Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Injektion af insulin til voksne – vejledende retningslinje

Beskrivelse

Vejledningen kan følges, når der anvendes engangspenne som: Flexpen, Flextouch, Solostar og Kwikpen.

 

 1. 1. Insulinet blandes grundigt, hvis der er tale om en uklar insulin. Vend pennen på hovedet 20 gange, hvorved kuglen i ampullen blander insulinet. Må ikke rystes.

OBS: NovoMix 30, 50, 70 skal også, første gang de anvendes, rulles vandret mellem hænderne frem og tilbage 10 gange.

 

 1. 2. Klare insuliner skal ikke blandes

 

 1. 3. Sæt ny nål på. (Voksne kan anvende 4, 5 eller 6mm nåle)
  Nye undersøgelser viser at 8mm nåle øger risikoen for at stikke i musklen.

 

Nåle må ikke genbruges.

Brugte nåle mister glidebelægningen og har ofte modhager, som medfører arvævsdannelse.

Flere insulintyper kan krystallisere i nålen, hvis den bliver siddende på pennen og derved blokere for insulinen.

 

 1. 4. Tryk stemplet i bund, kommer der en dråbe insulin ud, er pennen klar

(dråben skal kunne løbe ned af nålen)

 

 1. 5. Kommer der ikke insulin ud, indstilles pennen til 1 eller 2 enheder, og stemplet trykkes i bund. Hvis der efter gentagne gange ikke kommer insulin ud gennem nålen, skift da nål og gentag proceduren. Hjælper det ikke, tag en anden pen

(OBS. Med en ny pen skal proceduren ofte gentages flere gange, inden der kommer insulin ud af nålen).

 

 1. 6. Indstil insulindosis

Doser over 40-50 enheder deles i 2 indstik. (gælder Insulatard, Mixtard, Novomix, InsumanRapid, Actrapid

For øvrige insuliner gælder at dosis kan gives i de enheder pennen formår, jævnfør produkt-vejledningen.

 

 1. 7. Vælg injektionssted. Vær omhyggelig med fordeling af injektionerne for

at forebygge insulinpuder (insulininfiltrater/lipohypertrofi).

 

 1. 8. Med 4 og 5mm nåle stikkes lodret på plan hud

Er der meget lidt fedtvæv eller der anvendes en 6mm nål stikkes i en løftet hudfold.

Bliv ved med at holde på hudfolden til stemplet er trykket i bund. Hold trykket på stemplet i nogle sekunder. Slip hudfolden og tæl til 10 inden nålen trækkes ud.

Nålen tages af pennen og kommes i en kanylebøtte.

 

 1. 9. Noter på stikkeskemaet, hvor der er givet insulin i dag

 

OBS! Når pennen med uklar insulin er ved at være tom, skal man være opmærksom på:

Er der under 12 enheder insulin tilbage, når man indstiller pennen, skal dette kasseres.

(Kuglen i ampullen har ikke plads til at blande insulinet)

Er der over 12 enheder tilbage kan disse anvendes, og resten kan tages af en ny pen.

Penne med klar insulin kan tømmes helt.

Insulin, der er taget i brug, opbevares ved stuetemperatur. (Holdbarhed 4-8 uger. Se æsken)

Uåbnet insulin opbevares i køleskab. (Holdbarhed, se udløbsdato på pennen)

 

Stikkeskema – bilag til injektion af insulin til voksne

Let hypoglykæmi ved Diabetes Mellitus