Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Levermetastaser

Diagnose

Diagnosen stilles ved CT-skanning af thorax og abdomen med kontrastfaser svarende til leverprotokol.

Ved formodet metastase fra kendt primærtumor, colon/rectum, neuroendokrin tumor, renalcelletumor, malignt melanom, mammacancer eller nyrecancer tages ikke biopsi.

Hvis primære tumor er ukendt, eller hvis der er anamnese med flere cancere, tages grovnålsbiopsi. Patienter, hvor der planlægges intenderet kurativ behandling, henvises til PET-CT. Alt efter hvad mikroskopisvar og PET-skanning viser, må der evt. foretages yderligere udredning med gastroskopi, koloskopi, GU, ERC, EUS og lungemedicinsk udredning.

Behandling

Behandlingsstrategien planlægges altid på multidisciplinær teamkonference, hvor alle undersøgelser og oplysninger på patienten vurderes i et samlet billede. På det afgøres, om patienten kan tilbydes operation eller anden lokalbehandling i kurativt sigte eller tilbyde systemisk behandling med kemoterapi.

Kurative behandlingsmuligheder udgør operation, radiofrekvens ablation, Nano Knife behandling og stereotaktisk strålebehandling. Modaliteterne kan eventuelt kombineres.

Operation anses for at være den optimale behandling, men det kræver naturligvis, at patienten kan tåle det planlagte indgreb.

 

Operabilitetsevaluering

Uanset hvilken behandling der planlægges på patienten, må man vurdere om patienten ud fra alder, almentilstand og komorbiditet kan tåle indgrebet, og hvilke risiko der er herved. Såfremt man er i tvivl om operabiliteten, må der foretages anæstesiologisk, kardiologisk og/eller lungemedicinsk vurdering.

 

Kontrol

Kontrol efter leverresektion er:

  • • 1. år: CT-skanning hver 3. måned, dog hvis der er foretaget RFA også en skanning efter 1 måned.

  • • 2. år: Skanning hver 6. måned.

  • • 3.-5. år: Skanning 1 gang årligt.

 

Ved alle patienter der primært har forhøjede cancermarkører, for eksempel CEA, skal denne tages ved samtlige kontroller.