørende terminaltilskud: 4488 9343

Urologisk brev til Falck – Bilag 5

Palliation i Nordjylland

 

Palliationsgruppen i urologisk afdeling, Aalborg sygehus, november 2013

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen, Faglige retningslinier for den palliative indsats, version 1, juni 1999. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/palliativ-indsats