Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hugormebid, behandling af

Beskrivelse

20 – 30 % udvikler moderat til svær reaktion efter hugormebid – børn hyppigere end voksne. Desuden er reaktionen afhængig af vægt, lokalisation samt fysisk aktivitet efter bid. Gift påvises i blod efter 30 minutter, max. koncentration efter et par timer.

Symptomer

Lokale

 • • Smerter og hævelse af bidsted

 • • Efterhånden hæmoragisk misfarvning, der spredes centripetalt

 • • CAVE Compartmentsyndrom

Systemiske

 • • Gastrointestinalt: Abdominalsmerter. Kan imitere akut abdomen. Opkastninger, diaré, gastrointestinal blødning

 • • Respiratorisk: Bronkospasme, slimhindeødem i svælg, lungeødem

 • • Nyrepåvirkning: Oliguri, hæmaturi, proteinuri

 • • CNS: Bevidsthedspåvirkning, kramper

 • • Cirkulatorisk: Hypovolæmisk shock, takykardi

 • • Andet: Angioneurotisk ødem

Paraklinisk

 • • Leukocytose (> 15 -20 x 199/liter)

 • • Trombocytopeni

 • • Hæmokoncentration

 • • Hæmolyse

 • • Metabolisk acidose

 • • Hæmaturi, proteinuri

 • • Ekg-forandringer: negative T-takker, ST-elevation, atrieflimmer, brady/takyarrytmier, AV-blok

 • • Elektrolytforstyrrelser

Laboratorieprøver

 • • Blod- og urinstatus:

  • • HELD + trombocytter

  • • syrebasestatus

  • • koagulations- og hæmolysestatus

  • • natrium, kalium, kreatinin/carbamid

  • • se-rreatininkinase

  • • leverstatus

 • • ekg

 • • Urinstix/mikroskopi

Behandling symptomatisk

 • • Alle observeres i afdelingen i 24 timer

 • • Elevation og immobilisation af bidsted

 • • Volumensubstitution med balancerede elektrolytopløsninger og kolloider

  • • Ved slimhindehævelse og bronkospasme: Adrenalin, kortikosteroider og antihistaminer

 • • Svage analgetika

 • • Sikre tetanusprofylakse

Indikation for serumbehandling

 • • Cirkulatorisk påvirkning, som responderer dårligt på symptomatisk behandling, eller so recidiverer

 • • Vedvarende eller recidiverende gastrointestinale symptomer

 • • Angioneurotisk ødem med bronkospasme

 • • Tydelig progression af lokalreaktion med risiko for at truncus involveres

Følgende parakliniske værdier støtter indikationen for behandling med serum:

 • • Leukocytose

 • • Metabolisk acidose

 • • Hæmolyse

 • • Koagulationsforstyrrelser

 • • ekg-forandringer

Serumbehandling

ViperaTAB ORPHAN 2 ampuller á 100 mg (= Fab-fragment mod hugormegift) opløses i solvens og fortyndes med 100 ml 0,9% NaCl, infunderes i.v. over 30 minutter.

Bivirkninger: Allergiske reaktioner.

NB! Ved akut behov for ViperaTAB henvendelse til skade/modtagelsen her i huset (en dosis) eller i Aalborg eller i dagtiden bestilles det hos Sygehusapoteket.

Referencer

 • • Hans Persson: Huggormsbett – klinik og behandling. Lakartidningen. Volym 92. Nr. 32-33. 1995

 • • Peter Jacobsen og Hans Ole Hein: Behandling af hugormebid. Ugeskr. Læger, april 1995.

 • • Fouchard og Eriksson: Sommarens fortretligheter – aktuelt om stick och bett. Lakartidningen. Volym 96. Nr. 25. 1999.

 • • Lægeforeningens Medicinfortegnelse 1999.