Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Baklofenpumpe operation sygepleje

 

BESKRIVELSE

 • • Operationen planlægges i samarbejde med neurokirurgisk afdeling og børneafdelingen

 • • Patienten indkaldes dagen før operation til indlæggelse på døgnafsnittet, evt. først på operationsdagen.

 • • Neurokirurgisk operations afsnit sørger for at remedier er klar til operation.

 • • På operationsdagen køres patient til opvågningen Syd eller kører direkte derud.

 • • Operationstøj og journal sendes med pt eller sendes derud med Taxa hvis pt møder direkte derude

 • • Efter operation flyttes patienten på opvågningen.

 • • Når patienten er vågen og klar, kan patienten transporteres til døgnafsnittet med Falck – liggende transport.

 • • Udskrives efter lægelig vurdering ca. 5-10 døgn efter.

 

PATIENTFORLØB

Der sikres at pjecen fra Medtronic samt afdelings pjece om baklofenpumpe er udleveret.

Præoperativt

 • • Måle vitale værdier (længde, vægt, BT, puls, respirationsfrekvens, SaO2 og temperatur)

 • • Bestille blodprøver – hæmatologi med diff, BAC test, (blodtype hvis ikke taget tidligere), levertal med INR.

 • • Hvis barnet overnatter på afsnittet, bestilles transport til operationsdag til opvågningsafdeling Syd.

 • • Narkoselægetilsyn

 • • Vurdering om hvorvidt der skal sendes henvisning til fysioterapeut.

 • • Medgive Emla hvis barnet ikke overnatter på afdelingen

 • • Orientere familie eller institution om mødetidspunkt og sted

Narkoselægen tager stilling til følgende:

 • • Faste jævnfør Faste inden elektiv kirurgi

 • • Om patienten må få evt. vanlig morgenmedicin

 • • Om patienten skal have præ-medicin

Indlæggende læge ordinerer:

 • • Antibiotisk behandling gives vanligvis som engangsordination ved operationen. Postoperativt gives 3 døgns antibiotika behandling (se lægefaglig instruks).

 • • Smertestillende til postoperativ smertebehandling ordineres. God smertedækning er vigtig for at undgå, at patienten bliver yderligere spastisk pga. smerter efter operationen

 • • Startdosis på baklofenpumpen ordineres af læge fra NPT

 • • Samtidig med opstart af pumpen skal der laves en udtrapningsplan for peroral Lioresalbehandling. Den SKAL være ordineret i FMK.

 

På operationsdagen

 • • Måle temperatur

 • • Emla/Ametop på begge håndrygge, medmindre der er en velfungerende venflon.

 • • Transport, møde på opvågning på det aftalte tidspunkt.

 • • Morgenmedicin efter ordination

 • • Sikre at patienten har armbånd på

 • • Patienten skal i operations tøj. Forældre skal have engangsoperationstøj med

 • • Hvis patienten møder direkte på opvågningen sendes journal og tøj dertil

 

Postoperativt

Patienten skal lejres fladt TL de første døgn postoperativt. Dels for at mindske risikoen for:

 • • hovedpine

 • • kvalme/opkastning pga. udsivning af cerebrospinalvæske.

 • • hævelse omkring pumpen.

 

Patienten må gradvist blive eleveret og mobiliseret efter individuel vurdering efter det første døgn

 • • Kontrol af BT, puls, respiration i hver vagt i første døgn

 • • Obs smertedækning

 • • Kontrol af temperatur x 2 dagligt

 • • Obs. venflon, obs. forbindinger

 • • SaO2 overvågning

 • • Obs. vandladning, afføring

 • • Evt. forebyggelse af obstipation

 • • Evt. tilsyn af fysioterapeut, mhp. lungefys. samt muskeltræning

 • • Da huden er spændt over pumpen, bevares strips og plaster på indtil suturfjernelse.

 • • Ved gennemsivning, ny forbinding.

Udskrivelse

 • • Suturer fjernes efter lægelig vurdering - oftest 10. døgn efter operationen hos egen læge

Efter suturfjernelse kan der evt. sættes Tegaderm henover cicatricerne, indtil fuldstændig opheling.

(Tegaderm beskytter, holder sammen på cicatricen og kan tåle fugt. Samtidig kan man observere cicatricerne.)

 • • Baklofenpumpe og kateter er forsynet med identifikations numre. Numrene følger med barnet retur fra operation og skal afleveres på dagafsnittet som sørger for udfyldelse og indsendelse af disse.

 • • Der aftales tid til ambulant opfyldning og/eller justering af baklofen med dagsnittet.

 

Skift af baklofen pumpe

 • • Ved skift af baklofen pumpe skal barnet møde enten på børneafdelingen dagen forinden eller møde direkte ude på AAS på operationsdagen.

 • • Efter skift af baklofenpumpen kommer de retur til børneafdelingen.

 • • Der er ingen restriktioner mhp. lejring dvs. at barnet gerne må mobiliseres til kørestol.

 • • Indlæggelsen kan vare op til et par dage afhængigt af finjustering af dosis på pumpen.

 • • Suturer fjernes efter lægelig vurdering – oftest 10. døgn efter operationen hos egen læge.

 

 

Formål

At indoperere en Baklofenpumpe i bughulen til kontinuerlig intrathekal indgift af Baklofen for at mindske patientens spasticitet eller dystoni.

Definition af begreber

Baklofenpumpe er en Syncromed II-pumpe fra Medtronic. Se evt: www.medtronic.dk

Baklofen= Lioresal. Se Lægeinstruks Baklofenbehandling