Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kighoste

Behandling, isolation m.m. (specielt for indlagte børn)

 1. 1. Immunitet
  Naturlig infektion: meget langvarig beskyttelse.
  Vaccination: Delvis og korterevarende beskyttelse.
  1 Vaccination giver beskyttelse hos ca. 40 %
  2 Vaccinationer giver beskyttelse hos ca. 80 %
  3 vaccinationer giver beskyttelse hos >80 %
  Nyfødte er
  ikke beskyttet af passivt overførte maternelle antistoffer.

 2. 2. Forløb

   1. 2.1.1. Inkubationstid: 7-10 dage (max 21 dage)

   2. 2.1.2. Kataralsk stadium: 1-2 uger

   3. 2.1.3. Konvulsivt stadium: 2-3 uger (eller længere)
    Kigen forekommer ikke hos ca. 30 % af børnene under 2 år, og meget sjældent hos voksne.

   4. 2.1.4. Rekonvalescens stadium: 1-2 uger.

 3. 3. Smitte
  Kontaktsmitte og dråbesmitte
  Smitter udtalt i det kataralske stadium, og fortsat i de første 3 uger af det konvulsive stadium. Herefter beskeden og aftagende smitsomhed i yderligere ca. 3 uger.
  Smittefri efter 5 dages Clarithromycinbehabdling.

 4. 4. Diagnostik

 5. 5. Der podes med podepinden fra et eSwab sæt. Podepinden føres op bag den bløde gane og gnides mod næsesvælgets bagvæg. Podepinden stikkes helt ned i eSwabglasset og afklippes. 

 

 1. 6. Behandlingsindikation

   1. 6.1.5. Eksponeret barn <6 måneder behandles

   2. 6.1.6. Kighoste (eller sandsynlighed herfor) i det kataralske stadium og alder <2 år.
    Hvis der er gået >14 dage fra sygdomsdebut, vil behandlingen ikke ændre sygdomsforløbet, og bør derfor som hovedregel ikke iværksættes
    1.

   3. 6.1.7. Sandsynlig eksposition af uvaccineret (0-1 vaccination) barn <2 år.

 

Profylaktisk behandling

   1. 6.1.8. Husstandskontakter (med kighoste eller sandsynlig kighoste) til uvaccineret barn <2 år podes (PCR) og behandles.
    Ved kighostepåvisning (hos et familiemedlem) behandles hele familien.

   2. 6.1.9. Gravid med kighoste kort før termin: Behandling i 14 dage (hele husstanden). Fødes barnet efter <5 dages behandling, behandles barnet også i 7 dage. (Mor og barn isoleres i fællesskab).

 1. 7. Isolation
  Isolation (bag én dør) opretholdes t.o.m. det konvulsive stadium. Gul kittel og god håndhygiejne.
  Hvis barnet behandles med, kan isolationen ophæves efter 5 døgns behandling og så længe behandling pågår herefter.
  Hvis barnet fortsat er indlagt efter de 14 dages behandling.:
  1. Positive dyrkninger eller ”sikker klinik”
  a. Behandlingen fortsættes under indlæggelsen: ingen isolation.
  b. Hvis behandlingen seponeres, genoptages isolationen.
  2. Negative dyrkninger og ”usikker klinik”: ingen isolation.

 2. 8. Clarithromycin (Klacid) 15 mg/kg delt på 2 doser i 14 dage.
  Voksne og børn >12 år 250 mg x 2, alternativt depottabl. á 500 mg x 1.
  Gravide kan om nødvendigt anvende Azithromycin.

 3. 9. Anmeldelse: Kighoste hos barn <2 år anmeldelsespligtig (skriftlig).

 

1Hvis der er tvingende grunde til at antage, at en indlæggelse bliver langvarig (f.eks. konkurrerende kronisk sygdom) kan behandling gøre barnet smittefri efter 5 dages behandling.

 

 Se ”bilag” for bestilling, emballering og forsendelse.