Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udrensning af tyktarmen med Picoprep til voksne patienter

 

Formål

Sikre en sufficient udrensning af tyktarmen inden koloskopi til ambulante og indlagte patienter, for at opnå det bedst mulige undersøgelsesresultat.

 

Definition af begreber

Picoprep er et afføringsmiddel til tømning af tarmen. Virksomme stoffer er Citronsyre, Magnesiumoxid, Natriumpicosulfat. Virker lokalt i tyktarmen.

 

”Klare væsker” – væske, alt der kan gå igennem en si.

Varm klar suppe, juice uden frugtkød, sodavand, vand, sort kaffe, te, juice, energi-drikke, mælk.

 

Beskrivelse

Indikationer: Picoprep anvendes til udrensning af tarmen inden endoskopi.

 

Virkningsmekanismer:

Picoprep binder vand lokalt i tarmen, så afføringsmængden bliver større, og tarmen udspiles. Dette fremmer sammentrækningerne af tarmen og derved tarmtømningen. Det virker desuden på tarmens funktion ved at øge tarmens bevægelser og ved at øge salt- og vandindholdet i tarmen. Virkningen indtræder sædvanligvis i løbet af 3-12 timer.

 

Forberedelse til koloskopi:

Kost 2 dage før undersøgelsen:

Patienten skal undgå kerner og kostfibre de sidste 2 døgn før koloskopien.

 

Kost dagen før undersøgelsen:

Efter første dosis Picoprep må patienten kun indtage klare væsker – alt som kan gå gennem en si. Fx vand, saft, mælk, te, juice uden frugtkød, sodavand, proteindrikke, varme supper uden fyld, bouillon. Det anbefales at patienten indtager sukkerholdige væsker og saltholdige væsker pga. væsketab.

 

På undersøgelsesdagen må patienten drikke klare væsker indtil 2 timer før undersøgelsestidspunktet.

 

Dosering af Picoprep:

Picoprep findes som pulver til oral opløsning. Patienten skal indtage to breve Picoprep før koloskopien. Patienten skal se bort fra vejledningen i medicinpakken og følge denne instruks.

Picoprep tages dagen før undersøgelsen. Det er hensigtsmæssigt at der går 6-8 timer mellem hver dosis og sidste dosis indtages mellem 4-12 timer inden koloskopien. Udrensningen bør ikke overstige 24 timer.

 

Kl. 15.00-16.00 dagen før undersøgelsen:

Patienten tager første brev Picoprep fortyndet i 1 glas koldt vand (ca.150 ml). Blandingen udrøres i 2-3 minutter. Patienten skal drikke minimum 1-1½ l klar væske i løbet af de næste 1-4 timer. Dette vil give patienten mange tynde afføringer efter 3-12 timer og patienten kan blive træt og sløj.

 

Kl. 21.00-22.00 dagen før undersøgelsen:

Patienten tager 2. brev Picoprep, drik minimum 1-1½ l klar væske i løbet af de 1-4 timer. Patienten må indtage klare væsker lige indtil 2 timer før undersøgelsestidspunktet.

 

Afføringen skal være vandtyndt, for at udrensningen er fuldstændig.

 

Mulige bivirkninger:

Perioden med tarmudrensning bør ikke overstige 24 timer, da en længere forberedelse kan øge risikoen for væske og elektrolytforstyrrelser.

 

Almindelige:

Kvalme, smerter i den nederste del af endetarmen, hovedpine.

 

Ikke almindelig:

Opkastninger, mavesmerter, konfusion, kramper, hududslæt, nældefeber, småblødninger i hud og slimhinder, overfølsomhed, alvorlig allergisk tilstand med hurtig blodtryksfald, åndedrætsbesvær, hyponatriæmi og hypokaliæmi.

 

Kontraindikationer:

 • • Ileus

 • • Svær dehydrering

 • • Aktiv inflammatorisk tarmsygdom

 • • Kendt gastrointestinal obstruktion eller perforering, mistanke herom

 • • Hypermagnesiæmi

 • • Alvorlig nedsat nyrefunktion, ophobning af magnesium og kalium

 • • Hjerteinsufficiens

 • • Overfølsomhed overfor et eller flere af produktets indholdsstoffer.

 

Samtidig anvendelse af andre lægemidler:

Interaktioner med andre lægemidler: Picoprep kan nedsætte virkningen af antibiotika, digoxin, penicillamin (middel mod leddegigt), diabetesmedicin, epilepsimedicin, vanddrivende midler, binyrebarkhormoner, NSAID og antidepressive midler.

Økonomi:

Der medesnedes recept på Picoprep til patienter i kræftpakkeforløb, alle andre patienter skal selv købe udrensningmidlet.

 

Referencer

 1. 1. Picoprep – http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4949

 2. 2. Instruks for Koloskopi (medicinsk Center, 205B) Sygehus Vendsyssel, 2011-11-22

 3. 3. Patientinformation, Region Hovedstaden, Gentofte Hospital medicinsk afdeling F, 2011

 4. 4. Produktvejledning fra CCS Healthcare AB

 5. 5. Patientinformation koloskopi – kikkertundersøgelse af tyktarmen, Region Syddanmark

 6. 6. Information om koloskopi (Kikkertundersøgelse af tyktarmen) Picoprep, Endoskopiafsnittet, Herning, Region Midtjylland

 7. 7. Lægemiddelstyrelsen produktresumé for Picoprep, pulver til oral opløsning. 2010