Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ventrikelsonde - pleje

 

Baggrund

Ventrikelsonde er hyppigt anvendt til patienter indlagt i Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling. Indikation for anlæggelse af en ventrikelsonde kan være:

 • • Aflastning af en ileustilstand præoperativt.

 • • Aflastning af en ileus-tilstand postoperativt.

 • • Konservativ behandling af en ileus-tilstand, hvor mavetarmsystemet aflastes gennem ophentning af ventrikelindhold.

 • • Andel i behandlingen af blødning i mavetarmsystemet.

 

Patienter der behandles med ventrikelsonde har en øget risiko for at aspirere ventrikelindhold til lungerne. Dette kan føre til en aspirationspneumoni, der i sin yderste konsekvens kan have fatal udgang.

Sygeplejepersonalets kendskab til de løbende komplikationsrisici er et yderst vigtigt element når det gælder observation og monitorering af patienter, der behandles med en ventrikelsonde.

 

Formål

At patienten sikres optimale muligheder for at genvinde eller opretholde en normal gastrointestinal tilstand.

At minimere risici, gener og alvorlige bivirkninger for patienten gennem standardiserede anbefalinger.

 

Ventrikelsonde

Ventrikelsonden kan være:

 • • Afklemt – og intermitterende tilsluttet sug med ophentning af aspirat.

 • • Tilsluttet en pose så ventrikelsekretet frit, men passivt, kan løbe ned i denne.

 • • Tilsluttet sug – sugekraft på 30 mmHg – eller 0,05 kPa.

 

Patient

 • • Patienten informeres løbende.

 • • Nasofixplastret på pt.s næse skiftes ved behov, og der observeres tryksymptomer, dvs. rødme, hvidlig eller farveløs afmærkning af næsefløjene.

 • • Patienten tilbydes mundhygiejne min. 2 gange dagligt. Se PRI Mundpleje

 • • Observation af patientens:

- abdominalomgang – spændt, blød, aftagende, tiltagende.

- abdominale smerter – konstante, kolik, tiltagende, aftagende.

- flatus og afføring – tidspunkt, hyppighed, mængde og konsistens.

 • • Patienten informeres og inddrages aktivt omkring afklemning af sonden og tilslutning til sug.

 

Mobilisering

Når patienten er sengeliggende bør hovedgærdet minimum være 30-45 grader eleveret – afvigelse dokumenteres.

Patienter med ventrikelsonde kan/skal i udgangspunktet mobiliseres med mindre den generelle tilstand hindrer.

 

Medicin, væske og ernæring
 • • Patientens fortsatte medicinering ordineres – pausering, anden dispenseringsform osv.

 • • Væskeregnskab. Kl. 14.00 foretages midlertidig status - der gøres døgnstatus kl. 24.00.

 • • Daglig stillingtagen og ordination af patientens ernæringsindtag ex.

- tørlagt

- isklumper

- vandigt flydende

- parenteral ernæring

 • • Ordination af i.v.-væsker – minimum en gang dagligt til stuegang.

 • • Balancen i væskeregnskabet afgør yderligere ordination af i.v. væske.

 • • Væsketal dagligt og efter ordination.

 

Sonde
 • • Sondens funktion observeres og vurderes løbende over hele døgnet.

 • • Aspiratet observeres for farve, lugt og konsistens, ændringer af mængde.

 

 

Ventrikel:

Græsgrønt – klart/farveløst – fnug af hvidligt/gyldenbrunt slim – frisk blod eller gammelblodigt.

Duodenum:

Mere transparent – kan være iblandet galde i varierende farve fra let til mørk gylden/gul eller brun/grøn – fækulent – frisk blod eller gammelblodigt.


 

Hvornår kontrolleres ventrikelsondens placering
 • • Initialt.

 • • Ved tvivl.

 • • Efter heldigt træk.

 • • Voldsom, heftig.

 • • Voldsom ukontrollerbar hosten.

 

Manglende funktion af ventrikelsonden
 • • Stetoskopisk kontrol af luft og ændringer af luftlyden i ventriklen – 20 ml luft kommes i sonden, samtidig med der lyttes under venstre kurvatur. Høres boblende lyde, er sonden placeret korrekt.

 • • Skyl sonden med 20-50 ml vand fra vandhanen, såfremt man er sikker på, at sonden er i ventriklen.

 • • Forsigtig manipulering af sondens placering.

 • • Funktion af suget?

 
Seponering af ventrikelsonden
 • • Patienten informeres.

 • • Vask hænder og anvend rene usterile handske.

 • • Patienten anbringes i siddende stilling – gerne i 90 grader.

 • • Anbring et håndklæde på brystet og giv patienten en kapsel.

 • • Nasofixplastret løsnes forsigtigt fra patientens hud.

 • • Ventrikelsonden tages op med en sikker, glidende bevægelse.

 • • Patienten opfordres til at ”pudse næse”.

 • • Patientens næse renses evt. med en vatpind og efterses for tryksymptomer.

 • • Patienten tilbydes at få munden skyllet og evt. børstet tænder.

 

Referencer

”Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus - Maj 2004”

 

http://www.infektionshygiejne.rn.dk

”Mundpleje” 2012 – FBE Kirurgi Syd, Aalborg Universitetshospital.

“Assessing Placement of Feeding Tubes”, Metheny, Norma A, Titler, Marita G,

AJN (American Journal of Nursing) volume 101(5), May 2001,pp36-45

 

“Nedlæggelse af duodenalsonde” Anne Vesterdal, I: Sundheds – og sygepleje II, 1987, 1. udgave, s. 203-204, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busch, København

 

”A review of the nursing care of enteral feeding tubes in critically ill adults: part I” Williams TA, Leslie GD, Intensive Crit Care Nurs. 2004 Dec;20(6):330-43

 

”A review of the nursing care of enteral feeding tubes in critically ill adults: part II” Williams TA, Leslie GD, Intensive Crit Care Nurs. 2005 Feb;21(1): 5-15