Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O6/SDK - henvisning af ortopædkirurgiske patienter til anæstesiologisk vurdering med henblik på invasiv behandling i anæstesi

Beskrivelse

Følgende skal foreligge inden patienten henvises til anæstesiologisk vurdering:

  • • SDK/O6 er åben (i henhold til aktivitetsplan)

  • • Operationsindikation er stillet af ortopædkirurg som kan kontaktes (evt. telefonisk)

  • • O6/SDK - selektionskriterier for henvisning af ortopædkirurgiske patienter til anæstesiologisk vurdering forud for invasiv behandling i anæstesi er opfyldt

  • • Operationstilmelding er udfyldt

  • • St. c. et p. er udført af kirurg og er fundet normal

  • • Patientens tidligere journal samt spørgeskema udfyldt af patienten er til stede

  • • Patienten og evt. værgen er til stede og er informeret (mundtligt og skriftligt) om fasteregler samt mødetid og mødested om nødvendigt ved hjælp af tolk

  • • Anæstesijournalen er påført patientens ID, om muligt operationsdato og mødetidspunkt, kirurgisk diagnose og operationstype, vægt, højde, BT og P.
     

Herefter tilkaldes anæstesilægen i SDK/O6 i henhold til arbejdsplan for O-anæstesilæger med henblik på anæstesiologisk vurdering af patienten.

Definition af begreber

Dagkirurgi er elektiv kirurgi på anæstesiologisk forundersøgte patienter.

SammeDagsKirurgi (SDK)/O6 er den fysiske enhed, som beskæftiger sig med ortopædkirurgisk dagkirurgi.

Aktivitetsplanen er en af afdelingsledelsen besluttet tidsramme for SDK/O6.

Arbejdsplan for O-anæstesilæger angiver, hvilken anæstesilæge der er ansvarlig for SDK/O6 den pågældende dag.

Formål

At fastlægge det nødvendige grundlag for den anæstesiologiske vurdering med henblik på udvælgelse af patienter til et dagkirurgisk patientforløb.

Referencer

Vurdering forud for procedurer i anæstesi

Præoperative fasterutiner