Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kighoste

Behandling, isolation m.m. (specielt for indlagte børn)

 1. 1. Immunitet
  Naturlig infektion: meget langvarig beskyttelse.
  Vaccination: Delvis og korterevarende beskyttelse.
  1 Vaccination giver beskyttelse hos ca. 40 %
  2 Vaccinationer giver beskyttelse hos ca. 80 %
  3 vaccinationer giver beskyttelse hos >80 %
  Nyfødte er
  ikke beskyttet af passivt overførte maternelle antistoffer.

 2. 2. Forløb

   1. 2.1.1. Inkubationstid: 7-10 dage (max 21 dage)

   2. 2.1.2. Kataralsk stadium: 1-2 uger

   3. 2.1.3. Konvulsivt stadium: 2-3 uger (eller længere)
    Kigen forekommer ikke hos ca. 30 % af børnene under 2 år, og meget sjældent hos voksne.

   4. 2.1.4. Rekonvalescens stadium: 1-2 uger.

 3. 3. Smitte
  Kontaktsmitte og dråbesmitte
  Smitter udtalt i det kataralske stadium, og fortsat i de første 3 uger af det konvulsive stadium. Herefter beskeden og aftagende smitsomhed i yderligere ca. 3 uger.
  Smittefri efter 5 dages Clarithromycinbehabdling.

 4. 4. Diagnostik
  1 podning (nasopharynx med bøjet kulpodepind) til PCR analyse.

 5. 5. Behandlingsindikation

   1. 5.1.5. Eksponeret barn <6 måneder behandles

   2. 5.1.6. Kighoste (eller sandsynlighed herfor) i det kataralske stadium og alder <2 år.
    Hvis der er gået >14 dage fra sygdomsdebut, vil behandlingen ikke ændre sygdomsforløbet, og bør derfor som hovedregel ikke iværksættes
    1.

   3. 5.1.7. Sandsynlig eksposition af uvaccineret (0-1 vaccination) barn <2 år.

 

Profylaktisk behandling

   1. 5.1.8. Husstandskontakter (med kighoste eller sandsynlig kighoste) til uvaccineret barn <2 år podes (PCR) og behandles.
    Ved kighostepåvisning (hos et familiemedlem) behandles hele familien.

   2. 5.1.9. Gravid med kighoste kort før termin: Behandling i 14 dage (hele husstanden). Fødes barnet efter <5 dages behandling, behandles barnet også i 7 dage. (Mor og barn isoleres i fællesskab).

 1. 6. Isolation
  Isolation (bag én dør) opretholdes t.o.m. det konvulsive stadium. Gul kittel og god håndhygiejne.
  Hvis barnet behandles med, kan isolationen ophæves efter 5 døgns behandling og så længe behandling pågår herefter.
  Hvis barnet fortsat er indlagt efter de 14 dages behandling.:
  1. Positive dyrkninger eller ”sikker klinik”
  a. Behandlingen fortsættes under indlæggelsen: ingen isolation.
  b. Hvis behandlingen seponeres, genoptages isolationen.
  2. Negative dyrkninger og ”usikker klinik”: ingen isolation.

 2. 7. Clarithromycin (Klacid) 15 mg/kg delt på 2 doser i 14 dage.
  Voksne og børn >12 år 250 mg x 2, alternativt depottabl. á 500 mg x 1.
  Gravide kan om nødvendigt anvende Azithromycin.

 3. 8. Anmeldelse: Kighoste hos barn <2 år anmeldelsespligtig (skriftlig).

 

1Hvis der er tvingende grunde til at antage, at en indlæggelse bliver langvarig (f.eks. konkurrerende kronisk sygdom) kan behandling gøre barnet smittefri efter 5 dages behandling.