Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udrensning af tyktarmen med Picoprep og Toilax til voksne patienter

 

Formål

Sikre en sufficient udrensning af tyktarmen inden koloskopi til ambulante og indlagte patienter, for at opnå det bedst mulige undersøgelsesresultat.

Definition af begreber

Tynde væsker:
Væske, alt der kan gå igennem en si.
Varm, klar suppe, juice uden frugtkød, sodavand, vand, sort kaffe, te, juice, energidrikke, mælk

Picoprep:
Er et afføringsmiddel til tømning af tarmen. Virksomme stoffer er citronsyre, magnesiumoxid, natriumpicosulfat. Virker lokalt i tyktarmen.

Toilax®
Er et afføringsmiddel, sm kan anvendes til kortvarig forstoppelse og til tømning af tarmen før undersøgelse eller operation.
Virker lokalt på tarmens funktion ved at fremme tarmens peristaltik og ved at øge salt- og vandindholdet i tarmen.

Beskrivelse

Beskrivelse af Toilax®
Indikationer:
Er et afføringsmiddel, som kan anvendes til kortvarig forstoppelse og til tømning af tarmen før undersøgelse eller operation.

Virkningsmekanisme:
Virker lokalt på tarmens funktion ved at fremme tarmens peristaltik og ved at øge salt- og vandindholdet i tarmen.

Dosering:
Voksne og børn > 10 år: 5-10 mg dagligt.

Bivirkninger:
Almindelige bivirkninger:
Diarré, kvalme og mavesmerter.

Ikke almindelige bivirkninger:
Blødning fra endetarmen og svimmelhed.

Sjældne bivirkninger:
Colitis, allergiske reaktioner, anafylaktisk reaktion, angioødem, dehydrering og synkope.

Kontraindikationer:

 • • Gastroinstestinal obstruktion

 • • Toksisk megacolon

 • • Ileus

 • • Akutte abdominalkirurgiske tilstande

 • • Svær aktiv inflammatorisk tarmsygdom

 • • Svær dehydrering

 • • Svær hypokaliæmi

 

Beskrivelse af Picoprep

Indikationer:
Picoprep anvendes til udrensning af tarmen inden endoskopi.

Virkningsmekanismer:
Picoprep binder vand lokalt i tarmen, så afføringsmængden bliver større, og tarmen udspiles. Dette fremmer sammentrækningerne af tarmen og derved tarmtømningen. Det virker desuden på tarmens funktion ved at øge tarmens bevægelser og ved at øge salt- og vandindholdet i tarmen. Virkningen indtræder sædvanligvis i løbet af 3-12 timer.

Dosering af Picoprep:
Picoprep findes som pulver til oral opløsning.
Patienten skal indtage to breve Picoprep før koloskopien.
Patienten skal se bort fra vejledningen i medicinpakken og følge denne instruks.

Picoprep tages dagen før undersøgelsen. Det er hensigtsmæssigt at der går 6-8 timer mellem hver dosis og sidste dosis indtages mellem 4-12 timer inden koloskopien.

Perioden med tarmudrensning bør ikke overstige 24 timer, da en længere forberedelse kan øge risikoen for væske- og elektrolytforstyrrelser.

Bivirkninger:
Almindelige bivirkninger:
Kvalme, smerter i den nederste del af endetarmen, hovedpine.

Sjældne bivirkninger:
Opkastninger, mavesmerter, konfusion, kramper, hududslæt, nældefeber, småblødninger i hud og slimhinder, overfølsomhed, alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær, hyponatriæmi og hypokaliæmi.

Kontraindikationer:

 • • Ileus

 • • Svær dehydrering

 • • Aktiv inflammatorisk tarmsygdom

 • • Kendt gastrointestinal obstruktion eller perforering, mistanke herom

 • • Hypermagnesiæmi

 • • Alvorlig nedsat nyrefuntion, ophobning af magnesium og kalium

 • • Hjerteinsufficiens

 • • Overfølsomhed over for et eller flere af produktets indholdsstoffer

 

Samtidig anvendelse af andre lægemidler:

Interaktioner med andre lægemidler:
Picoprep kan nedsætte virkningen af antibiotika, Digoxin, Penicillamin (middel mod leddegigt), diabetesmedicin, epilepsimedicin, vanddrivende midler, binyrebarkhormoner, NSAID og antidepressive midler.

Økonomi:

Der medsendes recept på Picoprep til patienter i kræftpakkeforløb, alle andre patienter skal selv købe udrensningmidlet.

 

Forberedelse til koloskopi:

2 dage før undersøgelsen:

Patienten skal undgå kerner og kostfibre de sidste 2 døgn før koloskopien.

 Kl. 18.00 tag Toilax®
Patienten tager 2 tabletter Toilax®
Virkning indtræder efter 1-3 timer

DAGEN før undersøgelsen:

 Kl. 08.00 Toilax®

 Patienten tager 2 tabletter Toilax®
Virkning indtræder efter 1-3 timer

Kl. 15.00-16.00 – 1. brev Picoprep
Patienten tager første brev Picoprep fortyndet i 1 glas koldt vand (ca.150 ml).
Blandingen udrøres i 2-3 minutter.
Patienten skal drikke minimum 1-1½ l klar væske i løbet af de næste 1-4 timer.
Dette vil give patienten mange tynde afføringer efter 3-12 timer, og patienten kan blive træt og sløj.

Efter 1. brev Picoprep
Efter første dosis Picoprep må patienten kun indtage tynde væsker – alt som kan gå gennem en si. F.eks. vand, saft, mælk, te, juice uden frugtkød, sodavand, proteindrikke, varme supper uden fyld, bouillon.
Det anbefales at patienten indtager sukkerholdige væsker og saltholdige væsker pga. væsketab.

DAGEN før undersøgelsen:

Kl. 21.00-22.00 – 2. brev Picoprep
Patienten tager 2. brev Picoprep.
Drik minimun 1-1½ liter klar væske i løbet af de 1-4 timer.
Patienten må indtage klare væsker lige indtil 2 timer før undersøgelsestidspunktet.

Afføringen skal være vandtynd for at udrensningen er fuldstændig.

Der må ikke indtages mælkeprodukter 6 timer før undersøgelsestidspunktet.

På undersøgelsesdagen:
Patienten må drikke klare væsker indtil 2 timer før undersøgelsestidspunktet f.eks. saftevand, vand, og kaffe/te MINUS MÆLK

Referencer

Toilax®: https://pro.medicin.dk/medicin/praeparater/95

Picoprep:  http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4949

Kikkertundersøgelse af tyktarmen (udrensning med Picoprep):

https://rhnordjylland.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/kirurgi/kirurgi?rnid=kirv31-112

Koloskopi (afsnit 205A) – Medicinsk Afdeling, RHN https://pri.rn.dk/Sider/7636.aspx