Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

R-test – episodeoptagelse af hjerterytmen

 

Beskrivelse

Montering af R-test og information til patienten

 • • Sygeplejersken præsenterer sig og byder patienten velkommen, hvorefter patienten følges ind i lokalet.

 • • Patienten identificeres.

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at patienten ved, hvad der skal foregå - også ift. det videre undersøgelsesforløb.

 • • Eventuelle spørgsmål afklares før påsætning af R-Test.

 • • Sygeplejersken beder patienten om at tage tøjet af overkroppen. Kvinder skal helst bære BH.

 • • Der tages EKG.

 • • Eventuelt hår på brystkassen fjernes med engangsbarbermaskine på de områder elektroderne skal sidde.

 • • Huden afsprittes og tørres og elektroderne placeres efter forskrifterne.

 • • Patienten medgives ekstra skin-preps + elektroder.

 • • R-test apparat klargøres og patienten undervises efter ”Vejledning til montering af R-Test”, hvorefter den monteres.

 • • Patienten informeres om at notere dato, tidspunkt, symptomer og aktivitet på symptomregistreringsskema.

 • • Patienten medgives skriftlig patientvejledning, symptomregistreringsskema.

 • • Patienten får svar på undersøgelsen indenfor den nærmeste tid, enten i ambulatoriet eller pr. brev.

 • • Der oprettes sygeplejeproblem i EPJ.

 • • Påsætning dokumenteres med standardfrase i EPJ efter oprettelse af problem med info om, hvem svar skal gå til.

 • • Patienten underskriver udlånsseddel på apparatet og medsendes original, således at receptionen ved tilbagelevering kan signere for modtagelse af apparatet. Original vedlægges patientens journal.

 • • Patientens journal lægges i kasse i aflæsningsrum.

 

Aflæsning af R-Test

Se vejledning i aflæsningsrummet.

Opfølgning efter aflæsning

Efter endt aflæsning ses rapporten igennem af en sygeplejerske med henblik på eventuelle rytmeforstyrrelser, som indikerer henvendelse til en læge. Endvidere sammenholdes den aktuelle rytme med angivne symptomer.

Ved følgende arytmier kontaktes lægen:

 • • VT

 • • VE’er i løb

 • • Bradycardi-episoder

 • • Længerevarende pauser

 • • Vedvarende supraventrikulær tackycardi

 • • 3. grads AV-blok

 

Når R-Test er aflæst, indscannes rapport til EPJ, og der sendes korrespondancemeddelelse til arytmologer/ ordinerende læge. Hvis patienten har tid inden for en måned, og undersøgelsen ikke viser noget akut behandlingskrævende, indscannes rapporten blot.

 

Definition af begreber

R-Test: et apparat der monteres og som registrerer uregelmæssigheder af hjerterytmen i op til en måned.

 

Formål

At få en registrering af patientens hjerterytme i forbindelse med nærmere angivne symptomer i op til en måneds varighed.

At R-Test optagelsen aflæses korrekt med henblik på vurdering hos rekvirerende læge.

At vurdere om der optræder episoder som indikerer akut henvendelse til en læge.
 

Reference

Sådan bruger du R-test apparatet (link til Aalborg UH, Thisteds hjemmeside)