Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for Skadestuens tilkald af Kæbekirurgisk Forvagt

 

Patientkategorier, der behandles:

Følgende patientkategorier behandles ved Kæbekirurgisk Afdelings forvagt på Aalborg Sygehus:

  • • Akutte skader på tænder og mundslimhinde opstået i forbindelse med ulykkestilfælde.

  • • Akutte odontogene infektioner med påvirket almentilstand.

  • • Efterblødninger efter orale kirurgiske indgreb.

  • • Ansigtsfrakturer og eventuelle ekstraorale lacerationer i relation hertil.

Tilkald af tandlæge:

Patienten skal altid vurderes af ortopædkirurgisk vagthavende forud for tilkald.

Kæbekirurgisk forvagt tilkaldes pr. telefon, jf. vagtskema, som er placeret i Skadestuen. Til brug for Kæbekirurgisk Afdeling vedlægges kopi af skadeseddel til forvagten

Patientkategorier, der afvises:

Følgende behandlingsopgaver varetages ikke af Kæbekirurgisk Afdelings forvagt på Aalborg Sygehus:

  • • Patienter med tandpine.

  • • Proteseskader.

  • • Tyggeskader.

  • • Tabte fyldninger og lignende.

  • • Løst eller defekt tandregulerings-apparatur (bøjler / ”togskinner”)

da disse opgaver afvises til behandling ved egen tandlæge/skoletandlæge eller i weekend og helligdage til Tandpinevagten i Region Nordjylland, Filstedvej 10, 9000 Aalborg, på telefon 70 20 02 55 (telefontid mellem kl. 9-10).

Aalborg Sygehus hæfter ikke økonomisk for de grupper af patienter, der afvises. I tvivlstilfælde kontaktes Kæbekirurgisk Afdelings vagthavende tandlæge.

Henvendelse vedrørende kæbekirurgiske skader med mere fra andre sygehuse/lægevagter:

Den pågældende læge opgives telefonnummer på Kæbekirurgisk forvagt, som derefter foretager en telefonisk visitation af patienten.

Telefonisk henvendelse fra patienter:

Ved telefoniske henvendelser fra patienter må Kæbekirurgisk forvagts telefonnummer ikke videregives til patienten. I disse tilfælde skal Skadestuen – lægen enten telefonisk konferere med Kæbekirurgisk forvagt eller bede patienten møde i Skadestuen til en lægelig visitation i første omgang.