Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med anorexsia nervosa

som indlægges akut på Endokrinologisk afdeling

Formål

At give kliniske retningslinjer i forhold til sygeplejen til patienter med anorexia nervosa indlagt på Endokrinologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

Ved indlæggelse

 • • Der måles højde, vægt, BT, puls, temperatur og udregnes BMI

 • • Der bestilles EKG

 • • Der bestilles blodprøvepakke: Anoreksi startpakke i NordEPJ.

 • • Der bestilles tilsyn af læge fra børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling snarest efter indlæggelse mhp. udfærdigelse af behandlingsplan (tlf.: 97 64 33 79). Derefter tilsyn dagligt eller hver 2. dag efter behov.

Behov for fastvagt vurderes. Det tilstræbes at det er afdelingens personale der sidder vagt. Afløser til afdelingen bestilles via vikarservice@rn.dk

 • • Psykiater ordinerer kostplan med bestemt antal kcal, som patienten skal følge.

 • • Patienten og evt. pårørende informeres om behandlingsplan og de daglige rutiner på afdelingen. Der udleveres velkomstpjece og aftaleark. Aftaleark skiftes dagligt.

Behandlingsplan

 • • Der måles dagligt BT og puls x 2, temperatur x 1

 • • Patienten følger den daglige kostplan, og spiser på fastlagte tidspunkter af døgnet. Der opstartes kostplan på ca. 800 kcal, medmindre andet er aftalt med Psykiatrisk Afdeling. Optrapning af kosten ordineres af psykiater. Der tilstræbes vægtøgning på 0,5-1 kg. ugentligt for at undgå re-ernæringssyndrom

 • • Der måles daglig vægt efter vandladning og før morgenmad kun iført undertøj.

 • • Der tages daglige blodprøver: Anoreksi daglig kontrol i NordEPJ, for at monitorerer patientens somatiske tilstand.

Behandling

Plejepersonalet skal være venligt, motiverende og omsorgsgivende over for patienten. Plejen skal være struktureret med forudsigelighed og med få valgmuligheder for at mindske patientens angst. Der skal være kontinuitet i plejen og døgnrytmen punktlig. Ved akut indlæggelse og hos patienter med BMI <13, skal patienten hvis ikke andet er aftalt med psykiatrisk læge så vidt muligt være sengeliggende under ophold på somatisk afdeling. Patienten skal ledsages og observeres ved toiletbesøg, og køres til toilet ved hjælp af kørestol. Patienten skal undgå fysisk aktivitet indtil patienten er somatisk stabiliseret. Patienten skal holde benene i sengen, og må ikke sidde med benene ud over sengekanten.

Ernæring

Plejepersonalet serverer maden på fastlagte tidspunkter af døgnet. Disse tider gøres klart for patienten fra start samt hvilke konsekvenser der er, hvis måltidet ikke spises op.

 

Morgenmad kl. 8.00 Mellemmåltid kl. 10.00

Middagsmad kl. 12.00Mellemmåltid kl. 14.00

Aftensmad kl. 17.00 Mellemmåltid kl. 20.00

 

De store hovedmåltider skal indtages på 1/2 time. Mellemmåltiderne skal indtages på 1/4 time.

Patienten følger kostplan ud fra ordineret antal kcal dagligt. Følges kostplan ikke ift. ordineret indenfor det første døgns indlæggelse, begyndes op supplering med proteindrik (se særskilt ark). Plejepersonale/fast vagt skal sidde hos patienten ved hvert måltid, samt minimum 1 time efter hvert hovedmåltid og 1/2 time efter hvert mellemmåltid. I denne periode har patienten hviletid, skal forblive sengeliggende og må så vidt muligt ikke være i aktivitet. Toiletbesøg skal derfor tilbydes inden hvert måltids start.

Plejepersonalet skal støtte og motivere patienten under måltiderne, så spisesituationen bliver håndterbar/succesfuld. Såfremt patienten modsætter sig behandling, kan tvangsindlæggelse og tvangsbehandling med anlæggelse af nasogastrisk sonde og sondeernæring være indiceret.

 

Pårørende skal som udgangspunkt ikke sidde hos patienten under måltiderne, medmindre andet er aftalt. Plejepersonalet må tage en snak med de pårørende og samarbejde om, hvor meget de kan støtte og deltage i plejeforløbet på somatisk afdeling.

 

Reference

 1. 1. PRI-dokument: Anoreksi og Bulimi. Samarbejde mellem Endokrinologisk Afd. og Aalborg Psykiatriske Sygehus vedr. pt. med anorexia nervosa og bulimia nervosa (F50.0 – F50.3) gældende for aldersgruppen 15 - 29 år.

https://pri.rn.dk/pri/AaS/MC/MEA/Sider/64b9705b-c28e-40f0-bac4-b08d83fe3b81.aspx

 1. 2. Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling. Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen (2003).

http://www.sst.dk/publ/Publ2005/PLAN/Spiseforstyrrelser/spiseforstyrrelser.pdf