Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

R-test – episodeoptagelse af hjerterytmen

 

Formål

At få en registrering af patientens hjerterytme i forbindelse med nærmere angivne symptomer i op til en måneds varighed.

At R-Test optagelsen aflæses korrekt med henblik på vurdering hos rekvirerende læge.

At vurdere om der optræder episoder som indikerer akut henvendelse til en læge.

 

Definition af begreber

R-Test: et apparat der monteres og som registrerer uregelmæssigheder af hjerterytmen i op til en måned.

Beskrivelse

Montering af R-test og information til patienten

 • • Sygeplejersken præsenterer sig og byder patienten velkommen, hvorefter patienten følges ind i lokalet.

 • • Patienten identificeres.

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at patienten ved, hvad der skal foregå - også ift. det videre undersøgelsesforløb.

 • • Eventuelle spørgsmål afklares før påsætning af R-Test.

 • • Sygeplejersken beder patienten om at tage tøjet af overkroppen. Kvinder skal helst bære BH.

 • • Der tages EKG.

 • • Eventuelt hår på brystkassen fjernes med engangsbarbermaskine på de områder elektroderne skal sidde.

 • • Huden afsprittes og tørres og elektroderne placeres efter forskrifterne.

 • • Patienten medgives ekstra skin-preps + elektroder.

 • • R-test apparat klargøres og patienten undervises efter ”Vejledning til montering af R-Test”, hvorefter den monteres.

 • • Patienten informeres om at notere dato, tidspunkt, symptomer og aktivitet på symptomregistreringsskema.

 • • Patienten medgives skriftlig patientvejledning, symptomregistreringsskema.

 • • Patienten får svar på undersøgelsen indenfor den nærmeste tid, enten i ambulatoriet eller pr. brev.

 • • Der oprettes sygeplejeproblem i CCS.

 • • Påsætning dokumenteres som konferencenotat med info om, hvem svar skal gå til.

 • • Patientens journal lægges i kasse i aflæsningsrum påklistret gul lap med apparatnummer, undersøgelsens varighed samt dato for aflevering af app.

 

Aflæsning af R-Test

Se vejledning i aflæsningsrummet.

Opfølgning efter aflæsning

Efter endt aflæsning ses rapporten igennem af en sygeplejerske med henblik på eventuelle rytmeforstyrrelser, som indikerer henvendelse til en læge. Endvidere sammenholdes den aktuelle rytme med angivne symptomer.

Ved følgende arytmier kontaktes lægen:

 • • VT

 • • VE’er i løb

 • • Bradycardi-episoder

 • • Længerevarende pauser

 • • Vedvarende supraventrikulær tackycardi

 • • 3. grads AV-blok

 

Når R-Test er aflæst, - lægges rapporten i ordinerende læges bakke og aflæsningen dokumenteres i CCS som konferencenotat tilknyttet korrekte problem.

 

Reference

Sådan bruger du R-test apparatet (link til Aalborg UH, Thisteds hjemmeside)