Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Billeddiagnostiske ydelser

 

Formål

Denne instruks gælder for neurologisk sengeafsnit og ambulatorium, som henviser til neurovaskulær ambulatorium.

 

Beskrivelse

Ansvar for information til patienten før undersøgelsens start

Før henvisning effektueres orienterer den henvisende instans mundtligt og evt. ved hjælp af et skema om ultralydsundersøgelsen og forventet tidspunkt.

 

Kontrol af informeret samtykke til undersøgelse

Den henvisende instans sikrer sig at patienten har forstået formålet med undersøgelsen og accepterer undersøgelsen inden henvisningen sendes af sted.

 

Information om, hvortil patienter kan henvises, såfremt der er behov for undersøgelser, som ikke er omfattet af institutionens billeddiagnostiske ydelser

Ved behov for supplerende undersøgelser orienterer den henvisende instans patienten om muligheden for alternative undersøgelsesmuligheder. I visse situationer kan efter aftale med den henvisende instans orientering og videre henvisning til supplerende undersøgelse fortages af billeddiagnostisk afsnit (neurovaskulær laboratorium). Aftalen indeholder, om den henvisende instans eller den billeddiagnostisk afsnit (neurovaskulær laboratorium) orienterer om resultaterne fra de supplerende undersøgelser.

 

Referencer

Ingen referencer angivet.