Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening af kvinder med implantater

 

Information til kvinden før undersøgelsen:

Kvinder med implantater kan screenes, dog er proceduren, indstilling af apparatur og spørgsmål lidt anderledes.

Spørg kvinden om følgende INDEN de 3 obligatoriske spørgsmål fra spørgeskemaet:

 • • Er Implantaterne over 6 måneder gamle?

  • Implantater der er under 6 måneder må ikke fotograferes – kvinden må få en ny tid.

 

 • • Er der mistanke om at implantaterne er i stykker?

  • Hvis der er mistanke om ruptur skal brystet/brysterne IKKE fotograferes. Dette gælder uanset om der er intern og/eller ekstern ruptur.

 

 • • Er det saltvands- eller silikoneimplantater?

  • Skal indstilles på apparatet. Hvis kvinden ikke ved det, eller er i tvivl vælges ”Non-specific”.

 

 • • Har vi din accept til at klemme på brysterne når vi tager billederne?

  • Da det er en FRIVILLIG undersøgelse, skal vi have accept til at tage billederne/komprimere. Afdelingen er ikke forpligtet til at erstatte implantaterne, hvis de går i stykker. Dette skal kvinden informeres om! Fortæl desuden at apparaturet bliver indstillet til ikke at kunne klemme så meget. Skriv ”Accept” i notefeltet på spørgeskemaet som dokumentation, hvis kvinden indvilliger i undersøgelsen.

 

Indstilling af apparaturet:

 • • Find patienten på ”Sceduler” (worklisten)

 • • Åbn ”Patient Registration” og skriv dine initialer på under ”1.Operator”.

 • • Tjek Cpr.-nummer og tryk ”Exam”

 • • Vent på, at første ikon lyser gult. Højreklik på ikonet og tryk ”Disable exposure” ->

 • • ”Are you sure you want to disable exposure?” – klik på “yes”.

 • • Gå i “Open patient” og vælg “Implant Mammografi” under fanen ”Procedure”.

 • • Gå i ”acquisition” og noter både under ”Left” + ”Right” om implantaterne er af ”NaCl”, ”Silicon” eller ”Non-specifik”.

 • • Dobbeltklik på ”R-CC” så apparatet bliver klar til første eksponering.

Implantatprogram er indstillet til kun at kunne komprimere med 100N (normalt 200N) og tages med manuel tid til ALLE 4 billeder. Efter positionering og komprimering aflæses tykkelsen af brystet nederst på displayet ved gulvet, eller på skærmen. Ud fra en given tykkelse i mm, indstilles apparatet i korrekt kV og mAs og der eksponeres til første billede. Dette gentages ved alle billeder.


Skema med eksponeringsfaktorer til Siemens Inspiration/Prime:

Tykkelse af komprimeret bryst i mm

kV

mAs

20

25

50

30

26

71

40

26

90

50

27

110

60

28

125

70

29

140

80

30

140

90

30

160

100

31

180

 

Reprosessing:
Hvis billedet virker undereksponeret benyt funktionen reprocess ved at markere billedet, højreklip og vælg reprocess.
Vælg ”copy of standard” – ok – Derefter genindlæses billedet. Hvis ikke dette hjælper kan man reprocesse billedet på implantatprogram igen.

Forsigtighedsregler:
Det anbefales at være omhyggelig og forsigtig ved kompression af selve implantatet i et bryst. Føl efter i brystet hvor implantatet er beliggende. Kompressionstrykket til et bryst med implantat er individuelt, i gennemsnit ca. 7-8 kg/70-80 N.

OBS! Apparaturet er indstillet med max. kompression på 10 kg/100 N, for at minimere risici (ruptur) ved kompressionen.

Ruptur:
Foreligger der tidligere undersøgelser i RIS/PASC, hvor der er
mistanke til eller bekræftet ruptur af implantatet (intern eller ekstern) skal kvinden ikke fotograferes på det pågældende bryst, med mindre at implantatet er skiftet.

 

Kvinden må tidligst fotograferes 6 måneder efter indsættelse/skift af implantat. Kvindens udsagn noteres i RIS.

 

Ansvar:
Alle, der udfører undersøgelsen, har ansvar for at følge instruksen.

Det skal vurderes af lægerne ved granskning om undersøgelsen skal suppleres med ultralydsscanning, da implantatet kun er suboptimalt komprimeret.

 

Referencer:

www.dbcg.dk

www.kreftregisteret.no

Ween, Borgny et. al: Mammografi, universitetsforlaget 1992 (Norsk).