Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kighoste

 

Immunitet
Naturlig infektion: meget langvarig beskyttelse.
Vaccination: Delvis og korterevarende beskyttelse.
1. Vaccination giver beskyttelse hos ca. 40 %
2. Vaccinationer giver beskyttelse hos ca. 80 %
3. vaccinationer giver beskyttelse hos >80 %
Nyfødte er
ikke beskyttet af passivt overførte maternelle antistoffer.

 

Forløb

 • • Inkubationstid: 7-10 dage (max 21 dage)

 • • Kataralsk stadium: 1-2 uger

 • • Konvulsivt stadium: 2-3 uger (eller længere)

 • • Kigen forekommer ikke hos ca. 30 % af børnene under 2 år, og meget sjældent hos voksne.

 • • Rekonvalescens stadium: 1-2 uger.

 

Smitte
Kontaktsmitte og dråbesmitte
Smitter udtalt i det kataralske stadium, og fortsat i de første 3 uger af det konvulsive stadium. Herefter beskeden og aftagende smitsomhed i yderligere ca. 3 uger.
Smittefri efter 5 dages Clarithromycin-behandling.

 

Diagnostik

Der podes med podepinden fra et eSwab sæt. Podepinden føres op bag den bløde gane og gnides mod næsesvælgets bagvæg. Podepinden stikkes helt ned i eSwabglasset og afklippes. 

Dato og at podningen er udført noteres i EPJ under ”Sygeplejehandlinger”.

 

Bestilling

Undersøgelsen rekvireres på Statens Serum Institut blanket nr. 1 "Bakterier" nr. 136 (lys orange kant).

 

Emballering

Label med stregkode fra SSI-blanketten klistres på ESwabglasset, som derefter lægges i en transportcontainer (der skal være sugende materiale mellem glasset og transportcontaineren).

Transportcontaineren lægges sammen med blanketten fra SSI i (brun) kuvert til Statens Serum Institut, Artellerivej 5, 2300 København S.

(ESwab og transportcontainer er i skab 04 i forrummet til medicinrummet (hvor de “gamle” tussispodepinde var), brun kuvert i skab 5 på gangen)

 

Forsendelse

Prøven skal sendes på hverdage. Skal afleveres senest kl. 12 på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) Nord i prøvemodtagelsen lige indenfor døren. Der bedes om at kuverten skal sendes til KBA Syd. Kuverten bliver derefter sendt med fællestransporten til SSI København.

Hvis kuverten ikke afleveres straks til KBA skal kuverten opbevares på køl indtil aflevering på KBA.

 

 

Se evt.:

 

Svar

Analysen udføres 3 gange om ugen. Negativt analyseresultat afsendes (skriftligt/elektronisk) samme dag.

Ved positivt analyseresultat afventes konfirmatorisk test, og svar (skriftligt/elektronisk) afsendes dagen efter.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Det er ikke muligt at få elektronisk svar, men svaret tilsendes med post, alternativt kan der ringes til SSI for

svar og evt. tilsendelse per fax.

Svar kan ses elektronisk via MiBa (Landsdækkende Mikrobiologisk system)

 

Behandlingsindikation

 • • Eksponeret barn <6 måneder behandles

 • • Kighoste (eller sandsynlighed herfor) i det kataralske stadium og alder <2 år.
  Hvis der er gået >14 dage fra sygdomsdebut, vil behandlingen ikke ændre sygdomsforløbet, og bør derfor som hovedregel ikke iværksættes
  . Hvis der er tvingende grunde til at antage, at en indlæggelse bliver langvarig (f.eks. konkurrerende kronisk sygdom) kan behandling gøre barnet smittefri efter 5 dages behandling.

 • • Sandsynlig eksposition af uvaccineret (0-1 vaccination) barn <2 år.

 

Profylaktisk behandling

 • • Husstandskontakter (med kighoste eller sandsynlig kighoste) til uvaccineret barn <2 år podes (PCR) og behandles.
  Ved kighostepåvisning (hos et familiemedlem) behandles hele familien.

 • • Gravid med kighoste kort før termin: Behandling i 14 dage (hele husstanden). Fødes barnet efter <5 dages behandling, behandles barnet også i 7 dage. (Mor og barn isoleres i fællesskab).

 

Isolation
Isolation (bag én dør) opretholdes t.o.m. det konvulsive stadium. Gul kittel og god håndhygiejne.
Hvis barnet behandles med, kan isolationen ophæves efter 5 døgns behandling og så længe behandling pågår herefter.
Hvis barnet fortsat er indlagt efter de 14 dages behandling.:
1. Positive dyrkninger eller ”sikker klinik”

a. Behandlingen fortsættes under indlæggelsen: ingen isolation.
b. Hvis behandlingen seponeres, genoptages isolationen.

2. Negative dyrkninger og ”usikker klinik”: ingen isolation.

 

Clarithromycin (Klacid) 15 mg/kg delt på 2 doser i 14 dage.
Voksne og børn >12 år 250 mg x 2, alternativt depottabl. á 500 mg x 1.
Gravide kan om nødvendigt anvende Azithromycin.

Anmeldelse: Kighoste hos barn <2 år anmeldelsespligtig (skriftlig).

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/k/kighoste